in

Erstatningssag? Brug juridisk støtte

I Danmark er der en tendens til at tro, at erstatningsadvokater kun er noget, vi ser i USA, og du har måske hørt tale om vilde sager, hvor en klient får udbetalt en voldsom sum penge af grunde, vi her i landet slet ikke kan forholde os til.

Nu kan du slet ikke sammenligne det amerikanske tankesæt inden for jura og erstatningsret med de retningslinjer, der gør sig
gældende i Danmark. Alligevel kan det i visse tilfælde vise sig at være en god idé at alliere sig med erstatningsadvokater – læs med her, hvor vi vil præsentere dig for nogle af de scenarier, hvor sådan en advokat kan vise sig behjælpelig.

Hvilke skader kan du søge erstatning for?

Erstatningsret kan være meget indviklet, og derfor varetages processen også bedst af en advokat, som har den nødvendige ekspertise og erfaring med disse sager. Du kan søge erstatning for en lang række af forskellige skader, men oftest drejer det sig om følgende
problematikker:

  • ● Færdselsuheld
    ● Piskesmæld
    ● Patientskader
    ● Arbejdsskader
    ● Voldsofferskader

Som du kan se, er der altså stor variation inden for de sager, hvor det kan komme på tale at oprette en erstatningssag. Hvis du søger erstatning, skal du også være opmærksom på, at du kan løbe ind i problemstillinger i forhold til eksempelvis forsikringsselskaber. Her kan en erstatningsadvokat også hjælpe dig.

Erstatningssager ender ofte i retten

Erstatningssager handler om at afgøre, hvorvidt en skadevolder skal yde dig en erstatning. Udgangspunktet er således allerede fra starten vanskeligt, da kun de færreste frivilligt ønsker at betale en erstatning. Og du skal også være opmærksom på, at det kræver
bevisførelse, når du som skadelidte hævder, at du er berettiget til en erstatning – hvor stor eller lille den så end måtte være.

Derfor sker det ofte, at erstatningssager ender i retten, hvor en dommer så må tage stilling til, om du er i havnet i en situation, der ifølge gældende dansk lovgivning, giver dig ret til at modtage en erstatning. Det er ikke let at gennemskue alle de juridiske spidsfindigheder, og du bliver nødt til at få fat i en advokat, som kan bistå dig.

Skulle det ske, at du får behov for hjælp, kan du også komme ud for, at din erstatningssag kommer til at tage lang tid. Der er nemlig mulighed for at anke sagens afgørelse, hvis der er utilfredshed med dommen. Det betyder helt konkret, at en erstatningssag, som er startet i byretten, godt kan ende med først at finde sin afgørelse i Højesteret. Det hører dog til sjældenhederne, men vær opmærksom på, at din erstatningssag ikke nødvendigvis afgøres hurtigt.

Du får udbetalt 2 slags erstatninger

Hvis du vinder din sag, kan du se frem til at få en økonomisk godtgørelse. Den falder i to grupper. Den første er midlertidig og handler om at godtgøre eksempelvis svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste. Den anden godtgørelse er varig, og det betyder, at du kan få en erhvervsevnetabserstatning og/eller erstatning for varige behandlingsudgifter. Hvorom alting er, kan du se frem til en økonomisk håndsrækning som led i anerkendelsen af, at du uretmæssigt er blevet forvoldt en skade.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Skriv et svar

Så tændes træet på Trianglen

Mangler du en advokat? Find den rette første gang