Kirsten Lindberg Andersen. Hun er formand for Ørestads Parkeringsforening
in

Ørestadsbeboere vil anlægge sag om p-priser

PARKERING. Fire Ørestadsbeboere søger Civilstyrelsen om fri proces til at føre en sag mod Københavns Kommune om parkering i Ørestad, der koster mindst 10 gange så meget som en beboerlicens til parkering i det øvrige København. Ørestads Parkeringsforening holder valgmøde om p-priserne i bydelen på torsdag 9. november.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

ØRESTAD: Fire beboere i Ørestad har søgt Civilstyrelsen om fri proces til at anlægge sag mod Københavns Kommune om parkeringspriserne i Ørestad.

Det koster 977 kroner om måneden – 11.724 kroner om året – for beboere i Ørestad at benytte parkeringshuse og p-anlæg i terræn i bydelen. Gadeparkering er kun tilladt ganske få steder, stort set kun som korttidsparkering.

Bor man i Københavns brokvarterer og Indre By kan man højst komme til at betale 1.150 kroner om året for gadeparkering, hvis man kører i en bil med den dårligst mulige energiklasse (den mest forurenende). I den mellemste energiklasse slipper man med 730 kroner årligt og i den bedste blot 100 kroner årligt.

I følge ansøgningen til Civilstyrelsen har de fire beboere modtaget juridisk rådgivning forud for ansøgningen og er blevet vejledt om, at Københavns Kommune som offentlig myndighed er forpligtet til at overholde den almindeligt gældende forvaltningsretlige lighedsgrundsætning.

Med andre ord: Alle borgere skal behandles lige, også hvad angår opkrævning af parkeringsafgifter, hvis parkeringsforholdene er sammenlignelige. Og det ønsker beboerne prøvet i retten.

Det er udviklingsselskabet By & Havn, som driver Ørestads parkeringsfaciliteter og opkræver parkeringsafgifter fra beboerne. Men fordi Københavns Kommune ejer 95 procent af By & Havn (de sidste fem procent ejes af staten), mener beboerne, at det de facto er kommunen, som ejer parkeringsfaciliteterne.

Det er Ørestads Parkeringsforening ikke overraskende enig med ansøgerne i.

»Der bør ikke være nogen forskel på, om Københavns Kommune opkræver parkeringsafgifter, eller om Københavns Kommune opkræver parkeringsafgifter igennem By & Havn,« sagde foreningens formand, Kirsten Lindberg Andersen, i et interview i Berlingske i torsdags.

Andeledes p-strategi

Parkeringsstrategien for Ørestad (og for Nordhavn) adskiller sig fra andre københavnske bydele. Her er det på forhånd besluttet, at der ikke er gadeparkering, og at der parallelt med, at bydelen vokser, bygges parkeringshuse.

P-husene administreres af By & Havn og finansieres af dets brugere via betaling af p-afgift. Så det er alene bilisterne blandt beboerne, som bærer udgiften til p-husene.

Men allerede for syv-otte år siden begyndte beboere i Ørestad og de borgerlige partier på Københavns Rådhus at opponere imod de høje p-priser, og for fem år siden oprettede beboerne Facebook-gruppen ’Ørestad Parkering’. Det blev kimen til Ørestads Parkeringsforening, der blev stiftet i 2015.

På torsdag 9. november holder foreningen valgmøde med inviteret politikerpanel på Ørestad Skole klokken 19.00-21.00 med fokus på parkering i Ørestad. Bent Falbert er ordstyrer på mødet.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

Et årti med Afrika i Ryesgade

|||

50 år med lånemusik i Tårnby