Regionspolitikere afgør

Besparelser på busser på vej

SPAREPLAN. Etablering af letbanen langs Ring 3 betyder, at regionen skal spare i omegnen af 60 mio. kroner frem mod 2021. Blandt spareforslagene er en nedlæggelse af 350S. Dens rute på Amager overtages af linje 250S fra 2019, men strækningen her på øen er også foreslået sparet væk. Regionens trafikudvalg skal behandle sagen 6. februar.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

REGIONEN: Etableringen af den nye letbane langs Ring 3 fra Lyngby-Taarbæk Kommune til Ishøj gør, at Region Hovedstadens udgifter til kollektiv trafik stiger med omkring 60 mio. kroner frem mod 2021.

De penge skal tages af regionens samlede budget for offentlig transport, og regionens administration har fremlagt et sparekatalog med fire scenarier for besparelser på den regionale busdrift.

I et par af scenarierne går det hårdt ud over Amagers S-busser.

Planlagt ændring ændres

Der blev allerede i starten af 2017 planlagt fremtidige ændringer i busdriften for S-busserne, fra når Metro Cityringen står færdig i 2019. I planerne kan man læse, at 350S til den tid kun skal køre mellem Ballerup og Nørreport station, så linjens kørsel på Amager stopper.

Som erstatning for 350S er det i stedet planen fra 2019, at linje 250S skal køre præcis samme strækning mellem Nørreport og Dragør.

Men det justeres der kraftigt på i en del af de nye spareplaner. I sparekatalogets scenarie 1, som går efter at lukke de mindst rentable buslinjer, er 250S’s nye strækning mellem Nørrebro station og Dragør foreslået fjernet for at spare 15-17 mio. kroner.

I samme scenarie foreslås linje 500S afkortet ved Glostrup station, så den ikke længere kører til Amager og Ørestad station – det vil give en besparelse på 9-11 mio. kroner.

De store besparelser til trods gør det scenarie 1 mindre attraktivt, at der tabes op til 10,5 mio. passagerer – det er en fjerdedel af regionens passagerer.

I sparekatalogets scenarie 4, der går efter at nedlægge få linjer eller dele af dem, men med stor økonomisk effekt, fjernes S-bus på strækningen mellem Nørreport og Dragør også. I scenarie 4 tabes der op til 4,8 mio. passagerer svarende til 12 procent.

I både scenarie 1 og 4 nedlægges den linje 350S, der fra 2019 ikke længere skal køre på Amager, i øvrigt helt.

»Det vil være fristende at gå efter de linjer, der giver en høj besparelse, og nogle vil sige, at Amager er godt dækket med to metrolinjer. Men metroen når ikke ud til det sydlige Vestamager og Dragør, så spareforslaget er virkelig barsk for Amager,« siger Erik Rostell Gregersen (S), regionsrådsmedlem og medlem af regionens trafikudvalg.

I sparekatalogets scenarie 2, hvor målet er at fastholde bus og tog til alle, og i scenarie 3, hvor besparelserne giver det laveste tab af passagerer (op til 2,3 mio.), er der ikke lukket nogen linjeføring på Amager med S-busser.

I begge scenarier er eneste ændring her på øen, at 500S får 15-minutters drift i stedet for 10-minutters drift.

Alle scenarier indeholder besparelser på flere regionale busser, der ikke er nævnt her i artiklen, da de kun kører på Sjælland.

»Problematisk,« vurderer Movia

Det er værd at bemærke, at trafikselskabet Movia i sin anbefaling til Region Hovedstaden om spareprogrammet skriver således om en fjernelse af S-buskørsel til Dragør:

»Det vurderes problematisk ikke at tilbyde regional betjening af Dragør, som dermed er eneste bysamfund i Region Hovedstaden af den størrelse uden banebetjening, som ikke betjenes af regionalbus.«

Politikerne i regionens forretningsudvalg, der svarer til kommunernes økonomiudvalg, skal i dag 23. januar tage stilling til, om hele sparekravet på 60 mio. skal findes alene på busdrift, eller om man som foreslået af regionens administration i stedet sparer 40 mio. på busdriften og de resterende 20 mio. på det øvrige regionale udviklingsområde – det vil sige erhvervsudvikling og oprensning af jordforurening.

Regionens trafikudvalg skal 6. februar behandle, hvilke busruter, der skal spares på.

»Det her sker ikke overnight, så der er stadig mulighed for påvirkning,« siger Erik Rostell Gregersen.

»S-bus er en livline for Dragør«

Både Tårnby og Dragør er på stikkerne i forhold til den mulige besparelse på den eneste regionalbus, der frekventerer det centrale Tårnby samt Dragør.

»Vi kan ikke leve med en afskaffelse af linjen. I Tårnby har vi i forvejen ikke en optimal busdrift – og ganske mange bor jo ikke i nærheden af en togstation eller en metrostation,« skriver Tårnbys borgmester Allan Andersen (S) i en pressemeddelelse.

Formand for Dragørs by-, erhvervs- og planudvalg, Allan Holst (S) er enig med sin partifælle i Tårnby.

»Vi mener, at regionalbussen er en livline for Dragør, så det her embedsmandsoplæg vækker stor bekymring,« siger Allan Holst og oplyser, at udvalget har regionens spareplaner på dagsorden 30. januar.

Dragørs borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) skruede bissen på over for regionen i TV2 Lorry i lørdags:

»Hvis man laver sådan en besparelse, fordi man tilgodeser letbane og andre projekter, så kommunikerer man også ud, at man egentlig ikke ønsker, at Dragør skal være en del af Region Hovedstaden.«

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Forårsprogram: Liv i Sundby tager hul på foråret

“Amager må have sin egen trafikmafia”