Dette meget fotograferede hus ligger i HF Vennelyst - og overholder ikke reglen om en skelafstand på 2,5 meter. Foto: Anders Bentzon.
in , ,

Sur 😠 Haha 😆 Elsker 😍 Like 👍

Haveforeninger forfalder, mens byggeregler afklares

BYGNINGSREGLEMENT. I de to haveforeninger HF Frem og HF Vennelyst venter nye som gamle ejere af forfaldne huse og haver utålmodigt på at kunne komme i gang med et hyggeligt kolonihaveliv. Men før de kan istandsætte deres huse skal kommunen afklare byggereglerne – og muligheden for dispensationer fra dem.

Af Jacob Schneider

jape@minby.dk

KLØVERMARKSVEJ/SYDHAVNEN: »Den gamle havekolonihaveforening Vennelyst fra 1892, som er beliggende i starten af Kløvermarksvej, står rigtigt højt på turisternes liste over steder i København, der absolut må besøges.

I øjeblikket kan de mange besøgende fra alverdens lande imidlertid blive vidne til et usædvanligt og nedslående syn. Midt imellem de mange små, omhyggeligt passede prydhaver og huse i foreningen på Kløvermarksvej ligger der nu flere tilgroede haver med forfaldne havehuse på. Det samme gælder i Haveforeningen Frem i Sydhavnen, der også er en af de gamle haveforeninger med små, bevaringsværdige haver.«

Sådan skriver de to haveforeninger, som har allieret sig i afmagt over manglende retningslinjer for byggetilladelser på deres små grunde og sendt et åbent brev til overborgmester Frank Jensen (S) og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø).

Gamle huse forfalder

Haverne er attraktive og ventelisterne lange, men på grund af de enkelte havers lille størrelse og den tætte bebyggelse i dem er man afhængige af dispensationer, når der skal bygges om eller bygges nyt. I 2011 blev der udstedt nye lejekontrakter til samtlige Københavns Kommunes haveforeninger under Kolonihaveforbundet af Københavns Ejendomme på kommunens vegne.

Men intern uenighed i kommunen om vilkårene i kontrakterne har ifølge haveforeningerne betydet, at ønsker om ombygning og nybygning af småhuse i praksis har betydet byggestop de seneste tre år – fordi man er afhængige af, at man kan regne med en fortsat dispensation fra nogle af de generelle byggeregler, typisk bebyggelsesprocent og afstand til skel. Det betyder, at flere havehuse forfalder.

»Skulle man i Frem og Vennelyst overholde reglerne om to en halv meter til skel og en

Også i Haveforeningen Frem fra 1913 ligger de gamle huse tæt. Foto: Martin Sørensen.

bebyggelsesprocent på 15, ville man kun kunne få et meget lille skur midt i den lille frimærkehave. Næppe mange af de charmerende, gamle huse, der er vokset ud af kolonihavefolkets frodige fantasi i løbet af de sidste 125 år og elsket af turisterne, ville kunne leve op til de standarder, og vil i givet fald være ulovlige.

Både hos Frem og Vennelyst er der tale om gamle, ’klassiske’ haveforeninger med haver og huse i ’amagerhyldeformat’. Her har man altid været afhængige af tilpassede lokale byggeregler, der med kommunens stiltidende samtykke gav de gamle foreninger dispensation fra de generelle regler.

Kolonihaveforbundet har som lejer af grundene i de forløbne tre år ført forhandlinger med Københavns Kommune for at finde en løsning. Et nyt sæt byggeregler, der kan tilgodese, at også haveforeninger som HF Vennelyst og HF Frem kan eksistere som kolonihaver i sin nuværende form i fremtiden.

Disse forhandlinger har frustrerende nok endnu ikke ført til et resultat,« skriver de i brevet.

Lovliggørelse på vej

Københavns Ejendomme i Økonomiforvaltningen er udlejer af haverne, mens Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Bygninger er bygningsmyndighed på området. Og her bekræfter man, at det kræver byggetilladelse at opføre bebyggelse.

De to instanser er nu i gang med at afklare, hvordan fremtidig bebyggelse og lovliggørelse af den eksisterende bebyggelse skal håndteres. Når der er vedtaget og tinglyst deklarationer for foreningerne, vil det ikke længere kræve byggetilladelse at opføre nye kolonihavehuse.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at der kommer en udmelding om lovliggørelsen af de eksisterende havehuse til november.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) lover havefolket, at der arbejdes på en løsning:

»Enhedslisten har kæmpe stor sympati for haveforeningerne i København. Navnlig de steder, hvor man ikke er gået over til markedspriser, så københavnere uden store beløb på bankbogen også har en god mulighed for at komme ud af de mørke lejligheder og dyrke både fællesskab og grøntsager. Det samme gør sig gældende hos et bredt flertal i Borgerrepræsentationen.

Derfor er jeg sikker på, at der bliver arbejdet konstruktivt på at løse udfordringen i både min forvaltning og Økonomiforvaltningen, og der skulle gerne være en afklaring senest med udgangen af 2018. Jeg skal i hvert fald gøre mit for at finde fremskridt i sagen,« borgmesteren til Amager Bladet.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Jacob Schneider

Om journalisten Jacob Schneider

Journalist på Amager Bladet og City Avisen. Lokalområdet særligt omkring Amagerbro og Sundbyerne har været en del af mit liv gennem snart 25 år på godt og ondt. Jeg går op i menneskers historier inden for kultur, sport, trafik, politik - og alle de andre ting, der påvirker folks liv og levned. Mail: jape@minby.dk. Tlf.: 26169647.

Vinderen tager det hele

Et årti med lokalt museum