Vesterbro Ungdomsgård frygtede, at de ville blive omdannet til en kommunal institution, men får lov til at forblive selvejende. Foto: Dan Møller
in

Plads til selvejende fritidstilbud

ORGANISERING. Vesterbro Ungdomsgård og Settlementets fritidsordning får lov til at forblive selvejende. Det besluttede politikerne onsdag sidste uge. Leder af Vesterbro Ungdomsgård, Per Dahlstrøm, jubler.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

FRITID: Da Københavns Kommune i 2016 gennemførte ny organisering af byens fritidstilbud, Fremtidens Fritidshjem, der betød, at hver skole skulle have én fritidsinstitution tilknyttet, vakte det furore blandt nogle fritidshjem.

Vesterbro Ungdomsgård og Settlementet ønskede nemlig ikke at indgå i den nye organisation, fordi det mente, at det ville forringe deres tilbud og kvalitet i arbejde.

De fik ligesom nogle fritidshjem på Nørrebro og Østerbro lov til i en forsøgsperiode at forblive selvejende og ikke indgå i 1:1-ordningen; en skole – en fritidsinstitution.

Eget netværk

Til gengæld ville de gerne forsøge at lave deres eget netværk.

I forsøgsperioden er Klub Eskild i Eskildsgade for 4. til 7. klasse, der oprindelig var en kommunal institution, overgået til Settlementet, men her fra 1. maj til Vesterbro Ungdomsgård, fordi der kun er 100 meter mellem de to institutioner.

Institutionerne i forsøgsordninger fik mulighed for at fortsætte med hver sin bestyrelse og leder, men institutionerne skulle stadig organisere sig på en måde, hvor det også blev økonomisk rentabelt.

Nu er ordningen evalueret og på Børne- og Ungdomsudvalgets møde onsdag sidste uge besluttede et enigt udvalg at lade forsøgscentrene fortsatte. Det betyder, at den nuværende organisation for Vesterbro Ungdomsgård og Settlementet forbliver uændret og at alle børn på Vesterbro kan søge om optagelse på netop de institutioner.

Tilbagemeldingerne fra skolerne og andet netværk på Vesterbro viser, at der er overvejende tilfredshed.

Godt med en kovending

Ifølge medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Jonas Bjørn (S) var det indlysende at lade institutionerne fortsætte med eget netværk.

»Vi var opmærksomme på, om de levede op til forventninger og kvaliteten og om det lykkedes dem at opretholde en god økonomi, og det må vi sige, at det gjorde,« siger Jonas Bjørn, der glæder sig over beslutningen.

»Fritidslivet er ekstremt vigtigt i en verden med lange skoledage. Her er det vigtigt, at vi har et godt og stærkt tilbud til Vesterbros børn. Det synes jeg institutioner har vist de kan levere. Derfor er jeg glad for, at de kom til os politikere for to år siden, og fik os i en anden retning,« siger han.

Leder af Vesterbro Ungdomsgård, Per Dahlstrøm, er lykkelig for beslutning.

»Det er fantastisk – det er det, vi har kæmpet for i to år hver eneste dag for at leve op til de mål og krav, som kommunen stillede,« han.

Men er det ikke underordnet hvordan man er organiseret?

»Det tror nogle, men man risikerer at smitte hinanden med værdier og de særlige tilbud den enkelte institution har. Vi har et knaldgodt samarbejde med Settlementet, selvom vi har to meget forskellige tilbud,« siger Per Dahlstrøm.

Vesterbro Ungdomsgård har de seneste år oplevet en stor søgning, og der er venteliste, og det er ifølge Dahlstrøm bevis på deres særlige arbejde.

»Så kan man se, at vi er lykkedes – børn stemmer jo med fødderne.«


OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Anja Berth

Om journalisten Anja Berth

46 år, bor i København. Journalist siden 2000 - københavnerjournalist siden 2007. Skriver om mennesker, byudvikling, vejarbejde, skoler og børn. Og alt det andet. Ansvar for Vanløse Bladet og skriver fælleshistorier for de øvrige københavnske lokalaviser.

Samme tid næste lørdag

Handelsforening vil have gang i Vesterbro