Ved DSB¿s gamle centralværksted på Otto Busses Vej er der en midlertidig skolebygning på vej. Lokaludvalget håber, at politikerne i samme omgang vil se på at lave en fodboldbane og sportsarealer på området. Arkivfoto: René Mølskov
in ,

Bolden givet op til budgetønsker

Vesterbro Lokaludvalg har indgivet deres ønsker til Budget 2019 og øverst på ønskesedlen står fodboldbaner på på Otto Busses Vej. Men også midler til H17, penge til FISKEN og penge til Lokaludvalget er på listen.

Af René Mølskov

rem@minby.dk

Budget19: Traditionen tro byder politikerne på Rådhuset byens lokaludvalg til at komme med ønsker forud for efterårets budgetforhandlinger.

På Vesterbro er der særligt ét ønske, der dominerer den lokale prioritering af midler, nemlig penge til en fodboldbane på Otto Busses Vej.

»Det væsentligste for os i år, er at de finder penge til de to fodboldbaner, der har været arbejdet med i forbindelse med genhusningen af Oehlenschlægersgade Skole. Det er oplagt, at det er nu, der også skal skabes sportsarealer i området,« siger formand for Vesterbro Lokaludvalg, Thomas Egholm.

Fordi inbyggertallet på Vesterbro er i eksplosiv vækst er det ifølge lokaludvalget åbenlyst nødvendigt med ekstra faciliteter til børn og unge.

Der er kø til fodboldklubberne på Bavnehøjanlægget og der er mange nye boliger på vej.

»Der kommer rigtig mange nye børnefamilier både på Carlsberg, ved Ikea og Postgrunden. Det øger presset på fritidsanlæggene,« siger han.

Socialindsats fattes penge

Både stofindtagelsesrummet H17 og den sociale indsats FISKEN har også brug for flere midler, hvis de fortsat skal løfte opgaven foran dem tilfredsstillende, mener lokaludvalget.

På overførselssagen blev der sat penge af til Halmtorvet 17, for at øge renholdet og trygheden omkring H17. Penge, der til årsskiftet er brugt.

»Det er et problem, at de penge, der kom på overførselssagen kun løber til nytår. Vi synes faktisk, at det er fjollet, at man så ofte skal forsøge at finde penge til noget, man ved er et stadigt problem,« siger Thomas Egholm, der mener, at oprydning og tryghedsskabende indsats omkring H17, er en opgave, der bør følge med at have et fikserum.

»Det er et tegn på den udvikling, der er. I gamle dage holdt man fast i, at det, der foregik uden for døren på byens væresteder, ikke var deres problem. Men i dag føler man, at det hører med til opgaven at tage ansvar og holde opsyn i nærmeste perimeter. Det mener vi, at kommunen har en forpligtigelse til.«

I samme ombæring opfordrer Vesterbro Lokaludvalg til at Borgerrepræsentationen beslutter sig for at etablere fixerum flere steder i byen. For eksempel på Sundholm.

»Det kunne være et næste fornuftigt skridt i kommunens politik over for stofbrugere,« lyder det i indstillingen til Borgerrepræsentationen.

Som en FISK i vandet

Foreningen FISKEN er et tilbud til unge mellem 13 og 24 år. Her får de unge støtte og vejledning til at navigere rundt i hverdagens udfordringer.

Værestedet i FISKEN bliver brugt af de mest udsatte og sårbare unge mænd, og er et alternativ til ophold på gaden.

De har dog været nødsaget til at nedsætte åbningstiderne. Så for at at sikre driften for de 2500 årlige besøg i værestedet har Lokaludvalget ønsket, at der sættes 450.000 kroner af til aflønning af en fuldtidspædagog, der kan sikre supervision af de mange frivillige, koordinere arbejdet og holde møder med forældre.

»De er rigtig dygtige til at få inkluderet de unge, så vi håber, at der kan findes penge til en medarbejder,« siger Thomas Egholm.


OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

René Mølskov

Om journalisten René Mølskov

Journalist med ansvar for Vesterbro Bladet. Jeg har en forkærlighed for lokale nyheder, politik og features. Jeg tror på, at Vesterbro Bladet kan gøre en stor forskel i bydelen. Kontakt mig altid gerne med tip om stort som småt.

Debat: Der er alt for meget støj på Vesterbro

Producentens guide til jazzfestivalen