Københavns Kommune er enig i
in

Ytringsfriheden lever og har det rådhus-godt

IKKE NOGET AT KOMME EFTER. Overborgmester Frank Jensen understreger i sit svar til Ombudmanden om kikset tv-interview, at det aldrig har været hans intention at begrænse medarbejdernes ytringsfrihed.

Af Flemming Saugmann

red@lokalavisen-va.dk

FEJLFORMULERING: Et uskyldigt interview onsdag den 15. november, hvor overborgmester Frank Jensen var gæst i »Talkshowet Lippert« på TV2 News, har givet ikke så lidt overarbejde hos juristerne på rådhuset.

Men i sidste uge landede en 14 sider lang rapport på Ombudsmandens bord, da han, lige som de kommunale djøffere, var faldet over nogle udtalelser i interviewet, hvor overborgmester Frank Jensen skulle have udtalt følgende: »Da forvaltningen blev bekendt med det, blev medarbejderne straks kaldt sammen. Det er helt uacceptabelt, og det har de fået at vide.«

Kan det nu være rigtigt

Så under henvisning hertil anmodede han Københavns Kommune om en udtalelse om sagen, herunder om at kommunen bl.a. tager stilling til, om det er i overensstemmelse med de regler og principper, der gælder for offentligt ansattes meddeleret og ytringsfrihed, at de ansatte i Rådhus­service har fået at vide, at videregivelse af de omtalte oplysninger er uacceptabelt.

Vi respekterer meddeleret

I svaret til Ombudsmanden og indlægget her i avisen, hvor de kommunale djøfferes tillidsmand opfordrede til, at spørgsmålet bliver sat på dagsordenen i alle kommunens samarbejdsudvalg mellem medarbejdere og ledelsen, siger Frank Jensen:

»Forvaltningens udtalelse til Folketingets Ombudsmand slår fast, at vi respekterer gældende regler om offentligt ansattes meddeleret. Ansatte i Københavns Kommune har – ligesom alle andre offentligt ansatte – en ret til at viderebringe oplysninger om forhold i forvaltningen, som kan være ulovlige.«

Og overborgmesteren fortsætter: »Det er jeg helt enig i – og det har aldrig været min intention at begrænse medarbejdernes ytringsfrihed.«

Endelig minder han om, at: »I Københavns Kommune lægger vi vægt på åbenhed. Vi har siden 2012 haft en Whistleblowerordning, som giver kommunens ansatte og samarbejdspartnere mulighed for anonymt at indgive oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i kommunens administration eller borgerbetjening.«

Formulerede sig forkert

I svaret til Ombudsmanden om interviewet på TV2 News, erkender overborgmesteren, at det fremstod som om, at det var medarbej­dere i Overborgmesterens egen forvaltning,, der havde lækket oplysninger til BT og Ekstra Bladet om tidligere borgmester Anna Mee Allerslevs bryllup på Rådhuset.

Og derfor var han allerede dagen efter mødt op i afdelingen, for at give medarbejderne en undskyldning – og samtidig beklage, at det i pressen var kommet til at fremstå, som om lækken af den interne arbejdsbeskrivelse var lokaliseret til at komme fra medarbejdere i Rådhusservice. Han erkendte, at han var kommet til at formulere sig forkert i interviewet, og at denne fejlformulering herefter havde fået en stramning i pressen, så det lød som om, at der var fundet en læk i Rådhusservice.

Har vidtgående adgang

I sine slutbemærkninger til Ombudsmanden gentager overborgmesteren, at Københavns Kommune er enig i, at offentligt ansatte efter gæl-­ dende regler har en vidtgående adgang til at gøre pressen mv. op­mærksom på forhold vedrørende ulovlig forvaltning eller anden urede­lighed i den offentlige forvaltning, herunder åbenbart misbrug af of-­ fentlige midler.

Endvidere er kommunen enig i – såfremt det måtte vise sig at være en medarbejder i kommunen, som til pressen har videregivet den interne arbejdsgangsbeskrivelse om daværende borgmester Anna Mee Allers­levs private bryllupsreception i Rådhushallen den 26. august 2016 – at der ikke derved er handlet hverken ulovligt eller uacceptabelt.

Og nået frem til sidste side i det 14 sider lange svar til Ombudsmanden skal man godt nok spidse øre, for at fornemme blot den mindste julegran af skriftemål i følgende afskedssalut, hvor der står at læse:

»Det er således samlet set Københavns Kommunes vurdering, dels:

• at der i den konkrete sag – hverken af overborgmesteren eller af Økonomiforvaltningens ledelse – er handlet i strid med de regler og de principper, der gælder for offentligt ansattes med­deleret og ytringsfrihed, dels

• at en eventuel irettesættelse eller anden personaleretlig reakti­on over for den eller de medarbejdere, som måtte have videre­ givet oplysningerne, ikke ville være i overensstemmelse med reglerne om offentligt ansattes meddeleret og ytringsfrihed.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Simon Reenberg

Written by Simon Reenberg

Journalist på Nørrebro Nordvest Bladet. Jeg brænder særligt for den gode nyhedshistorie, og jeg forsøger også at starte nogle konstruktive debatter mellem borgerne, som forhåbentlig kan være med til at udvikle vores bydele. Følg Nørrebro Nordvest Bladet på Facebook, hvis du vil deltage.

Kvindecenter modvirker racisme

Jubelår for Trio Satie