in ,

Sur 😠 Elsker 😍 Like 👍

DEBAT: Nej til betalingsring 2.0

…Debat

Martin Geertsen (V)

Folketingsmedlem

Trafik: Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation vedtog for nylig at ville indføre vejafgifter i Københavns Kommune. En slags betalingsring 2.0. Det betyder, at de københavnske bilejere, i modsætning borgere i andre kommuner, skal til at betale ekstra for at køre rundt i deres egen by. Jeg er lodret imod denne nye skat, som i den grad vender den tunge ende nedad. Direktøren og overlægen skal såmænd nok få råd til at betale. Nej, det bliver børnefamilien eller pensionistparret, som har behov for bilen til at få hverdagen til at hænge sammen, der får et økonomisk rap over fingrene.

Jeg foretrækker i stedet, at vi investerer os ud af de trængselsproblemer, vi har i Hovedstaden. Vi skal have en Havnetunnel, der kan lede mere trafik udenom indre by, mere metro og også gerne letbane eller flere busser med høj kvalitet.

Og det kan faktisk betale sig at investere sig ud af problemerne. Nye beregninger fra Transportministeriet viser, at de infrastrukturprojekter, som et flertal af partier i Folketinget har aftalt at gennemføre siden folketingsvalget, vil betyde, at danskerne kan se frem til at spare 2 mio. timer årligt i trafikken.

I hovedstadsområdet er der udsigt til årlige tidsbesparelser på 700.000 timer som følge af de hastighedsopgraderinger, der foretages på S-banen. Og faktisk er der god økonomi i det. Tidsbesparelserne alene på S-banen svarer til en samfundsøkonomisk værdi på end 65,8 mio. kr. årligt.

Simon Reenberg

Om journalisten Simon Reenberg

Journalist på Nørrebro Nordvest Bladet. Jeg brænder særligt for den gode nyhedshistorie, og jeg forsøger også at starte nogle konstruktive debatter mellem borgerne, som forhåbentlig kan være med til at udvikle vores bydele. Følg Nørrebro Nordvest Bladet på Facebook, hvis du vil deltage.

Konservative: Flere havnebusser, tak

DEBAT: Nørrebro viser vejen for fællesskabet