For at bygge Damhusengens Skole og nedrive Hyltebjerg Skole skal der laves en ny lokalplan. Den er netop sendt i høring. Illustration: Kant

Plan klar til byggeri af gigaskole

I går efter redaktionens deadline skulle politikerne beslutte den lokalplan, der skal gøre det muligt at bygge Damhusengens Skole – det betyder også, at Hyltebjerg SKole skal rives ned, og der skal etableres 80 nye p-pladser.

80 nye parkeringspladser eller plads til en stor idrætshal samt et grønt område.

Det er det gode spørgsmål, som borgerne i Vanløse, politikerne og lokaludvalget, skal drøfte.

Som tidligere beskrevet i Vanløse Bladet skal Damhusengens Skole udbygges og udvides med et nyt skolespor, flere pladser i fritidshjemmet, større tandklinik, madskole og en daginstitution.

I går, efter redaktionens deadline, skulle politikerne beslutte lokalplanforslaget, der er nødvendigt for at gøre det muligt at udbygge skolen.

Det kræver også en nedrivning af Hyltebjerg Skole, Klitten samt andre mindre bygninger.

Det er arkitektfirmaet Kant, der har tegnet den nye skole, der – hvis lokalplanen vedtages – kan rumme op til syv spor og 1900 elever.

Hele byggeriet er på 17.500 kvadratmeter, hvoraf de cirka 2.700 kvadratmeter er til en daginstitution. Dertil kommer eksisterende skolebyggeri på cirka 11.700 kvadratmeter som bibeholdes.

Lokalplanforslaget fastlægger byrummene med en ankomstzone og en park, som omkranser skolens område og leder besøgende ind til en stor indre skolegård. Skolens friarealer skal fungere som et nyt byrum til gavn for brugere og beboere i området efter skolens lukketid. I både parken og skolegården, som er åben for alle, skabes der både mulighed for at finde ro, fordybelse og mulighed for anden aktivitet.

80 nye p-pladser

I lokalplanforslaget er der lagt op til etableringen af 80 nye parkeringspladser, men det er formanden for Vanløse Lokaludvalg, Bent Christensen, ikke begejstret for.

»Nu skal vi have en lokalplan for Damhusengens Skole. Hvordan den kan se ud og hvordan bygningerne bliver. Vanløse Lokaludvalg vil gerne debattere dette i en offentlig høring. Vi vil gerne debattere, om der skal være 80 (nye) parkeringspladser, der ikke er ved de to tidligere skole; og om ikke der skulle være mulighed for, at der kan være en sportshal, hvor der er lagt op til to gymnastiksale. Vi støtter, at der er lagt op til, at der igen kommer et grønt anlæg foran den gamle Vanløse Skole ved Ålekistevej,« siger Bent Christenen til Vanløse Bladet.

Han ønsker også, at der i stedet for to gymnastiksale kommer en stor idrætshal, som også borgerne i bydelen kan benytte.

Det bakker teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager-Olsen (EL) op:

»Når der lokalt er et ønske om én stor hal i stedet for to små, så bør vi se på, om det ikke kan lade sig gøre. Derfor stiller Enhedslisten forslag om, at forvaltningen ser nærmere på denne mulighed. Og vi bakker bestemt også op om lokaludvalgets ønske om færre parkeringspladser og mere friareal til skole og institutioner. I København skal vi i lokalplaner ikke arbejde ud fra, at ansatte skal tage bilen til arbejdspladser, som er dækket af kollektiv transport,« siger Ninna Hedeager-Olsen i et svar til Vanløse Bladet.

Nej til stor hal

Ønsket om en større hal er også kommet frem i Vanløse lokaludvalgs interne høring af lokalplanen, men ifølge forvaltningen vil bygherren ikke etablere en større hal og denne mulighed er derfor ikke indarbejdet i bebyggelsesplanen. De to eksisterende haller i lokalplanområdet, Hal 1 og Hal 2, bevares. Hvis der skulle indarbejdes en større hal, må bebyggelsesplanen revideres væsentligt.

Træer skal fældes

I forbindelse med byggeriet kan det blive nødvendigt at fælde op til ni træer i parken, da der skal etableres en støjskærm langs med Ålekistevej for at leve op til støjkravet på skolens friarealer.

Ligeledes kan det blive nødvendigt at fælde otte træer på skolens matrikel for at det overhovedet kan lade sig gøre at bygge skolen.

Samlet set vil området få nyanlagte og offentligt tilgængelige friarealer med langt flere træer, end der er i området i dag.

Der vil blive afholdt borgermøde i forbindelse med lokalplanen, der netop er sendt i høring.

Hvornår borgermødet bliver er endnu ikke bestemt, men det bliver givet vis i uge 43 eller uge 44, oplyser Vanløse Lokaludvalg.

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Boliger i kloster på vej

»Vi står sammen om Værnedamsvej«