Visualisering af Urban Powers præsentation af Nordhaleøen, der nu har fået navnet Lynetteholmen.

Lynetteholmen bliver en ny bydel med 35.000 indbyggere frem mod 2070

NY BYDEL: Regeringen og Københavns Kommune har indgået principaftale om etablering af en ny bydel mellem Nordhavn og Refshaleøen, der på sigt skal rumme 35.000 indbyggere og lige så mange arbejdspladser.

Af Jan Jeppesen

KØBENHAVN: ‘Lynetteholmen’ er navnet på en helt ny bydel, der vil forbinde Nordhavn og Refshaleøen og på sigt vil give plads til 50.000 københavnere, heraf cirka 35.000 indbyggere.

Der er nu indgået en principaftale mellem regeringen og Københavns Kommune om at etablere bydelen, der tidligere har været døbt som Nordhaleøen.

“Lynetteholmen bliver på én gang noget helt nyt og noget meget velkendt. Det bliver en rigtig københavnsk bydel med strand, grønne områder og en stor andel almene boliger, så der også kan bo mennesker med ganske almindelige indkomster. Lynetteholmen er en fremtidssikring af København og vores måde at leve sammen på,” siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Som en helt central præmis for byudviklingen i det nye område skal der etableres ny infrastruktur, der blandt andet kan sikre tilgængeligheden for de nye beboere i områderne. Det drejer sig om en Østlig Ringvej fra Nordhavnen til motorvejen på Amager samt en metrobetjening af området.

Regeringen har igangsat et tværministerielt arbejde om hovedstadsområdets udvikling frem mod 2030. Lynetteholmen og Østlig Ringvej er netop projekter, som har indgået i dette arbejde. Derfor betragter formanden for ministerudvalget, erhvervsminister Rasmus Jarlov, også dagen, som et vigtigt pejlemærke i forhold til regeringens udspil om Hovedstaden 2030.

“Vi vil have Hovedstaden op i gear. Det her bliver den største landvinding for Hovedstaden i mange årtier, og det er vel at mærke kun første skridt. Ved årsskiftet kommer der meget mere, når vi fremlægger en større plan for hele Hovedstaden for at få den til at vokse og udvikle sig i de kommende årtier,” udtaler ministeren.

Den nye bydel er også en klimasikring af byen. Den vil fungere som en dæmning fra Kronløbet ved Nordhavn og ned til Refshaleøen. Dermed vil Lynetteholmen sikre København mod fremtidig stormflod som følge af havvandsstigninger og mere voldsomt vejr, så man undgår at skulle afskærme udsigt og adgang til vandet i Københavns inderhavn med høje kajanlæg.

Forundersøgelsen af en Østlig Ringvej er godt i gang, mens forundersøgelsen af metro til området igangsættes med aftalen. Byggeriet på Lynetteholmen vurderes at kunne påbegyndes fra omkring år 2035, og bydelen ventes fuldt udbygget og beboet omkring 2070.

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Fra København til Buenos Aires

Toilet på vej til Anker Jørgensens Plads