Foto: Iris/Scanpix
in

Ny borgerlig støtte til lokaludvalg

KOVENDING. Tidligere var Venstre og Dansk Folkeparti modstandere af de københavnske lokaludvalg i bydelene. Nu er begge partier tilhængere og mener, at de opfylder en vigtig nærdemokratisk funktion.

Af Thomas Frederiksen

thof@minby.dk

NÆRDEMOKRATI: Efter mere end ti års eksistens er der nu historisk stor politisk opbakning til lokaludvalgene i København. Tidligere har især Socialdemokratiet og venstrefløjen bakket op om de foreningsudpegede udvalg i bydelene, mens der har været modstand i den borgerlige lejr.

»Det er ikke repræsentativt demokrati. Det er Tordenskjolds soldater,« udtalte Venstres daværende borgmester Pia Allerslev for fire år siden.

Nu lyder der nye toner fra Venstres nuværende frontfigur, beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard:

»Grundlæggende set så bakker vi op om lokaludvalgene. De velfungerende lokaludvalg har en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre den lokale forankring i beslutningsprocesserne, og på den måde er de en værdifuld del af lokaldemokratiet,« udtaler hun i en e-mail.

Ændret syn på det

Venstre stemte som det eneste parti mod oprettelsen af lokaludvalg i 2005.

Senere blev Dansk Folkeparti også modstandere af lokaludvalg, men partiet mener nu, at de er en vigtig del af det københavnske demokrati.

»Vi har ændret syn på det. De er vigtige som lokale talerør,« siger Dansk Folkspartis leder på Københavns Rådhus, Carl Christian Ebbesen, der er borgerrepræsentationens 1. næstformand og tidligere kultur- og fritidsborgmester.

Han understreger, at det først og fremmest er tiden, som har gjort Dansk Folkeparti til tilhængere af lokaludvalgene.

»De har været der i mange år, og de løfter i hovedtræk de lokale synspunkter og iværksætter lokale arrangementer,« siger Carl Christian Ebbesen, der nævner, at Dansk Folkeparti tidligere har været modstandere af de penge til administration, som bliver brugt til lokaludvalg.

»Men skal det lokale demokrati lykkes, skal der da også noget sekretariatsbistand til,« erkender han.

Kritik af puljemidler

Selvom Cecilia Lonning-Skovgaard nu er tilhænger af lokaludvalg, mener hun fortsat, at der skal ændres på nogle ting.

»Vi er kritiske i forhold til puljemidlerne og udmøntningen af dem, og vi ser derfor frem til den analyse af lokaludvalgene, som er på vej,« understreger hun.

Carl Christian Ebbesen har ikke på samme måder konkrete forslag til ændringer.

»Dansk Folkeparti vil naturligvis altid se på, om tingene kan gøres bedre, men lige nu er lokaludvalgene velfungerende. Og skal der komme ændringer, skal det ske nedefra, og hvis lokaludvalgene selv mener, at der skal justeres på noget, så er vi lydhøre,« siger han.

En særlig forståelse

Det var med Socialdemokraterne for bordenden, at lokaludvalgene blev i 00’erne, og overborgmester Frank Jensen (S) mener da også, at de spiller en vigtig rolle, og at politikerne tager dem alvorligt.

»De har en særlig forståelse for de ønsker og visioner, som er i deres område. Det er en styrke, og lokaludvalgene har indflydelse på at udvikle København og støtte at københavnerne bliver hørt i sager, som berører deres hverdag og nærområde,« udtaler han i en e-mail.

Frank Jensen peger blandt andet på, at Kampsportens Hus på Nørrebro, et nyt bibliotek på Toftegårds Plads i Valby og et løft af byrummet ved Smedetoften på Bispebjerg, som initiativer fra lokaludvalg, der er på kommunens budget i år.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

|

Gåtur med Helene – og alle de andre

Frederiksberg skal være bikommune