Der bliver underskud af faglært arbejdskraft
in

Lille regional stigning i søgning til erhvervsuddannelserne

UNGDOMSUDDANNELSER. 13,7 procent af regionens unge søger om optagelse på erhvervsuddannelserne mod 13,2 i fjor. I Tårnby ligger tallet som i fjor på 23 procent, i Dragør er det faldet fra 9 til 7 procent.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

REGIONEN: I et debatindlæg i ugens avis glæder Region Hovedstadens regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og formanden for Region Hovedstadens Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalg, Lars Gaardhøj (S) sig over, at en ellers nedadgående kurve for, hvor mange afgangselever fra folkeskolen, der søger optagelse på erhvervsuddannelser, ser ud til at være knækket i år.

I Region Hovedstaden har 13,7 procent af unge fra 9. og 10. klasse søgt optagelse på erhvervsuddannelser. Sidste år var tallet 13,2 procent.

På landsplan er tallet også steget. I år har 19,4 procent af landets 9. og 10. klasses elever søgt ind på erhvervsuddannelserne mod 18,5 procent i fjor.

Store lokale forskelle

Dykker man ned i de lokale tal her på Amager, er der stor forskel på, hvilke uddannelser folkeskolens afgangsklasser søger fra kommune til kommune.

Mens Københavns Kommune stort set rammer regionens snit, har blot 7 procent af eleverne i folkeskolernes afgangsklasser i Dragør Kommune en erhvervsudannelse som førstevalg, mens 90 procent vælger en gymnasieuddannelse.

I 2017 søgte 9 procent af Dragørs afgangsklasseelever en erhvervsuddannelse, og faldet er endnu mere markant fra 2016, hvor andelen ifølge Undervisningsministeriets tal var 15 procent.

I Tårnby Kommune er søgningen til erhvervsuddannelserne væsentligt højere end regionens samlede tal. Lige som i 2017 søger 23 procent af Tårnbys afgangselever i folkeskolen i år en erhvervsuddannelse.

Regionens målsætning er, at hver fjerde af Region Hovedstadens unge skal begynde på en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Det skal der til for at modsvare erhvervslivets efterspørgsel på faglært arbejdskraft.

I følge læserbrevet fra Sophie Hæstorp Andersen og Lars Gaardhøj kommer virksomhederne i hovedstadsregionen som det ser ud nu til at mangle 32.500 faglærte i 2025.

Fakta om søgning til ungdomsuddannelser
Undervisningsministeriet har offentliggjort procenttallene for, hvilke ungdomsuddannelser elever fra folkeskolens 9. og 10. klasser har søgt om optagelse på i år som førstevalg. Unge, der søger optagelse senere end direkte fra folkeskolen, er ikke med i opgørelsen. Her vises tallene for Amagers tre kommuner.

Kommune      Gymnasieudd.       Erhvervsudd.      Øvrige
Dragør 2018    90 procent               7 procent            2 procent
2017                 88 procent                9 procent           2 procent
2016                 82 procent              15 procent            3 procent

Tårnby 2018   70 procent              23 procent            7 procent
2017                 69 procent              23 procent            8 procent
2016                 74 procent              19 procent            8 procent

Kbh. 2018        80 procent             13 procent            7 procent
2017                 80 procent             13 procent            7 procent
2016                 81 procent              11 procent            8 procent

De københavnske tal er for hele Københavns Kommune og ikke kun for 2300 København S.
Kilde: Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

|

GIGAkran ved Amager Centret

Mød Uthaug og Wung-Sung på Christianshavns Bogfestival