Ved rådgiverfirmaet Niras¿ stand i tirsdags
in

Vigtig debat om Dragørs dyre diger

DIGER. Dragørs nye diger vil koste 120-338 mio. kroner, og grundejere vil højst sandsynligt få en stor del af regningen. Kommunen opfordrer Dragørs borgere til at engagere sig, inden politikerne beslutter højde, placering og betalingsmodel.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Dragør Kommunes diger skal forstærkes for at kunne stå imod fremtidige stormfloder og havstigninger.

Digerne kommer til at koste mellem 120 og 338 mio. kroner, alt efter hvor kraftig en stormflod, man vil beskyttes imod. Og mange grundejere skal med stor sandsynlighed være med til at betale for kystsikringen.

Dragør Kommune gennemfører indtil 25. februar derfor en borgerinddragelse, hvor politikerne har trukket sig i baggrunden, og forvaltningen informerer om digeprojektet ved borgermøder, på kommunens hjemmeside samt på Facebooksiden ’Diger i Dragør’, hvor forskellige temaer lægger op til debat, kommentarer og forslag fra borgerne.

Altsammen inden Dragørs byråd beslutter, om digeløsningen skal tage højde for en 100-års eller 500-årshændelse, altså en stormflod, der forekommer en gang hvert 100. år eller 500. år, samt om diget fra Søvang til Kongelunden skal være kystnært eller tilbagetrukket.

Skriv ind og bland dig

I tirsdags holdt kommunen det sidste af tre borgermøder om kystsikringen, denne gang i Hollænderhallen, hvor omkring 300 borgere deltog.

Her skar projektleder Hanna Rehling fra kommunens forvaltning ud i pap, hvorfor Dragør har brug for en bedre kystsikring: Havene stiger, der sker en afsmeltning af gletschere og det betyder en hurtigere vandstandstigning i verdenshavene. Desuden ligger mange af Dragørs boliger tæt på kysten, og endelig har Kystdirektoratet udpeget Køge Bugt som et af Danmarks 10 risikoområder, hvorfor Dragør og bugtens øvrige kommuner er forpligtede til at øge kystbeskyttelsen.

Virksomheden Backscatter faciliterer Facebookdebatten og oplyste, at 295 personer hidtil har interageret i gruppen, og at man gerne vil have det antal i vejret.

Er man ikke selv på Facebook, kan man bede en bruger, man kender, om at skrive et indlæg på ens vegne.

Ellers kan man sende en mail til dige@dragoer.dk eller et godt, gammeldags brev til kommunen.

Et af de mest debatterede emner på Facebooksiden er, hvordan digerne finansieres.

Kommunerne har hjemmel i Kystbeskyttelsesloven til at pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved diget en pligt til at betale en del af udgiften. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af byrådet.

Kommunen oplyser på Facebooksiden Diger i Dragør, at lovgivningen åbner op for, at kommunen kan betale en del på vegne af private grundejere, hvis klimatilpasningen har et almennyttigt sigte. Det er en specifik juridisk vurdering af hvert enkelt konkret projekt, om det er tilfældet, nævnes det.

54.000-104.000 kroner

På kommunens hjemmeside vises et par regneeksempler på, hvad grundejere kan komme til at betale. Sikres der mod en 100-års hændelse, bliver den beregnede pris for den enkelte berørte grundejer (2.318 ialt) omkring 54.000 kr. over for eksempel 30 år (1.800 kr. pr. år).

Sikres der mod en 500-års hændelse, bliver prisen for hver berørt grundejer (3.262 ialt) omkring 104.000 kr. over 30 år (3.500 kr pr. år).

Når byrådet her i foråret har truffet en principbeslutning om digeløsning, sikkerhedsniveau og betalingsmodel, skal der udarbejdes et konkret dispositionsforslag med digernes præcise forløb.

Forslaget skal behandles af Kystdirektoratet (dog er der en lovændring på vej, som gør, at kommuner overtager sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse) og af byrådet, hvorefter det sendes i offentlig høring inden godkendelse.

Herefter udføres myndighedsprojekt og hovedprojekt, som sendes i udbud og til endelig godkendelse hos relevante myndigheder. Herefter kan en entreprenør gå i gang med at anlægge digerne, tidligst om 3-4 år, skønner kommunen.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Hanne Bjørton

Written by Hanne Bjørton

Skriver som journalist på Amager Bladet siden 2005 om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Busændringer skal til debat på borgermøde

Skoleerfaring fra første række