|
Nexts filial på Brønderslev Allé lukker ned ved årsskiftet
in

Erhvervsuddannelse forlader Tårnby – men vender måske tilbage

UDDANNELSE. Next (tidligere Københavns Tekniske Skole) lukker sin afdeling på Brønderslev Allé. Men vender måske tilbage til Tårnby om et par år, hvis den rette adresse findes og alt flasker sig, fortæller direktør for Next, Ole Heinager.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

TÅRNBY: På Brønderslev Allé 25 ligger en filial af Next – Uddannelse København, det tidligere Københavns Tekniske Skole. Her holder skolens medieuddannelse til.

Men med udgangen af 2017 lukker afdelingen, for den ligger dårligt i forhold til at etablere et godt ungdomsmiljø, fortæller direktør for Next, Ole Heinager, i hovedkvarteret på Carl Jacobsens Vej i Valby.

»Afdelingen ligger lidt skjult og den er ikke attraktiv for et ungdomsmiljø. Unge vil mod City, et sted hvor metroen kører, hvor de kan gå hen og få en kebab i nærheden, og hvor der er en masse andre unge. Så afdelingen på Brønderslev Allé er blevet lidt en øde ø. I fordoms stunder, hvor vi væltede i elever, der gerne ville have en erhvervsuddannelse, kunne vi godt fylde ejendommen op derude – der var et leben og et liv,« siger direktøren.

Direktør for Next, Ole Heinager. Foto: Michael Paldan

I stedet for at være en lokalt forankret erhvervsskole med lokale elever, huser Tårnbyfilialen nu skolens medieuddannelser, hvor eleverne kommer fra hele Storkøbenhavn og det øvrige Sjælland. Her i skoleåret 2017/18 kommer blot 2,5 procent af ansøgerne fra Tårnby og 0,7 procent fra Dragør.

»Vores medieuddannelser er kvotebelagt. Vi bestemmer, hvor mange elever der må være, fordi vi vil ikke have en overproduktion til arbejdsmarkedet. 200 unge mennesker vil være fotografer hvert år, men der er faktisk kun 20 der bliver det. De har været til optagelsessamtale, for at komme ind,« fortæller Ole Heinager.

Desuden har afdelingen haft 10. klasse og et såkaldt Grundforløb 1, hvor unge kommer efter 9. eller 10. klasse og bliver afklaret om, hvilken ungdomsuddannelse, de skal tage.

Langt færre søger ind i dag

Antallet af unge, som søger optagelser på landets erhvervsskoler, er raslet ned det seneste årti.

»Optaget af en ungdomsårgang var 30 procent for omkring 10 år siden, og nu er vi på 18 procent. Lige i Tårnby Kommune er det dog 23 procent, men i Region Hovedstaden er den nede på 13 procent. Så det er en drastisk blødning,« siger Ole Heinager.

Med erhvervsskolereformen i 2015 blev der indført adgangskrav; karakteren 02 i dansk og matematik, for at blive optaget på erhvervsuddannelser.

»Det var vi faktisk glade for. Men det har betydet, at vi har tabt yderligere 20 procent af eleverne. Vi ved ikke, hvor de er i dag, men mange er sandsynligvis ufaglærte. Før fik i hvert fald en del af dem en erhvervsuddannelse. Nu kan de ikke komme ind, og det fungerer ikke at fortælle en, der har været ude at arbejde i et par år, at du lige skal tage 12 uger på VUC for at få dine 2-taller. Især på bygge og anlæg har vi taget mange drenge ind, der har haft det svært i skolen og har svært ved at sidde stille på en stol, men kunne være supergode tømrere og murere – dem får vi ikke ind på samme måde. Derimod medieuddannelserne, som vi har på Brønderslev Allé, er der kæmpe søgning til, men der kan vi ikke tage så mange ind. De søger ind, hvor der ikke er beskæftigelse og de uddannelser, hvor der er fuld beskæftigelse inden for byggeriet, der kan vi slet ikke fylde de praktikpladser op, som der er.«

Hvorfor tror du, der er så mange færre, der vil på en erhvervsskole?

»Jeg tror, det er en gammel socialdemokratisk drøm om, at alle vores børn skal have en studentereksamen. Vi har talt om i mange år, at vi skulle alle sammen have en uddannelse, vi havde ikke brug for at producere noget længere. Og så er man først for et par år siden begyndt at italesætte, at vi faktisk også er et produktionsland. Vi kan ikke udvikle os, hvis vi ikke også har nogle faglærte. Den status, der var ved at være håndværker for 15-20 år siden, er helt røget fløjten. Nu er man begyndt at tale det op igen, men vi mangler faglærte arbejdere og også faglærte arbejdere, der læser videre. På DTU diplom, den gamle teknikum-ingeniøruddannelse, der var lavet for faglærte, kommer kun 12 procent i dag med en faglært baggrund, resten kommer direkte fra gymnasiet. Så uddannelsen er blevet udhulet, de kan simpelthen ikke deres praksis.«

Hybrid af svendebrev og HF

Et af erhvervsskolernes midler til at genvinde terræn er den såkaldte Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor produktionsskoler og VUC tænkes sammen, og man håber at skabe en platform for de unge, der ikke har opnået karakteren 02.

Og så mener Ole Heinager, at der er stort vækstpotentiale i den relativt nye uddannelse EUX, som Next tilbyder i sin afdeling på Nørrebro.

»Med en EUX får du både et svendebrev og hvad der svarer til en HF. Bagefter kan du gå direkte ud og arbejde som selvstændig, starte din egen virksomhed, eller starte som svend og tjene en masse penge. Så kan du også læse videre, for eksempel søge ind på ingeniørhøjskolen. På EUX begynder vi at få en masse dygtige, specielt drenge, hvor mor før ville have sagt: Du skal gå på gymnasiet i tre år, det er trygt og godt, og er så er verden åben for dig. Og far siger: Du må godt blive tømrer lige som mig. Men her får de to-i-en. Det er kvikke drenge, men de er også skoletrætte, så de vil gerne have vekselvirkningen mellem matematik og dansk, og så ned på værkstedet og stå og rode med de ting her. Jeg kalder den ’en tredje vej’, for jeg tror faktisk, det kan blive redningen af erhvervsuddannelserne. Med både svendebrev og HF er verden om noget åben for dig,« siger Ole Heinager

Han mener, det er en falsk forudsætning, at studentereksamen åbner verden for alle unge.

»Studentereksamen er kun kompetencegivende til studier, den er ikke kompetencegivende til arbejdsmarkedet. Og det siger jo også sig selv, at vi har ikke brug for 80 procent, der læser videre og bliver filosoffer eller DJØF’er – der er også brug for nogen, der kan bruge hænderne og hovedet og koble tingene sammen.«

Lokalmiljøet skal spille med

Nexts medieuddannelser flytter ved årsskiftet fra Amager til Nørrebro. Men det er ikke usandsynligt, at Next vender tilbage til Tårnby i en anden udformning.

»Vi har fået nogle projektmidler fra Region Hovedstaden til at undersøge, om vi kan lave campus på steder, hvor der ikke er nogen erhvervsuddannelser. Så laver vi et uddannelseshjul, som er en Next-opfindelse, hvor du har hele paletten af ungdomsuddannelser. Nu prøver vi det først i Høje-Taastrup, og hvis det lykkes, vil det være noget af det, vi kan rulle ud på Amager. Vi vil samarbejde både med Sosu C, det er social- og sundhedsuddannelserne, og HRS (Hotel- og Restaurantskolen). Og så laver man et 20 ugers Grundforløb 1, hvor vi håber, vi kan samle 100 elever. Bagefter vælger de unge at fortsætte på en af de tre skoler. Kongstanken er, at få alle på rette hylde. Når 80 procent vælger gymnasiet i dag, så er det ikke rette hylde for alle. Mange af dem vil ikke få udfoldet deres talent, og de vil lykkes meget bedre herovre eller på en anden gymnasieretning.«

Men først skal det rette sted findes.

» Placeringen er vigtig; er der den rigtige grund, har kommunen nogle lokaler, vi kan leje, er det tæt på metroen og så videre. Det vi arbejder på bliver ikke muligt før august 2019. Vi er i analysefasen, og det kræver, at der er potentiale, at kommunen arbejder med og overvejer at lægge 10. klasse med. Når den nye borgmester træder ind, skal jeg have en snak med ham, for det er afgørende for os, hvordan lokalmiljøet og borgmesteren stiller sig. Ser de os som en privat institution, der bare skal tjene nogle penge på nogle grunde, eller ser man, at det faktisk er rigtig vigtigt for kommunens udvikling, at der også ligger nogle erhvervsuddannelser. Det betyder meget,« siger Ole Heinager.

Next – Uddannelse København består af både gymnasier, erhvervsuddannelse, 10.-klassesforløb og voksen- og efteruddannelseskurser. Next – Uddannelse København består af både gymnasier, erhvervsuddannelse, 10.-klassesforløb og voksen- og efteruddannelseskurser. Next holder til på 14 (snart 13) adresser i Storkøbenhavn. Læs meget mere på www.nextkbh.dk

FAKTA OM SØGNING TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE

Bopæl                                    Erhvervsuddannelse              Gymnasial uddannelse
(region/kommune)              2016                2017                    2016                   2017

Region Hovedstaden              13,7                  13,2                      79,3                    79,9
Tårnby                                     18,9                  23,1                      74,3                    68,5
Dragør                                      15,2                   9,4                      82,0                   88,3
København                              11,1                   12,6                      81,1                    80,3

Tallene viser andelen i procent af 9. og 10. klasseeleverne i 2016 og 2017, som tilmeldte sig ungdomsuddannelser – her er kun vist erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, så slutfacit ud for hver kommune bliver ikke 100 procent. Kilde: Undervisningsministeriet 2017

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Hanne Bjørton

Written by Hanne Bjørton

Skriver som journalist på Amager Bladet siden 2005 om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

VIND BILLETTER: Anne Dorte Michelsen giver koncert i Beghuset

Alt udsolgt på to dage