Morten Dreyer (DF) erkendte
in

Flertal nikkede til forvaltningens forklaring

PÅBUD. I torsdags var der ekstraordinært byrådsmøde – ni medlemmer ville have svar på, om borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og fagudvalgsformand Morten Dreyer (DF) holdt sagen om påbuddet til Dragør Hjemmesygepleje hemmelig op til valget.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Hvorfor blev byrådet først orienteret efter kommunalvalget 21. november om den kritiske tilsynsrapport om Dragør Hjemmesygepleje fra Styrelsen for Patientsikkerhed?

Og hvorfor havde borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) ikke sikret, at social og sundhedsudvalget blev orienteret allerede på møderne i august, september, oktober og november?

Det ønskede Liste T, Konservative, Socialdemokratiet og Asger Larsen (I) svar på, og derfor var der i torsdags indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde.

Som fortalt i artiklen her foregik det varslede tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed 20. juni. 6. september fik Dragør Kommune tilsendt et afgørelsesudkast, hvorefter kommunen sendte et høringssvar 2. november. 11 dage senere sendte styrelsen påbuddet til Dragør.

Sagen blev sat på dagsorden til social- og sundhedsudvalgets møde torsdag 30. november. (Det møde blev suspenderet af et flertal i udvalget, indtil sagen blev afklaret ved det ekstraordinære byrådsmøde samme dag.)

Sagen fik et ekstra svirp af, at den i et indslag i TV2 Lorry i onsdags blev udlagt som en mulig trussel mod konstitueringen efter valget mellem V, S og O, der gjorde Eik Dahl Bidstrup til borgmester.

Mens Dansk Folkeparti i indslaget fastholdt sin støtte til borgmesteren, ville Allan Holst (A) først have et overblik over, hvad der var sket.

»Jeg lægger mig fladt ned«

I dagsordenen tog borgmester og forvaltning hul på forklaringen: Hverken formanden for social- og sundhedsudvalget, Morten Dreyer (DF) eller borgmester Eik Dahl Bidstrup har undervejs fået information om sagen fra forvaltningen. Forvaltningen har i en mail til byrådet 27. november beklaget, at der ikke er sket en orientering til det politiske udvalg og byrådet tidligere, i lyset af at der er udstedt et påbud.

Morten Dreyer fik 14. november, en uge før kommunalvalget, et udkast til udvalgets dagsorden for mødet 30. november, hvor sagen med bilag var på.

Borgmesteren er altid på som cc-modtager til dagsordner i fagudvalg. Sagens overskrift indeholdt ikke ordet ’påbud’, oplyses det.

Ingen af de to politikere bemærkede det alvorlige påbud i dagsordenens bilagsmateriale, hvorfor det øvrige byråd ikke blev orienteret. Og det beklagede Morten Dreyer i torsdags.

»Jeg lægger mig fuldstændig fladt ned. Jeg læste ikke ned i sagen. Der var fire tilsynsrapporter i dagsordenen, og de første løb jeg igennem, og de så fine ud. Der var 160 sider bilag, og i og med at jeg sad midt i en valgkamp, og at mødet skulle holdes 30. november, valgte jeg ikke at læse det hele igennem, fordi der efter valget 21. november var god tid til at læse det igennem,« sagde Morten Dreyer.

Indskærpelse til forvaltnigen

Kenneth Gøtterup (C) anerkendte udvalgsformandens forklaring, omend man så tegningen af en kritik indbygget i anerkendelsen:

»Morten Dreyer læste overhovedet ikke på indholdet. Og qua Morten Dreyers arbejdsmetode med ikke at kigge ned i dagsordenerne, kan det undskyldes, at han ikke gik videre med sagen – han viste ikke bedre,« sagde Gøtterup. Han rettede i stedet skytset mod borgmesteren og spurgte blandt andet til, om der ikke var nogen instrukser til fagdirektører om kritiske enkeltsager.

Peter Læssøe (T) kritiserede også Eik Dahl Bidstrup som øverste ansvarlige for forvaltningen.

»Efter 20. juni har den ansvarlige direktør fået besked på, hvad der foregår. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det ikke går videre. 6. september blev påbuddet sendt i høring i kommunen, alligevel når det ikke frem til det politiske niveau. Hvem har det politiske ansvar for det?« spurgte han.

»Der ér en procedure for, at hvis der er punkter i en dagsorden, jeg skal være opmærksom på, skal det være tydeligt afmærket, og det var ikke tilfældet, og jeg har heller ikke været orienteret tidligere. Først på valgdagen blev jeg opmærksom på sagen. Jeg er ikke tilfreds med, at jeg og udvalgsformanden og kommunalbestyrelsen ikke er orienteret længe før. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi må kunne stole på, at når der er et påbud, så bliver bestyrelsen for foretagendet oplyst. Det er ikke sket, og det er beklageligt,« sagde Eik Dahl Bidstrup og henviste til, at det nu er indskærpet på det kraftigste over for forvaltningen, at både han og udvalgsformænd får orientering om kritiske rapporter fremover.

Asger Larsen (I) mente, at sagen var rejst med det formål at få den nuværende konstituering til at vakle.

»Og enten tror man på forvaltningens redegørelse, eller også tror man ikke på den. Administrationen har lagt sig fladt ned, og vi kommer ikke videre i den sag,« sagde han.

Til slut skulle byrådet netop tage forvaltningens redegørelse til efterretning. Det valgte A, I, O, V og T minus Jens Passarge og Svend Mathiasen at gøre – de to sidstnævnte stemte imod, og Konservative undlod at stemme.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Hanne Bjørton

Written by Hanne Bjørton

Skriver som journalist på Amager Bladet siden 2005 om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Dragør Hjemmesygepleje kritiseret for medicinhåndtering

Børnetal igen højere end forventet