in

Er du kommet til skade? Få hjælp til erstatningen af en advokat

Hver dag kommer en dansker til skade, mens han eller hun udfører sit arbejde. Det kan hurtigt vise sig at blive en ulykkelig sag, hvor svie og smerte, sygemelding og et muligt stop for et langt arbejdsliv kommer på tale. Det er ikke alle, der er klar over det, men du kan faktisk søge erstatning hos din arbejdsgivers forsikringsselskab, hvis der er tale om en akut opstået skade, som har direkte sammenhæng med det arbejde, du har udført.

Kan jeg få erstatning for alle skader?

Du kan få erstatning for mange forskellige skader, men det er ofte en lang og til tider indviklet proces, som du skal igennem. For det første skal det bevises, at du rent faktisk har været udsat for en arbejdsskade, og her kan du for eksempel få hjælp af Jensen Advokatfirma. For det andet skal der laves en afgørelse, som helt tydeligt fortæller, i hvor høj grad du lider af eventuelle men. I øvrigt kan du også få erstatning for en lang række af andre skader. For eksempel:

● Voldsofferskader
● Patientskader
● Piskesmæld
● Færdselsuheld

Som du kan se, er der altså mulighed for at få en økonomisk bod, hvis du har været så uheldig og er blevet ramt af enten en arbejdsskade eller på anden vis har været udsat for en ulykke.

Få hjælp til eventuel retssag

Når du skal til at finde ud af, om du er berettiget til en erstatning, kan det være en jungle at finde rundt i alle de bestemmelser, paragraffer og love, som der findes på området. Og hvis du ikke har den fornødne juridiske indsigt, bliver det meget vanskeligt for dig at få et ordentlig tag på situationen. Her kan det vise sig at være en meget fin idé, at du allierer dig med advokat, som har den fornødne indsigt i og kompetence til at hjælpe dig videre. Han eller hun vil også kunne hjælpe dig i retten, hvis sagen ender der.

Det sker nemlig ofte, at en erstatningssag ikke blot afgøres med det samme. Det kan være, at din arbejdsgiver ikke mener, at han eller hun har begået en fejl, som vedkommende skal bøde for. Eller også kan det være, at der sættes spørgsmålstegn ved din egen rolle med hensyn til den ulykke i trafikken, som har givet dig et piskesmæld. Alle disse forhold kan en advokat hjælpe dig med ligesom advokaten kan hjælpe dig med en retssag.

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Hvis sagen går din vej, og det ender med, at du skal have en erstatning, er det naturligvis klart, at du er interesseret i at vide, hvor meget du kan forvente at få udbetalt. Det beløb varierer en del og er selvfølgelig afhængigt af graden af din skade og det men, du har pådraget dig. Størrelsen på erstatningen afhænger også af, om du kan genoptage dit arbejde igen, eller om du for altid er nødt til at stoppe. Så der er mange forhold, der har en indvirkning på erstatningens størrelse.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Tennisdronningen og kronprinsessen

Brug en advokat, når du skal købe bolig