I september blev der i efteråret sat penge af til en cykelsti på en del af Strandboulevarden. Den er dog truet af forsinkelse, da kommunen bremser projekter på grund af anlægsloftet. Arkivfoto: Michael Paldan

Like 👍

Cykelsti på Strandboulevarden – men ikke på hele vejen


 

Forlig: Igennem flere år har det været en historie, at det ikke lykkedes at få cykelsti på Strandboulevarden med i en budgetaftale  i Københavns Kommune.

Nu lykkedes det, men dog ikke at få hele Strandboulevarden med.

I forvejen er der cykelsti på strækningen mellem Østerbrogade og Vordingborggade, og i budgettet for 2019 følger der cykelsti på strækningen mellem Nordre Frihavnsgade og Fridtjof Nansens Plads, hvor boulevarden ender.

Dermed kommer cykelstien forbi Skolen på Strandboulevarden.

Men til gengæld mangler der stadig en sti mellem Nordre Frihavnsgade og Vordinggade, hvor et grønt område, der skal optage vand fra store regnskyl, skal etableres.

Det skyldes, at det vil koste parkeringspladser at etablere cykelsti langs det grønne område, og det kunne alle partierne bag budgetaftalen ikke tilslutte sig.

En bunden opgave

Nu er parterne enige om at grundigt at undersøge muligheder for erstatningsparkeringspladser og i øvrigt at bevare træer og se, om cykelstien på den strækning kan komme med i enten den såkaldte overførselssag eller budgetaftalen i 2019.

»Jeg er yderst tilfreds med, at der kommer en strækning med cykelsti forbi skolen. I det område ligger der flere andre børneinstitutioner,« siger formand for Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf, som fastslår, at lokaludvalget kæmper for at få cykelsti gennem hele Strandboulevarden og fremhæver, at lokaludvalget har en løsning, hvor der stort set ikke nedlægges p-pladser.

De radikale har gennem flere år haft cykelsti på Strandboulevarden som et ønske i budgetforhandlingerne. Den radikale gruppeformand Mette Annelie Rasmussen er glad for, at det lykkedes at få det med, selvom det ikke blev helt på den måde, som hun havde forestillet sig.

»Det er uventet, at det blev på den måde, men vi er glade for at få en cykelsti, hvor skolen ligger. Og så må vi finde en løsning med de parkeringspladser,« siger hun.

Og det skal løses, understreger Socialdemokratiets politiske ordfører, Jonas Bjørn Jensen.

»Krydset Vordingborggade/Strandboulevarden er frygteligt, så det er en bunden opgave, at der skal være cykelstier der,« siger han.

Gennem flere år har der været argumenteret for, at cykelstierne bør anlægges samtidig med det grønne skybrudsområde, så boulevarden ikke skal graves op to gange til gene for beboere og pendlere.

Men det kan komme til at ske, hvis bevillingen til cykelsti på den strækning trækker ud.

Ingen sti over kasernen

Den konservative Jakob Næsager, som er politikeren på rådhuset som især kæmper for parkeringspladser, lægger også vægt på, at der skal kigges på cykelstier igen til marts, når der er forhandlinger om ekstra penge fra i år – kaldet overførselssagen, som partierne i et budgetforlig altid er med i.

Et cykelprojekt som slet ikke blev til noget i årets budgetforlig er stiforbindelsen over S-banen mellem Ryparken og Svanemøllen samt Svanemøllen Kaserne.

Det skyldes, at forhandlingerne med Forsvaret om en sti gennem kaserne, endnu ikke er afklaret.

»Stiforbindelsen er reelt skudt til hjørne, mens man afventer et bedre beslutningsgrundlag,« siger Venstres politiske leder, beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, som også mener, at kommunens embedsmænds udspil til en stiforbindelse var for dyrt.

»Her må vi have forvaltningen tilbage i maskinrummet og lave et bedre oplæg,« lyder det fra hende.

Et andet løft der heller ikke kom til den yderste del af Østerbro, var Lundehustorvet. Her blev der ikke fundet penge til at gå videre i denne omgang.

Borgmester: Syltekrukke

Op til budgettet var der stor enighed blandt et flertal af partier om, at landstrømsanlæg til store skibe, der lægger til kaj i København, skulle prioriteres.

Der bliver dog ikke tale om at tage hul på landstrøm i 2019. I stedet er der sat en million kroner af til en undersøgelse af både landstrøm og naturgas til skibene.

En undersøgelse skal både rumme, hvad der virker bedst i forhold til luftforureningen, og hvad der realistisk er bedst at indføre, så skibene forurener mindre.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), som står uden for forliget, mener, at politikerne burde have vedtaget at indføre landstrøm med det samme.

»Det er ingen hemmelighed, at Enhedslisten gerne havde set midler til et landstrømanlæg, så vi kunne slippe for luftforureningen fra krydstogtskibene. Derfor er det selvfølgelig skuffende, at flertallet endnu engang sender sagen i en syltekrukke med yderligere analyser,« siger Ninna Hedeager Olsen.

I 2015 udgav kommunen sammen med By & Havn en rapport om landstrøm. Men mener man, er forældet, og derfor skal der udarbejdes en ny.

»Jeg kan da godt forstå, at der er en skuffelse over, at der ikke sker handling nu. Men vi skal have et rigtigt grundlag at træffe beslutninger udfra, teknologien udvikler sig hurtigt, og vi skal være varsomme med at bruge borgernes penge,« siger den radikale Mette Annelie Rasmussen.

»Det er ærgerligt, at det trækker i langdrag, men jeg håber, at det er en uvildig, som laver den undersøgelse, og ikke kommunen eller By & Havn,« siger lokaludvalgsformand Allan Marouf.

Apropos trafik på vandet er der sat penge af til, at havnebussernes ruter bliver udvidet, så de kommer til at sejle både til Sydhavn og Nordhavn. Og de skal være på strøm. De nuværende tre dieseldrevne såkaldte havnebusser udskiftes med fire eldrevne havnebusser.

Dette lægger Jakob Næsager vægt på som en konservativ mærkesag.

I budgetforliget indgår også en stor naturpark yderst på Nordhavn.

Svømmehal og støj

Desuden planlægges der en svømmehal på Beauvaisgrunden på hjørnet af Lyngbyvej og Rovsingsgade, som tjener to formål: Dels er der pres på svømmehallerne i København, så en ny hal bliver en mulighed for mange østerbroere og andre københavnere, særligt beboere fra Ydre Nørrebro som ikke vil have så langt til den.

Samtidig skal den også skærme for støjen fra trafikken på Lyngbyvej for beboerne, der flytter ind i det kommende boligbyggeri.

»Det er støjafskærmning på en smart måde. Folk i en svømmehal er ikke lige så påvirkede af støj, som folk i boliger. Og samtidig er der et stort efterslæb på idrætsfaciliteter,« siger Jonas Bjørn Jensen, som dog understreger, at det kun er planlægningen, som der er sat penge af til, og ikke byggeriet.

Alt i alt er lokaludvalgets formand Allan Marouf glad for aftalen for Østerbros vedkommende.

Og partierne i aftalen mener da også, at bydelen får tilført en hel del.

»Vi glæder os især over anlæg af cykelsti på del af Strandboulevarden og havnebusser til Nordhavn. Ligesom vi glæder os over ’fremtidssikringen’ af Østerbros yderområder i form af planbevilling til svømmehal på Beauvaisgrunden og til ny skole i Nordhavn,« siger Venstres Cecilia Lonning-Skovgaard, som også kommer med en bemærkning om Amager Fælled, som har domineret meget af budgetdiskussionen i år – og en hilsen til Alternativet og Enhedslisten, som ikke var med i aftalen.

»Endelig glæder vi os over, at budgetpartierne fik forhindret ’de grønne partiers’ planer om at bygge på Østerbro for at friholde Amager Fælled. Det havde i vores øjne været helt tåbeligt, hvis Ydre Østerbro, der som bekendt ikke bliver metrobetjent, skulle have holdt for og finansieret metroen på Amager.«

Socialdemokraten Jonas Bjørn Jensen glæder sig endvidere over, at der er afsat 40 millioner til at rette op på Østerbrogade mellem Dag Hammarskjölds Allé og Jagtvej.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Thomas Frederiksen

Om journalisten Thomas Frederiksen

Thomas Frederiksen, journalist på Østerbro Avis og Hovedstadens Mediehus, født 1974. Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2000, har haft København som stofområde siden 2004 - og Østerbro siden 2007. Skriver blandt andet om politik, byudvikling, trafik, kultur og navne.

Ude godt – hjemme dårligt

En fyldt chokolade ved runddelen