Det er især medicinhåndteringen
in

Dragør Hjemmesygepleje kritiseret for medicinhåndtering

PÅBUD. Styrelsen for Patientsikkerhed har 13. november givet Dragør Hjemmesygepleje et påbud grundet for dårlig medicinhåndtering og journalføring af patienter. En øjeblikkelig handlingsplan er sat i gang for at fjerne fejlene.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Styrelsen for Patientsikkerhed var 20. juni i år på et varslet tilsynsbesøg hos Dragør Kommunes Hjemmesygepleje, der var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

Ved tilsynet opdagede styrelsen fejl i medicinhåndteringen. Der var uoverensstemmelse mellem den medicin, der var ordineret til en patient, og den der var anført i hjemmesygeplejens medicinliste for patienten.

Det var heller ikke tydeligt, hvilke præparater, der blev administreret af patienten selv. Og så blev der i et køleskab i hjemmeplejens lokaler opbevaret flere præparater uden ordinationslabel.

Desuden konstaterede styrelsen, at patientjournaler ikke føres efter reglerne – for eksempel manglede i to stikprøver en oversigt over patients sygdomme, funktionsnedsættelse og hvilke aftaler, der var med egen læge.

Styrelsen konkluderer, at manglerne udgør en betydelig risiko for patientsikkerheden og besluttede at udstede et påbud 13. november til hjemmesygeplejen om øjeblikkeligt at sikre forsvarlig medcinhåndtering og tilstrækkelig journalføring.

Handleplan iværksat

For at leve op til påbuddet har Dragør Kommune iværksat en foreløbig handleplan, og en endelig handleplan skal godkendes politisk 7. december i social- og sundhedsudvalget og 14. december i byrådet.

Der følges op på resultater og evalueres hvert kvartal i 2018 og indtil påbuddet er ophævet.

Derefter to gange i løbet af det efterfølgende år, for at sikre fortsat opfølgning.

Forvaltningen har desuden sikret, at mails fra tilsynsmyndigheder ikke kun modtages af en enkelt person, som det var tilfældet i denne sag, men at der er flere modtagere.

Og så er det indskærpet i afdelingen, at tilsynssager skal håndteres med høj prioritet og med hurtig information til direktøren, som er ansvarlig for en politisk orientering, især hvis der er udstedt påbud.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Hanne Bjørton

Written by Hanne Bjørton

Skriver som journalist på Amager Bladet siden 2005 om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

|||

Sang og fest under hårtørrerne

Flertal nikkede til forvaltningens forklaring