Kalvebod Fælled Skole
in

Børnetal igen højere end forventet

SKOLESTRUKTUR. Nye prognoser for et stigende børnetal i Ørestad har allerede overhalet Københavns Kommunes planer om at bygge fire ekstra skolespor på Hannemanns Allé. I morgen onsdag tager børne- og ungdomsudvalget stilling til, om skolestrukturen skal ændres til to basisskoler for 0.-5. klasse og Ørestad Skole som udskolingsskole.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

ØRESTAD: Til sommer 2018 skal Kalvebod Fælled Skole på Else Alfelts Vej stå klar til skoleelever fra Ørestad Syd. Skolen har, uden egen matrikel, eksisteret siden 2014, så børnene er blevet undervist først på Ørestad Skole.

Da den ikke længere havde plads fra maj 2016, og byggeriet af Kalvebod Fælled Skole var forsinket et år, er børnene siden blevet tranporteret med bus til og fra Dyvekeskolen i Sundbyvester.

Ved budgetforhandlingerne i efteråret satte de københavnske politikere en proces i gang om etablering af en tredje skole i Ørestad på Hannemanns Allé, fordi befolkningsprognosen da viste et behov for fire skolespor mere i 2023.

Men den årlige opdatering af befolkningsprognosen har siden vist et behov for fem spor, samt at der på lang sigt er flere små end store børn i Ørestad.

Derfor skal børne- og ungdomsudvalget onsdag tage stilling til, om skolestrukturen helt skal ændres for Ørestad.

Forvaltningen har præsenteret politikerne for tre mulige scenarier: 1. At byggeriet på Hannemanns Allé bliver en selvstændig 4-sporet skole.

2./3. At det bliver en filial og udbygning til 7-sporet skole af enten Ørestad Skole eller Kalvebod Fælled Skole.

Eller 4. At de tre skolematrikler bliver et fælles skoletilbud med Kalvebod Fælled Skole og Hannemanns Allé som basisskoler med 0.-5. årgang og Ørestad Skole som ren udskolingsskole med 6.-9. årgang.

Forvaltningen anbefaler på forhånd scenarie 2, 3 og 4, blandt andet fordi der i scenarie 1 vil mangle et skolespor, og det vil sandsynligvis betyde hyppige distriktsændringer og klassesammenlægninger.

Hvis Hannemanns Allé skal være filial til en af de to eksisterende skoler, må man politisk fravælge enten idrætshal eller madskole her, hvis man også ønsker et ungemiljø.

Skal Hannemanns Allé i en helt ny skolestruktur være basisskole for 0.-5. klasse i seks spor, bliver der plads til både fritids- og klubtilbud, idrætshal, madskole og ungemiljø på den matrikel.

Elever får tre skoleskift

Forældre på Kalvebod Fælled Skole er utilfredse med scenarie 4, hvor skolestrukturen ændres, og har startet en underskriftsindsamling for at bevare den nuværende skolestruktur.

Utilfredsheden handler især om kommunens kortsigtede løsninger for skolevæsenet i Ørestad, og at nogle børn i en ny skolestruktur kommer til at opleve i alt tre skoleskift i deres skolegang og nye klassesammensætninger. Der peges også på praktiske problemer:

»Kalvebod Fælled Skole når ikke engang at blive taget i brug, før store dele af bygningen ikke kan imødekomme skolens behov. Der er fx ikke brug for fysiklokaler på en skole uden udskoling, og der er slet ikke plads nok i SFO og klub til at rumme de mange ekstra børn i indskolingen og på mellemtrinnet. Det er spild af skattekroner!« skriver forældrene.

Akut pladsmangel

Ørestad Skole på Arne Jacobsens Allé har det akutte problem, at skolen er fyldt op, og uanset hvad der besluttes politisk onsdag, skal man i de næste fem år låne lokaler på Kalvebod Fælled Skole.

Forældrebestyrelsen på Ørestad Skole anbefaler, at politikerne enten holder fast i tre selvstændige skoler eller vælger scenarie 4 – det samme er skolens pædagoger kommet frem til ved en afstemning. Skolens lærere ønsker at fastholde tre selvstændige skoler og fremhæver vigtigheden af, at skolen ligger i børnenes nærmiljø, samt at lærerne i enhedsskoler har et godt grundlag for at kende elevernes faglige og sociale styrker og svagheder.

Sagen skal også behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Hanne Bjørton

Written by Hanne Bjørton

Skriver som journalist på Amager Bladet siden 2005 om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Flertal nikkede til forvaltningens forklaring

Jul fra Virum til Willemoesgade