Hofor og Frederiksberg Forsyning er i gang med at lave forundersøgelser til den kommende skybrudstunnel, der starter ved Søerne og ender på Kalvebod Brygge. Foto: Martin Sørensen

Skybrudstunnel er klar i 2025

Miljø. På hjørnet af Vodroffsvej og Gammel Kongevej er Hofor og Frederiksberg Forsyning i gang med forarbejdet til den kommende skybrudstunnel fra Søerne til Kalvebod Brygge.

Af Heidi Engelund

hee@minby.dk

REGNVAND: Der bores i disse dage i asfalten ved Sankt Jørgens Sø på hjørnet af Gammel Kongevej og Vodroffsvej.

Det er Hofor og Frederiksberg Forsyning, der er bygherrer ved anlæggelsen af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, som den er kommet til at hedde.

Tunnelen skal være med til at sikre Frederiksberg og København mod oversvømmelser, når der er skybrud. Dog er tunnelen kun en af flere hovedvandveje på Frederiksberg og i København som en del af kommunernes skybrudskonkretiseringsplan, hvis opgave er at opsamle regnvand fra Frederiksberg øst og Vesterbro og lede det videre ud til havnen.

Trafik bliver påvirket

Chefspecialist Mikael Koopmann fra Frederiksberg Forsyning fortæller om projektet:

»Projektet er lige nu i designfasen, og det arbejde, der er synligt for borgerne lige nu, er rutinemæssige forundersøgelser. Det kan desværre ikke undgås, at arbejdet kommer til at påvirke trafikken i anlægsperioden 2012-2025, selvom vi borer under jorden. På Frederiksberg bliver området omkring Vodroffsvej/Gammel Kongevej berørt i en periode, men det er for tidligt at sige hvornår og hvor længe,« siger han.

Under en designfase indhentes godkendelser fra myndigheder og de berørte ejendomme kontaktes. Når godkendelserne er i hus, udføres den endelige projektering, udbud og valg af entreprenør. Sammen med entreprenøren vil information om f.eks. tidsplan og trafikplaner blive udmeldt i en bredere kreds, da der kan ske en del ændringer i planerne inden den afsluttende udførelsesfase indledes.

Det vil især være beboere og virksomheder ved de tre skakte, der vil blive berørt af arbejderne.

Klar til brug i 2025

Tunnelen starter på Vodroffsvej/Gammel Kongevej, og fortsætter under Det Ny Teater, videre ad Gasværksvej og Kødbyen og ud til Kalvebod Brygge. Den præcise placering af tunnelen bliver først fastlagt sidst på året.

Byggeret forventes at gå i gang i starten af 2021 og står færdigt i 2025. Før anlægsarbejdet går i luften undersøger Hofor og Frederiksberg Forsyning blandt andet miljø- og geotekniske forhold.

Tunnelen bliver ca. 1,3 km lang og rørene bliver 2-3 meter i diameter og kommer til at ligge 20 meter nede i jorden. Der kommer tre midlertidige arbejdsskakte til borearbejdet og en permanent pumpestation ved Kalvebod Brygge, der kan pumpe vandet op fra tunnelen og ud i havnen.

Tunnelen vil kunne klare så kraftig regn, der ifølge statistikken kun forekommer hvert 100. år. Størst kapacitet får den på strækningen mellem Sønder Boulevard og Kalvebod Brygge. Det koster ca. 320 mill. kr. at lave tunnelen.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Heidi Engelund

Om journalisten Heidi Engelund

Jeg er journalist på Frederiksberg Bladet, og er altid glad for at skrive om det lokale, stort og småt, rundt omkring på Frederiksberg. Har du et godt tip, så er du altid velkommen til at maile til mig på hee@minby.dk

»Grønlands lys og farver er min inspiration«

Børn kan atter passes på Frederiksberg