Dette er billede to
in

Naboer: Farlig trafik ved nybyggeri vil ramme børn og handicappefde

underrubrik. Nabohøring om nybyggerir på Rabarbervej Lokalplan er ugyldig og kommunen svigter sit ansvar for trafiksikkerhed og vandværkets fremtid, mener naboer. Nyvalgte politikere ønsker ny lokalplan.

Af jan diament

jan@minby.dk

Indledning: Privat ejer af vandværket og den grønne grund på Rabarbervej forsøger nu for anden gang på blot et år at indsende ny byggeansøgning, men den er igen i strid med lokalplanen, og det bekymrer naboerne, der bl.a. frygter for børn og handicappedes sikkerhed i forbindelse med nybyggeri og stor parkeringskælder.

”I høringsbrevet står der intet om vej- og trafiksikkerhed, som fortsat er et problem, ligesom lokalplanen ifølge vores rådgiver er ugyldig,” forklarer beboer på Jordbærvej og far til to piger, Jens Peter Kildevang.

”Kommunens forvaltning lader til igen at svigte sit ansvar for trafiksikkerhed og vandværkets fremtid. Til gengæld glæder vi os over, at det er ansvarlige politikere, der skal behandle ansøgningen i Teknik- og Miljøudvalget næste år. Flere nyvalgte politikere ønsker en ny lokalplan for området, ligesom vandværket bør laves til kulturhus, som der var bred enighed om på vores valgmøde i november”, siger han.

”Hvis politikerne godkender den nye byggeansøgning med parkeringskælder, vej- og vendeplads direkte ud til familie- og handicapboliger på Rabarbervej og Jordbærvej vil det være forbundet med livsfare. Desværre indstiller forvaltningen endnu en gang til politikerne, at der skal laves vej- og vendeplads for 44 biler og skraldebiler få meter fra udsatte beboere, hvilket alle politikerne ellers stemte klart nej til så sent som i juni”.

Naboer: Lokalplan ugyldig

Kommunen bekræfter i en ny mail til naboerne, ”at der ikke er vedtaget tillæg til lokalplan nr. 424 ”Grøndalsvænge”, i forbindelse med byggeri af børneinstitutionen Grøndalen på Mandelvej 5.

På den baggrund er lokalplanen ugyldig, og nybyggeri kan ikke vedtages, før ny lokalplan er vedtaget, anfører naboerne.

”Der mangler tillæg, der lovliggør børnehaven. Derfor kan der ikke ske nybyggeri, før en ny lokalplan er vedtaget, fastslår vores juridiske rådgivere,” forklarer beboer Mette Jepsen, og fortsætter:

”Bestyrelsen for AKB’s Almenbolig+-afdeling på Jordbærvej har tidligere fremsendt udkast til stævning af kommunen, og det kan blive resultatet igen, hvis ikke politikerne griber ind nu”.

”Lokalplanen er ugyldig, da børnehaven er bygget uden at være omfattet af lokalplan. Lokalplanen siger heller intet om nybyggeri af den størrelse og omfang, som den nye ansøgning lægger op til. Hvordan kan forvaltningen sende en høring om nybyggeri på den grønne grund i med henvisning til en lokalplan, der ikke er gyldig, da der mangler tillæg til eksisterende nybyggeri?”, spørger en anden beboer Thomas Knudsen, der kalder sagen noget ”rigtig rod”: Naboerne henviser til, at kun bostedet på Rabarbervej og familieboliger på Jordbærvej er skrevet ind i Lokalplanen.

Støtter ny lokalplan

I Vanløse Bladet uge 46 bakker politikerne op om en ny lokalplan, blandt andet Mette Annelie Rasmussen (RV), der siger, at der må laves ny kommuneplan og lokalplan for området på baggrund af de problemer, der er skabt i området ved at sælge vandværk og den grønne grund i 2014.

”Vi forventer selvfølgelig, at politikerne står fast på det, som de har sagt til Vanløsebladet og ved vores valgmøde i november; at der skal laves ny lokalplan for området,” siger Thomas Knudsen, beboer på Jordbærvej.

Bostedet er ejet af AKB, men det er Social- og Omsorgsforvaltningen, der ansvarlig for driften og beboernes sundhed og sikkerhed. Familieboliger er ligeledes ejet af AKB.

Vandværket er en bevaringsværdig bygning, men ansøger dropper at ombygge vandværket. Det kan betyde, at det vil stå tomt og nedslidt mange år frem.

”Vi mener, at kommunen burde prøve at tænkte langsigtet -og visionært – og lade sig inspirere af aktive naboers engagement og forslag, i stedet for at haste det her projekt igennem igen”, mener beboer på Jordbærvej, Mette Jepsen.

”Vi tilbyder gerne en løsning i dialog med kommunen og nuværende ejer. På valgmødet 7. november bakkede alle partier op en ny lokalplan og helhedsløsning for området, der taget hensyn til alle parter. Desværre ser det nu ud til, at forvaltningen ønsker at haste et nyt projekt igennem.”

DAGENS CITAT

”De handicappede udviklingshæmmede i bostedet Grøndalsvænge er dårligt gående og bor lige ud til vejen. De fleste af de 150 børn på Jordbærvej er under 10 år. Det undrer os virkelig, at forvaltningen indstiller et projekt uden at tage højde for trafiksikkerhed for områdets udsatte beboere. Det samme var tilfældet i foråret”, siger Thomas Knudsen.

FAKTA: Rod på Rabarbervej

Der er siden salget af grunden i 2014 indsendt mindst 4 byggeansøgninger, som alle har været i strid med lokalplanen. Den seneste i række er indsendt september i år og er nu sendt i høring med frist den 20/12 her:blivhoert.kk.dk/hoering/rabarbervej-10-12-0

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Hvad må en offentligt ansat egentlig sige?

Valg: Få medindflydelse via lokaludvalget