Borgerrådgiveren i Københavns Kommune, Johan Busse. Foto: Michael Bothager/Scanpix.
in ,

Sur 😠 Elsker 😍 Like 👍

Borgernes vagthund bider igen

VAGTHUND. En 96-årig dement borger fik et bødeforlæg for at melde flytning for sent. Kommunen udførte trivselsmåling af børn, uden at spørge forældrene. Det er nogle af de sager, borgerrådgiveren i Københavns Kommune tager op. I sin årsrapport advarer han imod, at effektivisering, rationalisering og digitalisering sætter borgernes retssikkerhed under pres.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

KØBENHAVN: Folkeregisteret sendte et bødeforlæg til en 96-årig dement borger, som ikke havde meldt flytning rettidigt. Men faktisk var borgeren ikke selvhjulpen, var flyttet fra et af kommunens egne plejehjem til et andet og var allerede inde i kommunens systemer.

Dette og andre eksempler på sager, der har været på borgerrådgiveren i Københavns Kommunes bord, kan man læse i Borgerrådgiverens Årsrapport 2017, som dækker perioden april 2017-marts 2018. Eksemplerne øverst på siden stammer fra rapporten.

Borgerrådgiveren er borgernes vagthund. En slags ombudsmand, der fører tilsyn med Københavns Kommunes forvaltninger, behandler klager fra borgere og virksomheder over kommunens sagsbehandling, personalets adfærd og udførelse af praktiske opgaver.

Eksemplet med den 96-årige borger er blot et af flere tusinde i borgerrådgiverens virke på, at forpligtelsen til at behandle hver borger individuelt kommer i fare, når sagsbehandlingen standardiseres efter ensartede borgermodeller.

»Vi har klare politiske tilkendegivelser om individualisering og borgerfokus (borgeren i centrum), og over for dette står stærke dagsordener om masseadministration, digitalisering og effektivisering og deraf følgende standardisering, der trækker i modsat retning,« skriver borgerrådgiver Johan Busse i årsrapporten.

’Synsninger’, ikke fakta

Han mener også, at fagligheden og borgernes retssikkerhed er under pres. Både på grund af effektivisering og en stærk økonomisk dagsorden i kommunen. Og fordi den offentlige debat fjerner sig fra viden og fakta. Pressen får også en over snuden:

»Fagligheden er udfordret i den mekanisme af holdninger og ’synsninger’ – det at man synes noget om noget uden at have dokumentation på plads – som ofte dominerer debatten på sociale medier og også påvirker gennem seriøse medier, der lægger spalteplads til indhold, som ikke er journalistisk underbygget, via blogs og lignende.«

»Det påvirker også den måde, vi i samfundet opfatter lov og ret som noget, vi kan stille spørgsmålstegn ved og udfordre. Som borgerrådgiver oplever jeg ofte, at det ikke er tilstrækkeligt at kunne henvise til gældende ret, men at de overbevisende argumenter skal findes i f.eks. økonomiske hensyn, effektiviseringsrationaler, brugertilfredshed eller aktuelt herskende holdninger,« skriver Johan Busse.

Skal stå inde for juraen

For at sikre, at lov og ret overholdes, og at sager som bødeforlægget til den 96-årige borger og tusindvis af andre borgere undgås, når kommunen indfører nye systemer og løsninger, foreslår borgerrådgiveren, at alle væsentlige beslutninger i forvaltningerne og alle forvaltningens indstillinger, som politikerne skal stemme om og vedtage, skal have en erklæring fra kommunens direktion om, at den står inde for, at juraen er overholdt.

Borgerrepræsentationen har et særligt Borgerrådgiverudvalg, som på sit møde 19. juni var enig i anbefalingen fra kommunens vagthund om løbende juridisk kvalitetssikring, og at politiske sager får en kortfattet og klar angivelse af de juridiske rammer og risici. Før det bliver til virkelighed, skal det dog først rundt om Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til september.

Københavns Borgerrepræsentation indførte i 2004 selv den juridiske kontrollant, og siden har det inspireret over 30 andre kommuner til at få en borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren er forankret direkte under Borgerrepræsentationen og er uafhængig af fagudvalg, borgmestre og forvaltning.

Borgerrådgiver Johan Busse er ikke alene om opgaven, men råder over en chefkonsulent, seks jurister, en akademisk medarbejder og to administrative medarbejdere.

Hvad synes du om artiklen?

2 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

2 kommentarer

Skriv et svar
  1. Tak til Borgerrådiveren i København Johan Busse for at ruske op i politikerne og i kommunes forvaltninger og for at sætte ord på, hvad vi borgere bl.a. bliver udsat pga. kommunens automatisering, digitalisering, effektuering, fragmentering, generalisering og økonomisering.

    Der er snart ingen hel almindelig menneskelig sund fornuft tilbage i kommunens forvaltninger, der er ingen politikere eller forvaltningsfolk, der tager et personligt ansvar for massivt at svigte borgernes retssikkerhed, og der er ingen, der indrømmer fejlene og retter op på dem efterfølgende.

    Kommunens pligt til at sagsbehandle ud fra et individuelt og helhedsorienteret syn på den enkelte borger er gået helt fløjten de seneste mange år – med meget, meget store helbredsmæssige, personlige og økonomiske konsekvenser for borgerne og deres pårørende.

  2. “Aktuelt herskende holdninger” Denne medvirkende årsag til borgeres retsløshed, giver grund til eftertanke… DE “dødvendige” økonomiske stramninger og digital miseffektuering, ville slet ikke kunne gå under retssamfundets radar, hvis ikke de aktuelt herskende holdninger, lå (ligger) som en tyk, næsten uigennemtrængelig tåge over udpegede befolkningsgruppers retssikkerhed. Men de “aktuelt herskende holdninger” er udgået fra politisk hold og står i alt for mange tilfælde i stærk kontrast til den brede befolknings holdninger. Eksempelvis de mange sager om omsorgssvigt af ældre medborgere, hvor et stort flertal i befolkningen gang på gang forarges over pinefulde skandaler om vanrøgt og økonomisk udplyndring af svækkede og mindrebemidlede ældre borgere. Men statsfinansierede analyser og statistikker har i årtier problematiseret danskernes forlængede levealder og det skammelige ord “ældrebyrden” sneg sig ind i på folketingets talerstol, og det medvirkede da til nedprioriteringer af ældres pleje. De nedbrydende regimereformer for nedslidte og sygdomsramte på kontanthjælp, blev også gennemført på baggrund af en politisk propaganda, som skulle bane vejen for et ideologisk økonomisk eldorado, hvor “uproduktive” svækkede borgeres rettigheder og midler, blev givet til et “produktivt” lag i samfundet, en win-win situation og gevinst for kommunernes selvforvaltning og besparelser på de sociale budgetter, i samarbejde med en hær af private aktører, hvis vækstpukkel blev (bliver) båret af de svageste skuldre. Denne herskende holdnings ulyksagelige konsekvenser, har ingen sympati i den brede befolkning. Vi så det i sagen om Ulla Astrup, som blev nægtet førtidspension på trods af hendes øjensynlige mangel på arbejdsevne og der foregår tusindvis af overgreb på syge borgere. Vi har brug for en uvildig borgerrådgivning med klassisk tænkning om moral og etik og ikke mindst i forhold til stat og kommuners overholdelse af dansk rets og sociallovgivning. Den nylige dom og erstatningssag til de irakere, som blev mishandlet under opsyn af den danske stats autorisation, lyder måske som et distanceret og søgt eksempel på, at det danske retsvæsen stadig fungerer. Men denne retfærdige dom, skyldes kun en håndfuld samvittighedsfulde jurister og advokater, som ikke ville opgive deres pligt til at opfylde deres embede og dermed manifestere vores værdi som retssamfund. På trods af overvældende politiks modarbejde, fik demokratiet et løft og de forurettede deres erstatning. Mishandlingen af syge etniske danskere, foregår lige for næsen af alle de retsorganer og ankestyrelser, hvis egentlige formål er at beskytte borgerne imod magt og embedsmisbrug. Dette kalder på en uvildig borgerrådgivning, som kan statuere et eksempel til efterfølgelse. Tak for din/jeres vågne bevidsthed Johan Busse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

René Mølskov

Written by René Mølskov

Journalist med ansvar for Vesterbro Bladet. Jeg har en forkærlighed for lokale nyheder, politik og features. Jeg tror på, at Vesterbro Bladet kan gøre en stor forskel i bydelen. Kontakt mig altid gerne med tip om stort som småt.

Stig Elling har mistet sin Lui

Kom med forslag til cykelprojekter