Efter bandeproblemerne sidste år var overborgmester Frank Jensen (S) i Nordvest i forbindelse med en række tryghedsløft, som skulle være med til at give mere lys og mere udsyn i bydelen. Foto: Klaus Sletting
in ,

Dialog skal skabe tryghed i Bispebjerg

I Bispebjerg er der stor forskel på den faktiske kriminalitet og frygten for kriminalitet. Det skal løses ved at borgerne møder hinanden på tværs af områder, alder og hudfarve. Det mener Bispebjerg Lokaludvalgs næstformand.

Utrygheden er steget kraftigt i Bispebjerg fra 2017 til 2018. Det viser en tryghedsundersøgelse, som Københavns Kommune har lavet.

Direkte adspurgt svarer 28 procent, at de er utrygge. Det tal var kun 18 procent i 2017.

Bandeopgør og skyderier i gaderne får en stor del af skylden for den stigende utryghed. Både overborgmesteren og næstformanden i Bispebjerg Lokaludvalg peger på bandeopgøret som en kilde til utryghed.

»Hovedforklaringen på den stigende utryghed er de mange skyderier, der har gjort, at folk er nervøse. Det har været lidt voldsomt, særligt hen over sommeren,« siger Tage Hensel, næstformand i Bispebjerg Lokaludvalg.

En stor del af opgøret fra sommeren 2017 foregik på Nørrebro mellem grupperingerne Brothas fra Mjølnerparken og LTF fra Blågårds Plads. Bandeopgøret havde dog flere afstikkere til dele af Bispebjerg, som var præget af skyderier og hashsalg.

Medier puster til utryghed

Men bandeopgøret kan ikke forklare hele stigningen alene. Beboerne i Bispebjerg har i samme tryghedsundersøgelse svaret på, hvilke kriminalitetstyper, de er mest bekymrede for.

Her ligger Bispebjerg over resten af København, når det kommer til bekymring for cykeltyveri, støjgener fra naboer, ballade på gaden, hærværk, vold og tyveri.

Det hele på trods af, at den borgervendte kriminalitet, altså den kriminalitet begået mod borgere, er faldende i Bispebjerg og i hele København for langt de fleste kriminalitetstyper.

Der er altså en stor forskel på bekymringen for kriminelle handlinger og faktiske kriminelle handlinger.

»Det er ikke mit indtryk, når jeg taler med folk, at de er utrygge. Når det er sagt, så skal vi selvfølgelig respektere, at folk føler, som de føler, når de svarer i sådan en undersøgelse her,« siger Tage Hensel.

Næstformanden mener, at medierne blandt andre er med til at puste til utrygheden og sammenholdt med, at medierne ikke fortæller om det positive, bliver det en cocktail er utryghed.

Grib i egen barm

En anden årsag til oplevet utryghed er ifølge Tage Hensel, at folk ikke kender hinanden på tværs af alder og område.

»Der findes ikke steder, hvor unge og gamle kan være sammen og lave nogle fælles ting. Når man ikke kender hinanden, er man også mere tilbøjelig til at have fordomme og måske ovenikøbet være bange for hinanden,« siger han.

Næstformanden fremhæver fællesmiddag på Hulgårds Plads som et eksempel på et arrangement, der får folk til at mødes på tværs.

Tage Hensel mener, at utrygheden til en vis grad handler om ressourcer eller mangel på samme, og så skal lokaludvalget også gribe i egen barm.

»Sidste år fjernede man ungerådgivningen, der bestod af professionelle, som havde en god relation til de unge. København har heller ikke mange idrætsfaciliteter, som er noget af det, der kan beskæftige særligt de unge. De frivillige gør en stor indsats, men de kan ikke gøre det alene. Og så må vi også pege på os selv, når der kommer sådan en undersøgelse her, så må vi kigge på, hvor vi sammen med områdefornyelsen kan gøre det bedre,« siger han.

Tryghedsundersøgelsen bliver lavet en gang om året, og mens utrygheden er faldende i flere områder, er den steget i Bispebjerg og på Nørrebro.

 


OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Simon Reenberg

Om journalisten Simon Reenberg

Jeg er ansvarlig for minby.dk og Facebook-siden af samme navn. Har du et tip til en god historie i København, så skriv til mig på info@minby.dk.

S-tog kører ud i sommeren i ny maling

27 har fået hue på i Mjølnerparken