Peer Nørkjær og et af udsnit af de aktionærer, der må erkende, at dommen i Østre Landsret gik dem imod. Arkivfoto: Anders Bentzon.
in ,

Sur 😠

Amagerbank-slaget er tabt: Vi er ramt på teknisk knockout«

AF JAN JEPPESEN

jje@amagerbladet.dk

HELE ØEN: »Det er en rigtig møgdag. Der er en følelse af, at vi er ramt af en teknisk knockout.«

Sådan sagde formanden for foreningen Amagerinvestor, Peer Nørkjær, til Amager Bladet umiddelbart efter fredagens dom i Østre Landsret, hvor aktionærer fra Amagerbanken gik efter en erstatning på 30,5 millioner kroner. Men Østre Landsret frikendte Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet for at have spillet med fordækte kort i forbindelse med en aktieemession i sensommeren 2010. Her blev aktionærerne bedt om at skyde flere penge ind i Amagerbanken. Det havde de dog næppe gjort, hvis de var blevet oplyst om det reelle nedskrivningsbehov, mener Peer Nørkjær.

»Dommen er overraskende, og vi står helt uforstående overfor retttens vurdering. Den er et blåt øje til retssikkerheden i Danmark. Der gælder åbenbart andre regler for det ofentlige i private transaktioner, end der gør for alle os andre. Vi forstår stadig ikke, hvordan statslige myndigheder stiltiende kan se til, mens tusinder af almindelige mennesker poster penge i et projekt, selv om de statslige myndigheder godt ved, at det er håbløst,« siger Peer Nørkjær.

»Vi er dømt på teknisk knockout, når det hele står og falder på bestemmelser i forvaltningsloven. De private investorer gik med for at redde en lokal bank, og de troede, at de var på samme side som myndighederne. Nu viser det sig, at der ikke er nogen oplysningspligt for det offentlige, selv om det offentlige sidder med som observatør i bestyrelsen.«

»Staten er en modspiller«

Peer Nørkjær vurderer, at foreningen Amagerinvestor nedlægges, men understreger, at bestyrelsen vil nærlæse dommens præmisser og drøfte med de mange investorer, der har tabt penge, om der er mulighed og stemning for at føre sagen videre.

Niels Mengel, formand i Dansk Aktionærforening, lægger vægt på, at staten gerne må optræde som modspiller, der tilbageholder vigtig viden.

»Da de private investorer gik med til at skyde ekstra penge i banken, var Finansiel Stabilitet dybt involeret i Amagerbanken og havde blandt andet to observatører i bestyrelsen. Det opfattede de private investorer som en blåstempling, og at staten var en medspiller i forsøget på at redde banken. Nu siger dommerne, at de statslige observatører havde ret til at tilbageholde den viden, de sad inde med, overfor den øvrige bestyrelse og de private investorer. Staten var altså ikke en medspiller, men en modspiller for private investorer. Det er da uhyggeligt. Men så ved vi det i fremtiden,« siger Niels Mengel.

Handlede ikke erstatningspådragende

Ved aktieemissionen i 2010 fik Amagerbanken tilført knap 900 millioner kroner. Samtidig overtog Finansiel Stabilitet ledelsen af banken, og den gik konkurs i februar 2011.

Østre Landret kom også frem til, at det ikke udgjorde et brud på Finansiel Stabilitets vejlednings- og informationspligt over for Amagerbanken, at Finansiel Stabilitet ikke ønskede at give banken betryggelse af, at bankens erhversmæssige dispositioner rent faktisk var forsvarlige og hensigtsmæssige.

Landsretten gav på den baggrund Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet medhold i, at de ikke havde handlet erstatningspådragende og afviste således konkursboets og Amagerinvestors krav.

I begyndelsen af 2010 søgte Amagerbanken Finansiel Stabilitet om udstedelse af en statsgaranti under Bankpakke I på 13,5 mia. kr. Finan­siel Stabilitet imødekom den 28. juni 2010 ansøgningen på vil­kår af, at banken bl.a. foretog en kapitaludvidelse på 750 mio. kr.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen havde Finan­siel Stabilitet foretaget en gennemgang af en række af bankens engagementer og udarbejdet to notater, der pegede på, at Amagerbanken måtte forventes at skulle foretage væsentligt større nedskrivninger, end banken selv havde fundet påkrævet. Indholdet af de to notater blev ikke videregivet til Amagerbanken, men til dels delt med Finanstilsynet, der skulle træffe beslutning om bankens solvens og om godkendelse af bankens prospekt for kapitaludvidelsen.

Ingen pligt til at videregive notater

Konkursboet efter Amagerbanken A/S og Amagerinvestor gjorde gældende, at Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet havde pådraget sig erstatningsansvar ved ikke at have gjort Amagerbankens daværende bestyrelse bekendt med indholdet af to notater.

Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet bestred begge, at de havde pligt til at videregive nedskrivningsvurderingerne i de to notater. Og samme konklusion nåede landsrettens altså frem til.

 


OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Loading…

Vind billetter til Flashdance i Operaen

Dragør tættere på at blive verdensarv