Der er måske ikke sjældne frøer eller kendte kokke men til gengæld velfungerende naboer på Stejlpladsen, der i budgetforliget har overtaget byggeriet fra Amager Fælled. Foto: Martin Sørensen
in , ,

Elsker 😍 Wow 🤩 Like 👍

Usikkerhed i SF om byggeri på Stejlepladsen

SF-Sydhavnen beskylder i en erklæring SF København for at løbe fra tidligere aftale om at fritholde området ved tippen og Fiskerhavnen for nybyggeri.

»Hvis beslutningen er forkert, så skal den naturligvis tages om, på samme måde som det skete med planerne om byggeri på Amager Fælled,« siger Klaus Mygind, der er gruppeformand for SF i Borgerrepræsentationen.

Usikkerheden om aftalen om byggeri på stejlepladsen er opstået, efter at SF Sydhavnen i mandags udsendte en erklæring, hvori de gør opmærksom på, at SF København med tilslutningen til aftalen om byggeriet, går imod en tidligere principbeslutning taget i SF Københavns egen bestyrelse.

’Vi opfordrer derfor vores kammerater i SF-København til at genoverveje budgetbeslutningen og arbejde på at finde et bedre alternativ til placering af spekulationsbyggeriet på Stejlepladsen i Fiskerhavens sårbare miljø, og demonstrere at SF står for en ægte grøn politik her op til valgkampen,’ skriver SF Sydhavnen i erklæringen.

Fortolkninger

Klaus Mygind er dog ikke i tvivl om, at han har haft orden i sit forhandlingsmandat med SF-bestyrelsen.

»Alle de grunde, som var foreslået som erstatning for Amager Fælled-byggeriet, var svære. Men jeg har aldrig fortolket principbeslutningen i bestyrelsen som, at den omfatter stejlepladsen. Den handler mere om Tippen, området vest for Bådehavnsgade. Men jeg anerkender at SF Sydhavnen har en anden fortolkning,« siger Klaus Mygind, der vil tage Sydhavnens erklæring med på det næste bestyrelsesmøde i SF København.

Jeg har aldrig fortolket principbeslutningen i bestyrelsen som, at den omfatter stejlepladsen. Den handler mere om Tippen, området vest for Bådehavnsgade.

Klaus Mygind

»Men det er først i næste uge, og vi skal vedtage budgettet med aftalen i Borgerrepræsentationen allerede på torsdag. Men jeg tager selvfølgelig Sydhavnens opfattelse meget alvorligt og vil tage en drøftelse med dem inden,« siger gruppeformanden.

Han mener ikke at aftalen, der vedtages på torsdag kan ændres, altså med mindre den er forkert.

»Men under alle omstændigheder vil SF holde øje med, at et byggeri på stejlepladsen tager de nødvendige hensyn til naboer og miljø,« lover Klaus Mygind.

 

SE ERKLÆRINGEN FRA SF-SYDHAVNEN HERUNDER:

SF-Sydhavnen imod byggeri på Stejlepladsen

SF-Sydhavnen er modstander af byggeri på Stejlepladsen i Fiskerhavnen. Vi er ligeledes imod byudvikling af perspektivområder i resten af Sydhavnen omkring Bådehavnsgade, samt byggeri, infrastruktur eller byudvikling på Tippen. Det er SF-Sydhavnens signatursag, og har været det længe.

På grund af SFs deltagelse i budgetforliget i Københavns Kommune, der udpeger Stejlepladsen som alternativt byggeområde, har der i lokalområdet bredt sig den opfattelse at SF-Sydhavnen går imod SFs partilinje i København. Men det er helt forkert – det er SF i København der går imod deres egne beslutninger. På SF-Sydhavnens foranledning blev følgende principbeslutning vedtaget med stort flertal i SF-Københavns bestyrelse den 22. oktober 2017:

SF-København støtter bevarelsen at Sydhavnstippen (alias Tippen) som vildt naturområde som helhed og er imod enhver form for byggeri og byudvikling på de ubebyggede områder. SF-København vil aktivt arbejde for at der gennemføres en lokalplan for Tippen, med henblik på at området udlægges som særlig naturpark med tilhørende plejeplan (se bilag for eksisterende plejeplansforslag). Som konsekvens heraf vil SF-København stille forslag om at området som helhed tages ud af kommuneplanen som perspektivområde. Der bør i den forbindelse også gennemføres en revision af Lokalplan 56 ”Bådehavnsgade” fra 1984 så den bringes i overensstemmelse med Tippens naturbevarelse og plejeplan”.

På trods af denne principbeslutning har SF-København valgt at godkende Stejlepladsen i budgetforliget. De har tilsyneladende været så fokuseret på deres egen diskurs om begrænsning af byggeriet på Amager Fælled, at de har mistet overblik og hukommelse. At tvære problemet af på Sydhavnen er uforståeligt, ligeledes i lyset af at SF profilerer sig som grønt parti i den kommende valgkampagne. Det her er sort.

SF-Sydhavnen vil fortsat kæmpe imod byggeriet på Stejlepladsen og i Fiskerhavnen fordi:

  • Området er fredet og indgår i tre forskellige fredninger, Kalvebodkilefredningen 1989 og EU’s Natura 2000 (nr. 143) og EU’s Fuglebeskyttelsesområde nr. 111)
  • Området skal affredes før det kan byudvikles. Vi er imod affredning som vil svække naturfredningslovens værdi og hensigt. Det er ikke grøn politik.
  • Vi mener det er uacceptabelt at bytte fredninger som man bytter frimærker. Strandengene på Amager Fælled bør fredes uanset.
  • Byggeriet på stejlepladsen vil ødelægge sammenhængen i den grønne korridor fra Amager Fælled, Kalveboderne og over Tippen, Valbyparken og til Hvidovre og Køge Bugts strandområder.
  • Det unikke miljø i Fiskerhavnen vil blive helt ødelagt, på trods af at kommunens bydelsplan klassificerer det som væsentligt kulturområde ”der har betydning for forståelsen af Københavns vigtigste fortællinger og udviklingstræk”.
  • Det planlagte byggeri er massivt med høj bebyggelsesprocent på et meget lille område, 550 boliger på 4,3 ha eller ca. 200×200 m, dertil supermarked, parkering og adgangsveje.
  • Byggeriet er kun motiveret af at finansieringsmaskinen By&Havn skal betale sit udestående til Metroen. Det er ren spekulationsbyggeri, og den sociale boligdel bliver stadig dyr og retfærdiggør ikke ødelæggelserne.
  • Byggeriet på Stejlpladsen vil ødelægge Københavns sidste erhvervsfiskeri, som drives af bundgarnsfiskere der benytter Stejlepladsen. Dansk Fiskeri er har klaget over beslutningen.
  • Enghave Lokaludvalg er ikke blevet er ikke blevet konsulteret, og har protesteret mod beslutningen som en flertalsbeslutning.
  • Processen har et voldsomt demokratisk underskud og er gennemført uden høring eller involvering af de forskellige parter i det hele tager, og det gælder også SF-Sydhavnen som ikke har nogen som helst del i SFs beslutning i Borgerrepræsentationen.

Vi opfordrer derfor vores kammerater i SF-København til at genoverveje budgetbeslutningen og arbejde på at finde et bedre alternativ til placering af spekulationsbyggeriet på Stejlepladsen i Fiskerhavens sårbare miljø, og demonstrere at SF står for en ægte grøn politik her op til valgkampen.

Søren Hvalkof, Formand, SF-Sydhavnen

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Frank Schmidt Pedersen

Om journalisten Frank Schmidt Pedersen

Freelance journalist på Hovedstadens Mediehus med fokus på Valby/Kgs Enghave og Nørrebro/Nordvest.

Valby Kino løb med frivillighedsprisen

Beboere omkring Tesdorpfsvej med nødråb: »Sæt nu farten ned«