Borgerrådgiveren i Københavns Kommune, Johan Busse. Foto: Michael Bothager/Scanpix.

Sur 😠 Elsker 😍 Like 👍

Borgernes vagthund bider igen

VAGTHUND. En 96-årig dement borger fik et bødeforlæg for at melde flytning for sent. Kommunen udførte trivselsmåling af børn, uden at spørge forældrene. Det er nogle af de sager, borgerrådgiveren i Københavns Kommune tager op. I sin årsrapport advarer han imod, at effektivisering, rationalisering og digitalisering sætter borgernes retssikkerhed under pres.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

KØBENHAVN: Folkeregisteret sendte et bødeforlæg til en 96-årig dement borger, som ikke havde meldt flytning rettidigt. Men faktisk var borgeren ikke selvhjulpen, var flyttet fra et af kommunens egne plejehjem til et andet og var allerede inde i kommunens systemer.

Dette og andre eksempler på sager, der har været på borgerrådgiveren i Københavns Kommunes bord, kan man læse i Borgerrådgiverens Årsrapport 2017, som dækker perioden april 2017-marts 2018. Eksemplerne øverst på siden stammer fra rapporten.

Borgerrådgiveren er borgernes vagthund. En slags ombudsmand, der fører tilsyn med Københavns Kommunes forvaltninger, behandler klager fra borgere og virksomheder over kommunens sagsbehandling, personalets adfærd og udførelse af praktiske opgaver.

Eksemplet med den 96-årige borger er blot et af flere tusinde i borgerrådgiverens virke på, at forpligtelsen til at behandle hver borger individuelt kommer i fare, når sagsbehandlingen standardiseres efter ensartede borgermodeller.

»Vi har klare politiske tilkendegivelser om individualisering og borgerfokus (borgeren i centrum), og over for dette står stærke dagsordener om masseadministration, digitalisering og effektivisering og deraf følgende standardisering, der trækker i modsat retning,« skriver borgerrådgiver Johan Busse i årsrapporten.

’Synsninger’, ikke fakta

Han mener også, at fagligheden og borgernes retssikkerhed er under pres. Både på grund af effektivisering og en stærk økonomisk dagsorden i kommunen. Og fordi den offentlige debat fjerner sig fra viden og fakta. Pressen får også en over snuden:

»Fagligheden er udfordret i den mekanisme af holdninger og ’synsninger’ – det at man synes noget om noget uden at have dokumentation på plads – som ofte dominerer debatten på sociale medier og også påvirker gennem seriøse medier, der lægger spalteplads til indhold, som ikke er journalistisk underbygget, via blogs og lignende.«

»Det påvirker også den måde, vi i samfundet opfatter lov og ret som noget, vi kan stille spørgsmålstegn ved og udfordre. Som borgerrådgiver oplever jeg ofte, at det ikke er tilstrækkeligt at kunne henvise til gældende ret, men at de overbevisende argumenter skal findes i f.eks. økonomiske hensyn, effektiviseringsrationaler, brugertilfredshed eller aktuelt herskende holdninger,« skriver Johan Busse.

Skal stå inde for juraen

For at sikre, at lov og ret overholdes, og at sager som bødeforlægget til den 96-årige borger og tusindvis af andre borgere undgås, når kommunen indfører nye systemer og løsninger, foreslår borgerrådgiveren, at alle væsentlige beslutninger i forvaltningerne og alle forvaltningens indstillinger, som politikerne skal stemme om og vedtage, skal have en erklæring fra kommunens direktion om, at den står inde for, at juraen er overholdt.

Borgerrepræsentationen har et særligt Borgerrådgiverudvalg, som på sit møde 19. juni var enig i anbefalingen fra kommunens vagthund om løbende juridisk kvalitetssikring, og at politiske sager får en kortfattet og klar angivelse af de juridiske rammer og risici. Før det bliver til virkelighed, skal det dog først rundt om Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til september.

Københavns Borgerrepræsentation indførte i 2004 selv den juridiske kontrollant, og siden har det inspireret over 30 andre kommuner til at få en borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren er forankret direkte under Borgerrepræsentationen og er uafhængig af fagudvalg, borgmestre og forvaltning.

Borgerrådgiver Johan Busse er ikke alene om opgaven, men råder over en chefkonsulent, seks jurister, en akademisk medarbejder og to administrative medarbejdere.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Skriv et svar

René Mølskov

Om journalisten René Mølskov

Journalist med ansvar for Vesterbro Bladet. Jeg har en forkærlighed for lokale nyheder, politik og features. Jeg tror på, at Vesterbro Bladet kan gøre en stor forskel i bydelen. Kontakt mig altid gerne med tip om stort som småt.

Stig Elling har mistet sin Lui

Kom med forslag til cykelprojekter