Allan S. Andersen ser på digebyggeriet ved Kongelunmdsvej sammen med skovrider Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen. Arkivfoto: Anders Bentzon.
in , ,

Sur 😠 Like 👍

Landdige på Sydamager sikrer metro og motorvej mod stormflod

KYSTSIKRING. Kystdiget langs Vestamager får nu tilføjet et landdige til Ullerup for at sikre imod, at vand under en stormflod løber bagom kystdiget og oversvømmer fælleden, store bebyggede arealer i Tårnby, motorvejsgrav og Metro.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

KONGELUNDEN: Det er værdier for milliarder, der skal beskyttes, når Vestamager Pumpedigelag lige nu er ved at bygge et landdige, der skal strække sig fra den sydligste spids af Vestamagers kystdige og til Ullerup.

Vestamager Pumpedigelag, der består af Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Naturstyrelsen, By & Havn, Sund & Bælt, Vejdirektoratet og Bella Center, forstærkede allerede i 2010-2011 kystdiget langs Vestamager, så det var gearet til en såkaldt 10.000 års hændelse. Det vil sige en stormflod af en styrke, der kun sker en gang for hver 10.000 år.

Landdiget til Ullerup, som har samme høje beskyttelsesniveau, var allerede dengang en del af projektet og blev godkendt af Kystdirektoratet, fordi det som kystdigets forlængede arm er en forudsætning for, at vand i en stormflodssituation ikke løber bagom kystdiget og skaber oversvømmelse.

Og ikke bare oversvømmelse af det sydligste Amager. Analyser af vandets bevægelser ved stormflod og oversvømmelse viser nemlig, at vandet ved maksimal ydre vandstand ville løbe ind og oversvømme store bebyggede områder i Tårnby, motorvejsgraven, dele af lufthavnen samt jordvolden rundt om metroanlægget.

Københavnsk byggejord

Digebyggeriet er nu i gang i et et spor, der er ryddet for træer og vegetation fra kystdigets spids til Ullerup.

»Vi har stået for projekteringen af landdiget, og leverancen af byggemateriale, omkring 6.000 lastbilfulde jord til diget, står Københavns Kommune for,« fortæller skovrider Hans Henrik Christensen fra Naturstyrelsen Hovedstaden.

FAKTA OM LANDDIGET
Vestamager Pumpedigelag bygger landdige fra kystdiget i vest til Ullerup i øst. Diget bliver godt to km langt og to-tre meter over terræn med en asfalteret cykelsti på digekronen.
Diget opbygges af cirka 100.000 kubikmeter jord, svarende til cirka 200.000 tons. Man bruger godkendt, ren overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i Hovedstadsområdet. Der skal dog anlægges kørestabile arbejdsveje, som forbliver indbygget i diget. Her anvendes knust tegl og beton, der lever op til betingelser for anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.
Anlæg af diget forventes at vare et halvt år afhængigt af, hvor hurtigt man modtager den rene overskudsjord.
Kongelundsvej skal føres op over diget. I første omgang bygges diget på hver side af Kongelundsvej, hvorefter overføringen etableres i foråret 2019 – det arbejde forventes at vare otte uger.
Vestamager Pumpedigelag består af Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Naturstyrelsen, By & Havn, Sund & Bælt, Vejdirektoratet og Bella Center.
Kilde: Vestamager Pumpedigelag. Illustration: COWI.

Landdiget skal krydse Kongelundsvej, og i første omgang bygges diget på hver side med et hul til Kongelundsvej. Til næste forår føres Kongelundsvej hen over diget.

»Arbejdet med at føre Kongelundsvej over diget koster godt tre millioner kroner, og det er så Tårnby Kommunes andel foruden en erstatning til tre private lodsejere, der har afgivet jord til projektet. Det udgør omkring 400.000 kroner, og det samarbejde har i øvrigt foregået helt smertefrit,« fortæller Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen (S).

Dragør står udenfor

Dragør Kommune afviste for 10 år siden at koble sig på kystdiget langs Vestamager og fortsætte det langs Dragørs kyst.

Dragør ønsker nu som dengang en kystsikring med et lavere beskyttelsesniveau end mod en 10.000 års hændelse, og som desuden bibeholder mange kystnære boligers udsigt over Øresund og Køge Bugt.

I 2012 forhandlede Dragør og Tårnby Kommune samt Vestamager Pumpedigelag ellers om en fælles løsning: Et landdige diagonalt på tværs af Kongelunden langs Fasanstien.

Løsningen ville ikke beskytte det sydligste Dragør, så Dragør Kommune måtte alligevel forbedre sin kystbeskyttelse.

Men efter det rådgivende ingeniørfirma Niras i sensommeren 2015 konkluderede, at et dige langs Fasanstien forudsatte, at Dragørs kystdiger blev væsentligt højere end Dragør ønskede, hvis metro og Øresundsforbindelsen skulle være tilstrækkeligt beskyttet, endte det med, at pumpedigelaget vendte tilbage til den oprindelige plan om et landdiget nord for Kongelunden.

I Dragør Kommune skal byrådet 21. juni træffe en principbeslutning om en forstærkning af kommunens egen kystbeskyttelse.

Her vil man sikre mod en såkaldt 100 års hændelse – altså en stormflod af en styrke, der forekommer en gang for hver 100 år – med udgangspunkt i den beregnede havvandsstand i år 2050, og at der igangsættes en langsigtet strategi til år 2100, hvis en yderligere udbygning bliver nødvendig.

Der lægges op til, at den kommende kystsikring skal anlægges og drives af et nyt digelag i Dragør.

Kystdiget langs Vestamager og landdiget nord for Kongelunden er finansieret af Vestamager Pumpedigelag.

I Dragør skal de lodsejere (boligejere, virksomheder og kommunale eller statslige bygninger), som vurderes at blive beskyttet af et nyt dige, betale.

Det er tidligere vurderet, at det vil dreje sig om cirka halvdelen af Dragørs indbyggere.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Skriv et svar

Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Sankthans ved volden fuser ud

Det lykkedes at stjæle 5. pladsen