PRIVATFOTO.
in , , ,

Like 👍

Beboere: Husk at lade træerne stå

LOKALPLANER. Beboere i et lokalområde ved Krimsvej og Amager Strandvej har før oplevet, at byggerier blev ændret i forhold til lokalplanen. Så de har sat mavebælter på træer ved den gamle Baltic-bygning med en besked til føreren af bulldozeren: »Vi er bevaringsværdige træer«, inden nedrivning af bygningen går i gang.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

KRIMSVEJ/AMAGER STRANDVEJ: »Vi er bevaringsværdige træer! Lokalplan nr. 425 Krimsvej.«

Sådan står der på et gult mavebælte på flere træer i et område ved Amager Strandvej 130 og den bygning, der indtil 2015 husede metalvarefabrikken Baltic.

De gule mavebælter med teksten er en slags sidste øjebliks-besked fra lokale naboer til chaufføren i bulldozeren, så der ikke opstår misforståelser, og træerne ved en fejl bliver fældet, når Baltic-bygningen skal rives ned for at gøre plads til et nyt boligbyggeri.

Der står ellers tydeligt i et tillæg til ’Lokalplan 425 Krimsvej’, »at bevaringsværdige træer og beplantning markeret på tegning nr. 5 og nr. 6 skal bevares«, så den sag er klar.

Men beboerne har gennem de seneste år med jævne mellemrum oplevet, at elementer i den hidtidige lokalplan 425 Krimsvej er blevet ændret efter forskellige bygherrers ønsker. En enkelt gang skete det endda uden en forudgående lovpligtig naboorientering.

»Byrummet med træerne er klart udlagt til offentligt område, men bygherre havde som udgangspunkt ønsket at bygge længere ud mod Amager Strandvej. Så kom høringen, og der lyttede kommunen heldigvis til os, så byrummet blev bevaret, men de tidligere tilfælde har jo skabt noget usikkerhed. Derfor har vi tænkt: Kan vi gøre noget nu for at hindre, at der sker en fejl, inden der kommer en bulldozer eller en traktor. Er træerne først fældet, er de jo væk,« fortæller Birgitte Mogensen, der er en af de nære naboer på Amager Strandvej.

Så I har lavet en gimmick med en besked på træerne direkte til nedrivningsarbejderne?

»Ja, du kan godt kalde det en gimmick. Vi vil ikke slå nogen oven i hovedet, for bygherren her har ikke gjort noget galt. Dette er en påmindelse. Og et opråb, der siger, at vi som beboere i området tager medejerskab for områdets udvikling på fællesarealer.«

Mangler en helhedsplan

Birgitte Mogensen mener, som en del andre beboere, at der mangler en helhedsplan for lokalplanområdet.

»Når man læser høringssvarene om lokalplanændringerne, er der rigtig mange kommentarer om, når bygherrer får lov at bygge højere og bredere, end der står i lokalplanen. Der er mange forskellige bygherrer, og de har hver især egne interesser og arkitektoniske ide om, hvordan deres bygninger skal se ud.«

»Men der er ingen klar helhedsplan, der sikrer, at kommunens intentioner med uderum, legepladser med mere i området effektueres i den tiltænkte ånd og stil. Uderum til beboerne mellem bygningerne er vigtige. Og ikke af stor interesse for bygherrer. De er væk, når byggeriet er færdigt. Aben får beboerne. Derfor er det relevant med, hvad du kalder en gimmick. En gimmick, som fortæller, at vi som beboere gerne vil noget med vores område. Det må kommunen også have en interesse i,« siger Birgitte Mogensen.

Glemte naboorientering

Episoden hvor et byggeri blev ændret uden en naboorientering skete i 2015.

Her blev højhuset Nordtårnet bygget bredere og længere end tilladt i lokalplanen. Bygherren ELF var i god tro, for Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning havde givet byggetilladelsen, men uden en forudgående naboorientering, hvilket forvaltningen efterfølgende beklagede.

Byggetilladelsen var et såkaldt begunstigende forvaltningsakt, der gør det svært at stille forlangender til bygherre om at rive huset ned og starte forfra. Byggeriet af Nordtårnet var allerede nået fem etagers højde

Politikerne i teknik- og miljøudvalget måtte derfor, under protest, efterfølgende lovliggøre byggeriet ved at godkende en dispensation.

Læs artiklen fra 2015 her.

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Vi er vilde med økohavregryn

Dragør Kommune stævnet