Skarver har nu også invaderet de to små øer i den sydlige ende af Damhussøen. Fuglen er i princippet fredet
in

Elsket og frygtet: Skarver invaderer øer i Damhussøen

invasion. Skarver har overtaget de to små øer i den sydlige ende af Damhussøen. Omlægning af øerne skal forhindre skarverne i at blive i søen.

Af Jan Diament

jan@minby.dk

bynatur: Måske har du lagt mærke til det, når du løber eller cykler rundt om Damhussøen. Flokke af skarver har indtaget to øer i den sydlige ende op mod Roskildevej.

I forvejen har skarver i årevis ’befolket’ den store ø i den anden ende af søen.

»Men skarvkolonien i Damhussøen synger på sidste vers,« siger Per Stengade fra miljøgruppen i Vanløse Lokaludvalg og formand for interessegruppen, Enggruppen, der varetager brugernes interesser omkring søen og engen. Han bor selv tæt på søen.

»Når skarverne slår sig ned i træerne, bevirker deres afføring, at træerne efter en årrække går ud. Og når de døde træer efterhånden falder om, er det slut med kolonien, og fuglene finder et andet sted at slå sig ned. Træerne på fugleøen i Damhussøen er gået ud for en del år siden og er allerede begyndt at vælte. Så efter få år vil det være slut med skarvkolonien på stedet,« oplyser han.

Der er planer om at renovere fugleøen indenfor de kommende år.

»Her vil der blive kun blive plantet lave buske og siv til gavn for de øvrige fugles ynglepladser. Da der ikke bliver plantet træer, vil det være slut med skarver i søen for fremtiden,« understreger Per Stengade.

Blev udryddet – så fredet

På Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside, kan man læse at:

»Skarven forekommer i Europa, Asien, Afrika, Oceanien samt Grønland og det østligste Nordamerika. I Danmark yngler skarven ved fjorde, lavvandede kyster og ved større søer. De største kolonier findes ved Toft Sø i Lille Vildmose, på Vorsø i Horsens Fjord og ved Brændegårds Sø på Sydfyn. I de kolonier, hvor rederne placeres i træer, kan mængden af afføring (guano) være så stor, at den dræber de træer, som rederne er placerede i.«

Skarven har været en del af den danske fauna i omkring 7000 år. Efter at være blevet udryddet i 1870’erne genindvandrede arten i 1938. På grund af kraftig beskydning frem til totalfredningen i 1980 blev bestanden holdt i skak på trods af meget gunstige yngleforhold i Danmark. Efter fredningen steg bestanden kraftigt, men siden 1993 har bestanden af skarver i Danmark ligget nogenlunde stabilt på 36.000-41.000 par.

Man har tilladt en kontrolleret bekæmpelse i visse kolonier. På verdensplan findes en mængde skarvarter.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

Starten på hullet i jorden fejrer 10 års jubilæum

Danskerne foretrækker mobilen til online casino spil