Københavns Kommune og resten af den offentlige sektor har ikke brug for mere lukkethed. Tværtimod
in

Hvad må en offentligt ansat egentlig sige?

ÅBENHED. Det vil klæde overborgmester Frank Jensen (S) at melde klart ud til alle medarbejdere, hvordan han ser på medarbejdernes muligheder for at ytre sig, lyder det fra djøf’erne i kommunen.

Af Flemming Saugmann

fls@minby.dk

POLITIK: Efter at valgtågerne så småt er ved at lette, blotlægges også en usikkerhed blandt medarbejderne i Københavns Kommune om deres ytringsfrihed og meddeleret.

»En usikkerhed som ikke er blevet mindre, snarere tværtimod, efter at have fulgt en af de meget omtalte sager i mediernes dækning af kommunevalget 21. november omkring kommunens gratis udlån af lokaler på rådhuset til borgmestre og andre folkevalgte,« fortæller fællestillidsrepræsentanten for djøf’erne i Københavns Kommune, Tania Karpatschof.

Det er helt uacceptabelt

Historien, der angiveligt blev sat i gang efter anonyme tip og lækkede dokumenter fra en embedsmand i overborgmester Frank Jensens (S) forvaltning, har dog efter hendes og formanden for Djøf Offentlig, Sara Vergos, opfattelse yderligere sat spørgsmålet i relief.

»Frank Jensen har i medierne forklaret, at sagen har ført til, at de ansatte i Rådhusservice har fået at vide, at videregivelsen af dokumenter har været ’helt uacceptabel’. Og at det vil føre til en irettesættelse, hvis man finder ud af, hvilken medarbejder der har givet informationer til pressen. Det lyder da meget godt, men efterlader dog endnu flere spørgsmål,« mener Tania Karpatschof og fortsætter:

Ombudsmand velkommen

»I Djøf er vi derfor glade for, at Ombudsmanden beder Københavns Kommune om at forholde sig til, om reaktionen er i overensstemmelse med offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret. Sagen har nemlig efterladt medarbejdere og tillidsrepræsentanter med en tvivl om, hvordan Københavns Kommune fortolker reglerne.«

Vidtstrakt ytringsfrihed

»Når vi går så bombastisk ud med vores bekymring, som nogen måske vil mene, så er det fordi, der ikke må herske tvivl om eller sættes spørgsmålstegn ved, at offentligt ansatte har en vidtstrakt ytringsfrihed. Og at Københavns Kommune ønsker en åbenhedskultur. Det er nemlig helt essentielt, at offentligt ansatte bidrager til den offentlige debat om, hvordan den offentlige sektor fungerer og skal udvikle sig. Deres viden og erfaringer er et vigtigt bidrag til at kvalificere debatten om en fortsat udvikling og effektivisering af den offentlige sektor,« lyder det i kor fra djøf’erne – de akademiske medarbejdere – i Københavns Kommune.

Behov for at rette fejl

Og fællestillidsrepræsentanten vil da også gøre sit til, at sagen ikke fører til, at medarbejderne i Københavns Kommune undlader at åbne munden, hvis der foregår kritisable forhold i kommunens administrative praksis eller behandling af borgerne.

At behovet for ’frisk luft’ ikke er tom snak, bekræftes efter Tania Karpatschofs mening af »de årlige beretninger fra kommunens borgerrådgiver der viser, at der rundt om i krogene ind imellem ligger noget snavs, der har brug for at blive trukket ud i det åbne, så det kan blive vasket væk og eventuelle fejl rettet.«

De kommunale djøf’ere opfordrer derfor til, at spørgsmålet bliver sat på dagsordenen i alle kommunens samarbejdsudvalg mellem medarbejdere og ledelsen. Og slutter med et opråb til overborgmesteren om at melde klart ud til alle medarbejdere, hvordan han ser på medarbejdernes muligheder for at ytre sig.

Venter på ombudsmanden

Overborgmester Frank Jensen oplyser, at han ikke kan kommentere artiklen, da der er et svar på vej til Ombudsmanden. Han har nemlig også spurgt til sagen og skal først have sit svar, før overborgmesteren kan besvare artiklen fra de kommunale djøf’ere.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Benedicte Lorenzen

Written by Benedicte Lorenzen

Jeg har skrevet lokale historier om stort og småt i København siden 2011, i de seneste to år er min vej dog oftest gået til Valby og Sydhavnen. Jeg søger altid efter den gode historie, så ligger du inde med et tip til sådan en, så tøv ikke med at kontakte mig.

FIF og København Håndbold rykker tættere sammen

Naboer: Farlig trafik ved nybyggeri vil ramme børn og handicappefde