Vanløse Lokaludvalg behandler mange slags sager og har udarbejdet en bydelsplan
in

»Hvis du er aktiv får du også indflydelse«

lokalpolitik. Der er snart valg til Vanløse Lokaludvalg, Vanløse »byråd«. Medlem Per Stengade fortæller hvorfor man skal stille op til valg eller stemme.

Af Jan Diament

jan@minby.dk

valg: Onsdag 28. februar 2018 er der valg til Vanløse Lokaludvalg, hvor det nye lokaludvalg skal vælges. Medlemmerne til lokaludvalget vælges af lokalområdets foreningsrepræsentanter på valgmødet 28. februar og det foregår på Kulturstationen. Mød op hvis du vil have indflydelse på dit lokalmiljø.

Brænder du og din forening for Vanløse, og ønsker i at få indflydelse på bydelen udvikling, så kan I stille en repræsentant til valg- og opstillingmødet. For at stille op til lokaludvalget skal repræsentanten være fyldt 18 år og repræsentere en forening, som har virke i Vanløse bydel.

Alle foreninger, bestyrelser og netværk i Vanløse kan sende repræsentant til mødet, der enten kan stille op, eller være med til at vælge det nye lokaludvalg. Tilmelding nødvendig. Man bliver valgt ind for 4 år.

Tilmeldingsfristen er senest 14. februar kl. 12.00. Tilmeldingsblanketten kan ses på lokaludvalgets hjemmeside.

For at blive godkendt som forening, kræves det at:

Foreningen skal have mindst to medlemmer, et sæt vedtægter, samt et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde eller lignende.

At foreningen har aktiviteter i bydelen

Foreningen senest to uger inden opstillingsmødet indsender kopi af vedtægter og referat fra sidste møde til lokaludvalgets sekretariat.

Hvis du ikke er medlem af en forening, har du mulighed for at stifte en forud for valget.

Bindeled

Men hvorfor stille op til Vanløse Lokaludvalg og hvorfor være aktiv i lokaludvalget?

»Hvis man er interesseret i sit nærmiljø, så er det en god ide at deltage i lokaludvalget,« siger Per Stengade, der har siddet i Vanløse Lokaludvalget i tre perioder. Det vil sige lige siden 2006. Han sidder blandt andet i natur- og miljøgruppen og er formand for Enggruppen, der er en interesseforening for brugerne af Damhussøen og -engen.

»Vi tager fat i stort og småt i lokaludvalget og bygger bro mellem borgere og kommune. Hvis man vil være med får man også indflydelse. Jeg synes i øvrigt at dialogen mellem lokaludvalg og politikere og forvaltning er blevet bedre med tiden,« siger han.

Hele polemikken omkring skybrudsplanerne for Damhusengen viser også, at dialogen er blevet bedre, mener han.

»Nogle bruger meget tid på lokaludvalget, men der er altid brug for folk, der deltager i større eller mindre omfang,« pointerer han.

Han fremhæver det vigtige i, at det er lokale folk, der udtaler sig om lokale forhold.

»Bor man i Vanløse har man som regel også en god indsigt i forholdene. Det kan man sjældent have når man sidder på rådhuset. Man kan sige, at vi bør have noget mere indflydelse, men det skal ske ud fra den indsats man yder,« siger han.

Per Stengade understreger også at man altid kan deltage i arbejdsgrupperne.

»Så man behøver ikke at stille op til valget. man kan blot henvende sig til lokaludvalgets sekretariat og høre hvornår grupperne samles,« oplyser han.

Lokaludvalget består af i alt 23 personer og repræsenterer frivillige organisationer, brugerbestyrelser indenfor skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet, boligområdet, samt andre foreninger med lokale aktiviteter. Derudover sidder en repræsentant udpeget af hvert af de politiske partier i Borgerrepræsentationen.

Selvom du og din forening ikke ønsker at sidde i det nye lokaludvalg kan I stadig få indflydelse på, hvem der bliver valgt ind, ved at tilmelde jer valg- og opstillingmødet. Det er nemlig her, at de foreninger, netværk og bestyrelser, der skal fungere som bindeled mellem Vanløses borgere og Borgerrepræsentationen de næste fire år, vælges. Man har også mulighed for at være med i arbejdsgrupperne, som planlægger og udfører projekter i bydelen, uden at være medlem af lokaludvalget.

Vil du vide mere om Vanløse Lokaludvalg og hvordan du får indflydelse på bydelens udvikling?

Du kan finde information, tilmeldingsblanket og andre nyttige links på vores hjemmeside www.vanloeselokaludvalg.kk.dk/ stil-op-til-vanloese-lokaludvalg-i-2018.

Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalget kommer gerne forbi til et møde hos din forening, netværk eller bestyrelse og fortæller mere om dets virke. Vil du have besøg af os, så kontakt os på: vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk eller på 2612 1211.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Udvalget, hvor den lokale indflydelse gror

||

Kultur giver fællesskab