Cyklisterne omkring Bispebjerg Bakke får bedre forhold. Foto: PR
in

Ny bevilling sikrer udsatte et hjem

UDSAT – IGEN. Indfrysningen af skøjtebanen på Genforeningspladsen driller på grund af ny og hidtil uafprøvet teknologi kombineret med det lune vintervejr.

TAG OVER HOVEDET: Hver uge udskrives patienter fra et hospital i hovedstadsområdet uden nogen anden mulighed end at overnatte på gaden.

Røde Kors’ omsorgscenter i Thorsgade tilbyder derfor otte døgnpladser til hjemløse borgere, der er blevet udskrevet fra hospitaler og har behov for pleje og restituering. Tilbuddet har hidtil været finansieret af satspuljemidler, som udløber den 1. januar 2018.

Et bredt politisk flertal i Region Hovedstaden har nu besluttet at indgå en etårig partnerskabsaftale med Røde Kors for 2018.

sr

Af Jan Diament

jan@minby.dk

skøjtebane: Åbningen af den store skøjtebane på Genforeningspladsen er udsat igen. Skøjtebanen kan ikke tages i brug, før årsagen til problemet er undersøgt yderligere, oplyser Københavns Kommune.

Den ombyggede skøjtebane på Genforeningspladsen i Københavns Nordvestkvarter skulle åbne 1. december, men anlæggets nye teknologi volder udfordringer med indfrysningen af banen, og derfor er åbningen udsat.

Hentet ekstern ekspert

Københavns Kommune er i løbende dialog med leverandøren og har hentet en ekstern ekspert ind med særlig viden om etablering og drift af isbaner. Derudover skal der foretages yderligere undersøgelser af årsagen til problemerne med indfrysningen af banen, før skøjteglade københavnerne kan tage den i brug.

»Leverandøren har svært ved at få opbygget isen, og derfor er vi ved at få undersøgt, hvorfor isen ikke vil fryse, som den skal, og om der skal laves noget om ved banens opbygning,« siger Rasmus Brandt Lassen, byggechef i Byggeri København i Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune.

Genforeningspladsen, som har gennemgået en større opgradering, stod færdig i maj 2017 med en ny 11-mands kunstgræsbane kombineret med et permanent anlæg til skøjtebane. Kunstgræsbanen har været i flittig brug hen over efteråret, men åbningen af skøjtebanen lader vente på sig.

»Vi er ærgerlige«

»Vi er ærgerlige over, at skøjtebanen ikke kan bruges af københavnerne som planlagt, og at det nye anlæg på Genforeningspladsen dermed ikke benyttes fuldt ud på nuværende tidspunkt,« siger Mads Kamp Hansen, fritidschef i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Der arbejdes fortsat på at få skøjtebanen i drift i sæsonen 2017/2018.

TRYGHED: På Bispebjerg Bakke kan børnene nu glæde sig over, at der kommer en ny cykelsti, som gør det mere sikkert at bruge strækning.

»Vi har skabt et bedre trafikflow, hvor cyklister, bilister og fodgængere i højere grad bliver skilt fra hinanden. På den måde bliver det sikrere for alle at færdes på vejen ind til hospitalet,« siger projektmedarbejder Troels Harry fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg i en pressemeddelelse.

Der ligger flere børneinstitutioner på Bispebjerg Bakke. Før i tiden har det været en udfordring at komme sikkert i børnehave på grund de svære trafikforhold med cyklister på kørebanen og dårligt udsyn.

Næste skridt i at forbedre trafikken ind til hospitalet bliver at anlægge en venstresvingsbane på Tagensvej til de bilister, der kommer nordfra og skal ind på Bispebjerg Bakke. sr

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Simon Reenberg

Written by Simon Reenberg

Journalist på Nørrebro Nordvest Bladet. Jeg brænder særligt for den gode nyhedshistorie, og jeg forsøger også at starte nogle konstruktive debatter mellem borgerne, som forhåbentlig kan være med til at udvikle vores bydele. Følg Nørrebro Nordvest Bladet på Facebook, hvis du vil deltage.

Billige boliger bliver alt for dyre

Terrorsikring eller …