Den tomme grund på Rabarbervej skal bebygges. Det har BR nu vedtaget. Beboerne er skuffede over byggeriets omfang. Nu kræver de
in

Rabarbervej: Byggeprojekt blev vedtaget i BR

Byggeri. Politisk flertal for alligevel at bygge på den omdiskuterede tomme grund på Rabarbervej. Beboerne er skuffede og kræver til gengæld, at det gamle vandværk på området bliver omdannet til kulturhus.

Af Jan Diament

jan@minby.dk

skuffelse: Der skal bygges på den omdiskuterede grund på Rabarbervej. Det ligger fast efter at sagen var oppe at vende i Borgerrepræsentationen (BR) torsdag 1. marts.

Det er en sag, der har kørt i snart flere år, hvor beboerne har været imod et byggeri med den begrundelse, at de forslag, der er kommet bliver for tæt byggeri i forhold til det eksissterende byggeri, og at der er trafikale problemer forbundet med byggeriet.

Et byggeselskab, der har købt grunden vil opføre to bygninger på samlet 4.393 kvadratmeter med 18 familieboliger og 71 ungdomsboliger, hvoraf fire indrettes til handicapboliger. Hertil en kælderetage på 1639 kvadratmeter, der blandt andet skal anvendes til bil- og cykelparkering.

Der viste sig at være et flertal for at imødekomme bygherres byggeplaner. Samtidigt blev der ikke taget stilling til hvad der skal ske med det gamle vandværk, som beboerne og Vanløse Lokaludvalg i årevis har ønsket indrettet som beboerhus/kulturhus.

»Jeg beklager meget, at Borgerrepræsentationens flertal ikke ville være med til at bede bygherre om et bedre forslag til boligbyggeri. Nu bliver udearealerne meget små, der kommer biltrafik på et bilfrit område og der er stor fare for, at den gamle Vandværksbygning forfalder yderligere og tilsidst bliver revet ned,« siger Klaud Mygind, SF.

Han fortsætter:

»Det er ærgerligt, at De Radikale ikke for en måned siden i teknik og miljøudvalget støttede mit forslag om at udsætte sagen. Så havde vi haft flertal for det.«

»Kun fokus på boliger«

Nabo til det kommende byggeri, Thomas Knudsen:

»Vi tager til efterretning, at vi har en overborgmester, et socialdemokrati og en forvaltning, der lader til kun at have fokus på at bygge boliger uden skelen til pris og konsekvenser for borgerne. Og et Radikalt Venstre, der trods lovning om opbakning og flere muligheder for at bruge en paragraf 14, der ville udløse en ny lokalplan, bryder deres valgløfter – med Mette Annelies egne ord: »Det er et spørgsmål om politisk vilje«. Den var ikke til stede og det noterer vi os og husker på…«

Skuffende svigt af udsatte

»Skuffende svigt af udsatte handicappede og børn, men nu må forvaltningen sikre trafiksikkerhed, så vi ikke får trafikofre, når 200 børn og Handicappede færdes i nærområdet,« siger en anden nabo, Mette Phillipsberg.

Også Jens Peter Kildevang, der bor i området og som har fulgt sagen tæt er utilfreds med udfaldet af sagen.

»Vi forventer nu, at forvaltningen, politikerne og AKB finder midler og indleder forhandlinger med den nuværende ejer om at skabe et kulturhus i Vandværket, som der er klart politisk opbakning til og ikke mindst stort behov for,« siger han.

»Hvis politikerne, især socialdemokraterne, absolut vil bebygge alle kvadratmeter i et tætbebygget boligområde, som vores, kan man i det mindste nu kompensere for tabet af den grønne grund ved at skabe mulighed for at der kommer et fælles medborgerhus til gavn for alle borgere, unge, børn og handicappede i området. AKB og flere andre aktører har allerede vist interesse for at overtage vandværket,« siger Jens Peter Kildevang.

»Dialog om vandværket«

Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre, medlem af BR og sale Venstre og medlem af teknik- og miljøudvalget:

»Radikale venstre opfordrer nu forvaltningen og grundejer til i fællesskab at sikre bedst mulig trafikal sikkerhed for især de mange bløde trafikanter, der færdes i området i dag, frem mod igangsættelsen af byggeriet. Det mener vi stadig er en mulighed indenfor den nye lokalplan. Det er også vores ønske, at der snarest muligt indledes dialog med grundejer og beboere om vandværkets fremtid og anvendelse til gavn for lokalmiljøet.«

Det gamle vandværk står og forfalder, og der skal bruges mange penge for at sætte det i stand så det bliver brugeligt.

Det har tidligere været nævnt, at det kunne sættes i stand i forbindelse med uddannelse af tømrere, elektrikere, malere osv.

Inde i bygningen er der en stor hal, som for eksempel kunne bruges til indendørs skatere/skaterrampe.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

Vanløse Lokaludvalg har fået nye stemmer

Sagen er bøf- Mash er åbnet