Optegning med rød, stiplet linje viser lokalplanarealet på 18,1 hektar. Af dem skal 6,3 hektar fremstå som natur. Der placeres 2.000 boliger på de resterende 11,8 hektar, heraf vandrehjemmets 2,1 hektar. Tegning: Københavns Kommune
in , ,

Ked 😭 Like 👍

Aftale om byggeri på Amager Fælled (ny version skrevet mandag)

FÆLLEDBYGGERI. S, Rad., SF, V, C, DF og LA traf fredag aftale om, hvad der skal erstatte boligbyggeriet Ørestad Fælled Kvarter. Løsningen bliver 2.000 boliger på en del af campingarealet ved Vejlands Allé, 550 boliger ved Bådehavnsgade i Sydhavn, erhvervsbyggeri på to grunde henholdsvis ved Selinevej og i Ørestad samt 54 mio. kr. kontant til By & Havn.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

KØBENHAVN: Som en delaftale i budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus blev Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i fredags enige om en løsning på, hvordan problematikken med det omstridte fælledbyggeri skal løses.

Sidste efterår forsvandt den politisk opbakning til boligbyggeriet Ørestad Fælled Kvarters 2.400 boliger på arealet syd for Grønjordssøen, den såkaldte gamle strandeng.

Stregerne for et nyt byggefelt på fælleden er nu tegnet på det såkaldte campingareal, der kommer til at bære det meste af løsningen. Der skal nemlig bygges 2.000 boliger på en del af det areal, som ellers er udlagt til campingplads, og hvor vandrehjemmet Danhostel Copenhagen Amager ligger i dag.

To hektar fælled ’vundet’

Det fremgår af aftalen, at lokalplanområdet for byggeriet omfatter 18,1 hektar, og heraf skal 6,3 hektar fremstå som natur, hvoraf en del skal udgøre friarealet for de kommende boliger. Parterne er enige om, at der skal være mulighed for en rekreativ anvendelse af de 6,3 hektar.

Det bebyggede areal må således højst udgøre 11,8 hektar, og det skal inkludere vandrehjemmets i forvejen bebyggede og asfalterede areal på 2,1 hektar – med andre ord, vandrehjemmet nedlægges – så det nybebyggede areal på fælleden reduceres til 9,7 hektar. På arealet kan der samlet opføres cirka 219.000 kvadratmeter etageareal.

Ved at indrage et areal ved Bådehavnsgade i Sydhavn, hvor der skal bygges yderligere 550 boliger, bliver den bid der tages af Amager Fælled til byggeri godt to hektar mindre end det fodaftryk på 14 hektar, som det oprindelige byggeri på den gamle strandeng udgjorde. En hektar er et areal på 100 gange 100 meter.

640 af de ialt 2.550 boliger bliver almene boliger, heraf de 500 på campingarealet.

Arealet der inddrages i Sydhavn ud mod Fiskerihavnen er i følge teksten i delaftalen i dag dækket af krat, men der er dog trampestier igennem, så området bruges rekreativt.

Med i aftalen er desuden to grunde til cirka 100.000 kvadratmeter erhvervsbyggeri, for at nå op på de 1,9 mia. kroner, som kommunen i følge aftalen skylder for metrobyggeriet.

Det drejer sig om en grund ved Selinevej mellem jernbanen og vejudfletningen fra Sjællandsbroen, som udlægges til 81.000 kvadratmeter erhvervsbyggeri. Og så skal der bygges 20.000 kvadratmeter ekstra erhvervsbyggeri i Ørestad Syd.

Endelig er der aftalt en kontant betaling til By & Havn på 54 mio. kr., der er fundet ved at reducere rammen for renovering af gårdhaver i fire år.

Kræver statslige affredninger

Partierne stiller i aftalen flere krav til det kommende byggeri, herunder at der skal være tale om en grøn og bæredygtig bydel med bygninger, som for eksempel er beklædt med træ eller begrønnet.

Rundt om boligerne skal området fremstå som natur, og der skal gøres en særlig indsats for at sikre biodiversiteten i randområdet af byggeriet.

Både byggeriet af boliger i Bådehavnsgade, på campinggrunden og erhvervsbyggeriet på Selinevej forudsætter, at et flertal i Folketinget vil af-frede grundene mod til gengæld at frede strandengen, der trods sin oprindelige natur ikke er fredet, fordi den i Ørestadsloven var udlagt til byggeriet.

Campingområdet fungerede indtil 1974 som losseplads og har i dag – sin fredning til trods – en naturværdi, der i vurderingen af de mulige byggegrunde er karakteriseret som ’ringe’ til ’moderat’.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Gådefulde menneske i Eliaskirken

Vandrehjemmet: »Vi er nødt til at bevare optimismen«