»Vi skal ikke lefle for folkesjælen og tidsånden. Det skal ikke være tant og fjas. Alvoren skal ligge som en grundtone i kirken
in

»Det er godt med nye ritualer«

jubilæum. Birthe Schiøler har 25 års jubilæum ved Vanløse Kirke: Hun er en meget aktiv præst. »Vi bygger hele tiden menigheder op,« sagde en god kollega engang til mig, fortæller hun i dette interview.

Af Jan Diament

jan@minby.dk

præstegerning: Hendes hjerte banker for børn og unge. Der var ingen præster i familien, men en nysgerrighed på menesker, filosofi, selve eksistensen osv førte hende i sin tid ind i teologstudiet.

Nu har hun været præst ved Vanløse Kirke i 25 år.

»Jeg indså, at i teologi-studiet kunne jeg få opfyldt flest af mine ønsker. På et tidspunkt lavede jeg en alternativ gudstjeneste og tilsidst indså jeg, at jeg skulle være præst,« siger Birthe Schiøler.

»Jeg blev inspireret af de folk, der underviste. Jeg fik en midlertidig stilling og den gav mig erfaring. Det var en god måde at blive lært op i,« siger hun.

Og der er ingen tvivl i hendes sind om, at hun er endt på den rette hylde.

Fællesskabet frem for alt

»Men hvilken type præst ville du være og hvilken præst er du ?«

»For mig er fællesskabet vigtigt. Fællesskabet i kirken, hvor man følger det samme spor. Vi skal åbne dørene og tage imod alle uanset hvilken situation de befinder sig i. Jeg gjorde mig mange tanker da jeg blev præst. Også om dette, at folk ikke bare skal komme når der er dåb, bryllup osv,« siger Birthe Schiøler.

Hun sætter pris på at man holder på traditionerne

»Men vi skal også se på det aktuelle behov og hvad der er i tidsånden. Jeg er meget Grundtvigsk i min tilgang til kirken, troen og kristendommen. Det handler om mennesket først og så kristendommen, som han sagde.«

Birthe Schiøler har, efter 25 år, fulgt mange familier i deres dagligdag, deres problemer, glæder og sorger.

»Da jeg startede var der mere blufærdighed omkring troen. I dag kan jeg mærke at folk er mere bevidste om troen. Mere styret ind på det.« siger hun.

»Der sker meget i kirkerne men skal kirken være et slags kulturhus?

»Jeg synes at kirken skal åbne sig og favne bredt. Dengang jeg startede var der en ældreklub, sognemøder og kirkedage. I dag er der mange tilbud og det er fint. For eksempel er det godt at vi har et samarbejde med skoletjenesten. Jeg synes det er vigtigt at vi har tilbud til børn. Det giver ingen mening, hvis vi ikke har noget for børn også. Derfor er det godt med skole-kirke samarbejdet. Også at vi har minikonfirmander, daginstitutioner på besøg osv.«

Skaber ritualer

Birthe Schiøler nævner også babygudstjenesten og babysalmesang som noget væsentligt.

»Det er godt at være med til at skabe nye ritualer i kirken. For eksempel med babysalmesang. Når det gælder Halloween har vi valgt mere at se det ud fra den vinkel der hedder Allehelgensaften. Vi skal hele tiden se på om vi har noget at tilbyde. Men jeg gider ikke pop. Det skal være seriøst. Tingene skal ikke forfladiges. Sagen må ikke være utroværdig. Vi skal ikke lefle for folkesjælen og tidsånden. Det skal ikke være tant og fjas. Alvoren skal ligge som en grundtone,« siger hun.

Som, sagt så føler Birthe Schiøler, at hun er i det rette element.

»Dette at forholde sig til livet. Til fødsel, glæde, sorg osv At være med til at dele livet. Samtalen er vigtig, men hvor folk tidligere bankede på døren og ville have en snak, så aftaler man på forhånd i dag. Og med hensyn til samtalen så må jeg sige, at jeg er et medmenneske, der lytter. Jeg har ikke noget facit. Mødet er i fokus og så må jeg bare være det menneske jeg nu er. Men med erfaringen kommer også dette at jeg kan sige hvad der er mit bord og hvad der er andres bord. Psykisk sygdom for eksempel, hører hjemme hos psykologer eller psykiatere.«

At tage vare på sig selv

Præster har meget at se til og det er kendt at mange føler sig overbebyrdede.

»Det er vigtigt at tage vare på sig selv som præst, så man ikke får stress. Man skal finde en måde, sin egen måde, at gøre tingene på. Vi er jo heller ikke bare vores profession. Så det er vigtigt at sørge for nogle pauser. Det er også vigtigt at skille tingene ad. Jeg er med i folks liv, men det er deres liv. Jeg vil gerne give folk nærvær i øjeblikket. Og for at kunne give det skal jeg også have »lufthuller«. Som præster har vi ofte meget på vores skuldre.«

Men ingen tvivl om, at arbejdet fylder Birthe Schiøler med glæde.

»Dette at være i gang, arbejde med kolleger osv. Jeg ser flere præster, der stopper som 60-årige, men det er ikke mig. Jeg kan ikke sætte dato på hvornår jeg stopper.«

Ikke krise-horisont

»Hvor synes du kirken er på vej hen?«

»Vi skal hele tiden have håb og ikke være domineret af en krise-horisont. En klog kollega sagde engang: »Vi bygger hele tiden menigheder op.« Vi har vigende dåbstal, men håbet skal hele tiden tales op.«

Nyt i Vanløse Kirke, som Birthe Schiøler taler for med glæde, er møder med forældre og bedsteforældre, hvor man snakker om troen.

»Det er spændende at reflektere over hvad det hele handler om,« siger hun.

Mange facetter

At præstegerningen er rigt facetteret viser noget af det Birthe Schiøler også beskæftiger sig med. Hun er formand for Verafonden, hvis formål er ældreomsorgsarbejde i Vanløse sogn. Hun arrangerer Salon Vanløse-arrangementer i kirken og koncerter i samarbejde med kirkens organist Simone Fought. Blandt andet koncerter, som Dreisigkoncerten: ”Som mor så datter?” for fulde huse i august måned og julekoncerter med Ole Jørgensen i december. Spisning og underholdning, som besøg af kapelmester Peder Kragerup, musikere, fortællere eller skuespillere.

Folk, der skaber glæde

»Nogen som har noget på hjerte og skaber glæde. Det er meget værdifulde timer, som rigtig mange kommer til.«

Næste arrangement er fredag 17. november kl. 12-14.30 med efterårsbuffet og underholdning ved kgl. skuespiller Niels Hinrichsen, hvor spisebillet købes på kirkekontoret.

Desuden er hun formand for Vanløse Kirkes Menighedspleje, som hjælper folk i nød og familier med julehjælp, bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Skoletjeneste, bestyrelsesmedlem i Johannesskolen på Frederiksberg, hvor hun sidder på et gejstligt mandat udpeget af Københavns biskop.

»Min litteratur-samtalegruppe vil jeg også lige nævne. Her er fokus på Bibelen og nyere nordisk litteratur, samtidig med, at det er eksistenssamtaler. Det er et af mine mange hjertebørn, som jeg har i samarbejde med en tidligere kollega, Lis Bisgaard,« fortæller Birthe Schiøler der bor i den over 100 år gamle smukke præstegård.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

Gode år for Østerbro

Nye ansigter vil på rådhuset