Spareskruen på 350S er fjernet - økonomien i busdriften var bedre end ventet. Arkivfoto: Michael Paldan.
in

Busbesparelser i 2019 er aflyst

ØKONOMI. Lavere udgifter i busdriften og flere indtægter grundet ændret billetvalg giver overskud i regnskabet for den regionale busdrift i 2017. De varslede besparelser i 2019, hvor 350S var nævnt i sparekataloget, er derfor aflyst.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

REGIONEN: Mulige besparelser i 2019 på 350S og andre regionale buslinjer, som vi fortalte om i Amager Bladet i januar og februar, er nu aflyst.

Økonomien i Region Hovedstadens regionale busdrift har vist sig at være bedre, end tallene viste for blot et par måneder siden.

I slutningen af januar fik Region Hovedstaden nye oplysninger fra trafikselskabet Movia, som tydede på, at der ville opstå et stort overskud på den regionale busdrift i 2017.

Ændret valg af billetform

Det skyldes dels lavere driftsudgifter til både lokalbaner og regionale busser, der i følge regionens forvaltning skyldes »en gunstig prisudvikling for løn og renter«.

Dels en stigning i indtægterne pr. passager. Den kommer, fordi de rejsende gør større brug af rejsekort frem for pendlerkort og mindre brug af rejsekort frem for enkeltbilletter. Rejsekortet giver større indtægter pr. rejse end pendlerkortet, mens enkeltbilletter giver større indtægter end rejsekortet.

Oplysningerne om de ændrede tal blev holdt fortroligt, fordi Movias regnskab endnu ikke var revideret eller forelagt Movias bestyrelse – det blev det 28. februar.

Fordi der ikke længere er økonomiske udfordringer i 2019, men kun gradvist fra 2020 og fremefter, udskyder regionsrådet drøftelserne, om der generelt skal skrues op for den økonomiske ramme til kollektiv trafik, indtil budgetforhandlingerne til efteråret, hvor der er større klarhed om effekten af de lavere udgifter og højere indtægter.

Mere fair over for busserne

Måske påvirkes indtægtsniveauet i yderligere positiv retning, når der kommer en afklaring fra transportministeren om den såkaldte dobbeltfaktormodel, fremgår det af sagens akter.

Regionsrådsmedlem Martin Geertsen (V) forklarer om dobbeltfaktormodellen, at når en passager rejser på rejsekort med forskellige trafikselskaber, så deler de billetindtægten i porten.

Modellen har hidtil været skruet sådan sammen, at den begunstigede metroselskabets indtjening. I fremtiden forventes den at blive mere ’fair’ over for busser, og det vil give en bedre indtjening og økonomi for Movia.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

Tennisklub foreslår selv flytning

Huset der rummer Hus forbi