Udsigt hen mod campingarealet set fra Bjerget på Amager Fælled. Vandrehjemmet Danhostel Copenhagen Amagers lave bygninger til højre for Hotel Bella Sky på billedet ligger på en del af campingarealet. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix
in
Tema: in

Amager Fælled reelt eneste bud på placering af boligbyggeri

FÆLLEDBYGGERI. Et flertal i økonomiudvalget besluttede i tirsdags, at forvaltningen skal analysere alternative byggefelter på Amager Fælled grundigt – Alternativet, Enhedslisten og DF stemte imod. Alle partier var dog enige om at få undersøgt, om dele af det omstridte byggeri på Amager Fælled kan bygges på mindre grunde uden for fælleden.

AF HANNE BJØRTON

hab@minby.dk

KØBENHAVN: Københavns Kommunes økonomiudvalg blev i tirsdags enige om at fjerne den nordlige del af Sydhavnstippen som muligt byggefelt for det omstridte boligbyggeri Ørestad Fælled Kvarter og kastede dermed bolden tilbage på Amager Fælled som eneste mulighed her og nu.

Her er det såkaldte campingareal, som ellers er udlagt til campingplads, fortsat i spil. Forvaltningen har som fortalt i sidste uges avis grundigt analyseret arealets egnethed som byggefelt og blandt andet vurderet, at det vil indbringe 515 mio. kroner mindre end det oprindelige byggefelt syd for Grønjordssøen.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre og Konservative blev i tirsdags enige om, at der gennemføres samme grundige analyse af arealer i den nordvestlige og nordøstlige del af Amager Fælled samt supplerende arealer øst og vest for campingarealet. Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti stemte imod.

Alle partier var derimod enige om at få scannet mindre grundstykker ejet af Københavns eller By & Havn for at undersøge muligheden for at sprede dele af de 2.500 planlagte boliger på flere matrikler.

Musketér-ed vakler

Afstemningen i udvalget illustrerer, at den musketér-ed, som Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre indgik i september, vakler. Alle fire var og er modstandere af byggeri på den gamle strand-eng syd for Grønjordssøen.

Musketér-eden handlede for det første om at sikre bevarelse af strandengens unikke bynatur. For det andet om før og efter kommunalvalget i november at samarbejde om at flytte byggeriet fra strandengen.

»Nu handler det om, at de grønne partier står sammen om at sætte handling bag ordene. I første omgang vil vi have Frank Jensen til at tage initiativ til at lave en bred undersøgelse af alternative byggefelter. Dernæst forhandler vi og står sammen her,« står der i musketér-eden.

Men de fire partier er uenige om, hvorvidt man, efter at have lykkedes med at skåne den gamle strandeng, accepterer byggeri et andet sted på Amager Fælled med lavere naturværdi og biodiversitet end strandengen.

Således skriver Alternativet i en protokolbemærkning i referatet fra mødet, at man stemmer nej til at bygge på Amager Fælled overhovedet, fordi man ønsker at bevare Københavns resterende vilde bynatur.

Enhedslisten skriver i sin protokolbemærkning, at man ikke ønsker at bygge på grønne områder, hvor det går ud over natur og biodiversitet.

Og over for Bryggebladet har Ninna Hedeager Olsen (EL) 10. maj specificeret, hvilke grønne områder, man her og nu siger nej til:

»Jeg kan dog allerede sige nu, at det bliver ikke med Enhedslistens stemmer, at vi bygger på strandengen, campinggrunden eller Sydhavnstippen,« udtalte hun til avisen.

Ikke flertal for at holde fælleden fri for byggeri

Både SF og Radikale Venstre har efter økonomiudvalgsmødet i tirsdags udtrykt deres frygt for, at Alternativet og Enhedslisten indsnævrer forhandlingsgrundlaget ved at stemme nej for undersøgelser af arealer på Amager Fælled.

»Tør de (Alternativet og Enhedslisten, red.) virkelig risikere en situation, hvor det er de borgerlige, der bestemmer, hvor der skal bygges?« spørger Klaus Mygind, BR-medlem for SF og Rasmus Steenberger, bestyrelsesmedlem i SF København i en mail til Amager Bladet.

De understreger, at SF arbejder for at holde Amager Fælled frit for byggeri. Det er der bare ikke flertal for i Borgerrepræsentationen.

»Der mangler ét mandat. Så det giver sig selv, at vi skal samarbejde med partierne uden for grøn blok. Og løsningen skal blandt andet skabes i budgetforhandlingerne, som Alternativet og Enhedslisten nu er på vej til at melde sig ud af. Det er ærgerligt for fælledens fremtid,« skriver SF.

Radikale Tommy Petersen er på linje med SF:

»Partierne har vidt forskellige holdninger, nogle vil slet ikke betale gæld som en del af løsningen, nogle vil slet ikke bygge på den nordlige del af Amager Fælled, nogle vil slet ikke bygge på campinggrunden. Det gør mig rigtig nervøs, at Alternativet og Enhedslisten bare stemmer nej – så kravler man virkelig højt op i et træ, og er der nogen løsninger oppe i det træ?« siger han.

Økonomiforvaltningen har i sin undersøgelse af egnede grunde til byggeriet scannet godt 1.500 grunde ejet af enten kommunen eller By & Havn.

Grunde eksisterer ikke

Lars Weiss fra Socialdemokratiet afviser, at der findes ledige byggegrunde uden for Amager Fælled til at rumme byggeriets 2.500 boliger.

»Den store rapport fra økonomiforvaltningen har set på alt, hvad Københavns Kommune og By & Havn ejer, og så løbende filtreret de grunde fra – for eksempel vejarealer, parker og pladser – som ikke vurderes egnede. På de sidste grunde, kommunen har købt, er der planlagt skoler, idrætshaller eller institutioner. Når man tager de få, mindre grunde på under 3.000 kvadratmeter, så skal der saftsusemig bygges højt, hvis de skal rumme hele byggeriet. Jeg tror, der findes 10 af de små grunde, et eksempel er en grund på Vesterbro i samme gade som Mændenes Hjem, hvor der kan bygges én opgang,« siger Lars Weiss.

Men kunne man forestille sig at bebygge campinggrunden og supplere med de små grunde?

»Det skal også undersøges, men det er ikke store millionbeløb, der kan hentes på de små karréudfyld,« siger Weiss.

Forvaltningens undersøgelser af de alternative byggegrunde skal fremlægges samlet senest 20. august, så resultatet kan anvendes i efterårets budgetforhandlinger.

Modtryk fra minister

Beslutningstagerne på Københavns Rådhus presses fra flere sider i sagen om det omstridte boligbyggeri på Amager Fælled, der skal indfri en del af gælden for den københavnske metro med et beløb på 1,9 mia. kroner.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har nemlig sendt et brev til Københavns overborgmester Frank Jensen (S) (brevet kan findes på Amager Fælleds Venners facebookside).

I brevet rykker ministeren kommunen for en snarlig løsning, fordi forsinkelsen af byggeriet efterlader et hul i By & Havns økonomi.

By & Havn er ejet af Københavns Kommune (95 procent) og staten (5 procent).

»Set fra statens side er der kun to muligheder: 1) enten kompenseres By & Havn af Københavns Kommune med et kontant beløb på 1,7-1,9 mia. kr. svarende til det provenu, som en gennemførelse af byggeriet ville have indbragt, 2) eller også overfører Københavns Kommune byggeretter til selskabet af en tilsvarende værdi,« skriver ministeren.

Han afviser ikke, at en forøgelse af bebyggelsesprocenten for andre af By & Havns områder kan komme på tale – blot der er tale om konkrete og bindende beslutninger.

»Hvis der ikke findes en tilfredsstillende løsning på denne problemstilling, hvor præmisserne for den oprindelige aftale mellem staten og Københavns Kommune honoreres på den ene eller på den anden måde, kan det ikke undgå at påvirke statens og Københavns Kommunes samarbejde om den videre udvikling af hovedstadens infrastruktur negativt,« skriver Ole Birk Olesen.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Slut med mønter i parkeringsautomater

Hørgården tilbage på ghettoliste