Skibet Ydun har ligget tæt ved Helgoland siden 2013
in

Nyt håb om at få fjernet skibsvrag

SKIBSVRAG. Et bredt flertal i Folketinget har afsat 2,8 mio. til fjernelse af skibsvrag nær kysten. Jakob Næsager (C) har skrevet til miljøministeren og bedt om, at det prioriteres højt at fjerne vraget Ydun ved badeanstalten Helgoland.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

AMAGER STRANDPARK: Der er nyt håb om at få fjernet skibsvraget Ydun, som ligger sunket og skvulper i Øresund med kun den øverste del synlig, tæt ved badeanstalten Helgoland.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti blev 9. februar enige om en udmøntning af 45 mio. kroner til en række natur- og kystprojekter.

Blandt andet er der prioriteret 2,8 mio. kroner i 2018 til at yde tilskud til kommunerne til at fjerne skæmmende herreløse og kystnære skibsvrag.

Medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager (C) har siden han var bestyrelsesformand i det daværende I/S Amager Strandpark forfulgt sagen om Ydun for at få staten til at gribe ind og fjerne vraget.

»Jeg er rigtig glad for, at jeg efter flere års kamp har fået statens tilkendegivelse af, at man vil gøre noget ved problemet. Så jeg har skrevet til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, at jeg gerne ser Ydun og det andet efterladte vrag, der ligger i Erdkehlgraven ved Christiania fjernet,« fortæller Jakob Næsager.

Ikke med på finansloven

Det er ikke første gang, Næsager henvender sig til ministeren i sagen. Allerede i september 2016 faldt der dom i sagen om skibsvraget Ydun. Ejeren fik dengang en bøde og et pålæg om at fjerne fartøjet inden 31. oktober samme år.

Men Ydun blev ikke fjernet, og Jakob Næsager skrev derfor til miljø- og fødevareministeren. Esben Lunde Larsen svareder i december 2017 i et brev, at det er Kystbeskyttelseslovens klare udgangspunkt, at ejerne selv skal betale for at få fjernet vragene, og at Kystdirektoratet kun kan fjerne fartøjer anbragt på søterritoriet for ejerens regning, hvis ejeren ikke efterkommer påbud om at fjerne fartøjet.

Det var præcis, hvad der skete – ejeren fjernede ikke skibet – men Esben Lunde Larsen skrev videre: »Regeringen har på forslaget til finansloven for 2018 ikke allokeret midler til en fjernelse af de omtalte vrag og anlæg. Der vil ikke på nuværende tidspunkt blive foretaget yderligere i sagen.«

Det svar var Jakob Næsager ikke tilfreds med.

»Så er det jo en tandløs trussel fra staten, når den har regler, men ikke har penge til at sanktionere, når reglerne ikke overholdes,« sagde han, da Amager Bladet talte med ham i forrige uge.

Puljen er til hele landet

Men siden har Næsagers partifælle på Tinge, Mette Abildgaard, rejst sagen i de nylige forhandlinger om, hvilke natur- og kystprojekter, der skulle prioriteres – og det gav pote.

De 2,8 mio. kroner skal dog bruges på fjernelse af skibsvrag i hele Danmark, så der er ingen garanti for, at netop Ydun bliver fjernet.

»Alene langs Refshalevej ligger der omkring 60 skibe. Nogle af dem er stadig sødygtige og er lette at fjerne, men det er klart, at beløbet ikke rækker til alle herreløse vrag i Danmark,« siger Jakob Næsager.

Har du nogen ide om, hvad det koster at hæve et skib som Ydun?

»Der var nogen, som tilbød at gøre det for 50.000 kroner, da jeg var formand for I/S Amager Strandpark, så det er nok deromkring,« siger Næsager.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

Måske kronvildt på Kalvebod Fælled

Perle af en funkisvilla dyster om pris