Allan Andersen blev første gang valgt til kommunalbestyrelsen i 2005 og udnævnt til 1. viceborgmester i 2016. Nu stiller han op som borgmesterkandidat i den kommune
in

Ziminos kronprins: »Jeg er en smule nervøs, men tror på det«

BORGMESTERKANDIDAT. Allan Andersen, 51 år, er borgmesterkandidat og skal løfte en tung arv. Henrik Zimino genopstiller ikke som borgmester i Tårnby, hvor der har været uafbrudt socialdemokratisk styre. »Jeg er en smule nervøs for udfaldet, men har en tro på, at vi kan bevare magten,« siger Allan Andersen.

AF JAN JEPPESEN
jje@amagerbladet.dk

TÅRNBY: 14 paneldebatter på 14 dage. Det er medicinen for Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Tårnby, Allan Andersen, når valgkampen går ind i den afgørende fase på den anden side af oktober.

»Det er et hårdt og tætpakket program. Jeg trænger nok til at par dages ferie efter den sidste debat,« siger den 51-årige elektriker fra Vestamager, der har fået de socialdemokratiske kerneværdier ind med modermælken.

Han er født og opvokset i en klassisk arbejderfamilie. Moren var tillidsrepræsentant for ’pakkedamerne’ hos Ekstra Bladet og Politiken på Rådhuspladsen, mens faren var værktøjsmager på B&Ws skibsværft og fagpolitisk aktiv. Efter 9. klasse blev Allan Andersen uddannet til elektriker på B&W, og den fagpolitiske karriere tog for alvor fart, da han blev valgt som lærlingeformand på skibsværftet. I 1987 meldte han sig ind i Socialdemokratiet og begyndte at blive politisk aktiv.
Allan Andersen er i dag forbundssekretær i Dansk El-Forbund og har de to tidligere socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen og Poul Nyrup Rasmussen som forbilleder.

Rollefordelingen på plads
Før Allan Andersen blev valgt til Tårnby Kommunalbestyrelse første gang – det var i 2005 – fungerede han som arbejdsmiljørepræsentant på B&W. I 2007 blev han af hovedbestyrelsen i Dansk EL-Forbund ansat som forbundssekretær, og i 2010 blev han valgt til samme hverv af de delegerede på forbundets kongres.

Allan Andersen havde egentlig tænkt sig at fortsætte i Dansk EL-Forbund indtil han ’ikke kunne mere’, eller ’kongressen ikke ville have mig længere’. Men så meddelte Tårnbys borgmester siden 1994, Henrik Zimino, at han ikke genopstillede.

»Jeg begyndte at tænke over det og fik en snak med min kone. Du får måske sådan en chance én gang i livet, så jeg slog til,« forklarer Allan Andersen, der er gift med Pia og har to teenagedøtre.

Konen er selvstændig frisør på Tårnbyvej, og her hører hun mange meninger om den førte politik i Tårnby. Det er først efter Allan Andersen er begyndt at dukke mere i medierne, at hun ikke længere kan skjule, at hendes mand er borgmesterkandidat og for alvor træder ud af Henrik Ziminos skygge, selv om »bykongen« er at finde på stemmesedlen og højst sandsynligt kommer til at sidde som menigt kommunalbestyrelsesmedlem de næste fire år.

Det bekymrer ikke Allan Andersen:

»Jeg har haft mange samtaler med Zimino om rollefordelingen, hvis jeg bliver borgmester. Og der er ingen konflikt. Jeg vil selvfølgelig drage nytte af hans store erfaring, hvis det er nødvendigt. Men valgprogrammet og den politik, der skal gennemføres, er clearet af og godkendt af Zimino,« understreger Allan Andersen.

Bykongernes tid er forbi
Borgmesterkandidaten mener, at der er ved at ske et opbrud i det lokale demokrati. Tiden, hvor borgmestre blev bykonger, fordi de blev genvalgt periode efter periode, er ved at rinde ud.

»Der er en tendens til, at det går hurtigere op og ned. Derfor gælder det om at få gennemført så meget som muligt på kortere tid,« fastslår Allan Andersen, der i så fald får travlt med at få sat flueben ud for alle valgprogrammets punkter.

»Det er lykkedes de sidste fire år, så hvorfor ikke gøre det igen?«

De otte fremhævede temaer i valgkampen er åbenhed og borgerinddragelse, uddannelse, beskæftigelse, bæredygtighed og social dumping.

»Social dumping fylder meget, fordi det er en stor udfordring. Eksempelvis skal kommunen levere betalingen, hvis nogen ønsker at åbne en privat daginstitution, men vi kan ikke få indflydelse på arbejdstider og overenskomstaftaler for de ansatte. I kommunalbestyrelsen er der bred enighed om, at vi skal arbejde for at forhindre social dumping. Desværre stemte både Venstre og de Konservative imod, da vi havde forslaget på bordet,« forklarer Allan Andersen.

Han vil have mere borgerinddragelse ved at tildele borgere med flere sager en borgerkonsulent, og så vil han genoptage traditionen med borgerinformationsmøder.

Men samtidig vil han give de ansatte øget selvstændighed og frihedsgrader, så de kan få indflydelse på deres egen hverdag. Der skal således oprettes en innovationspulje, der skal understøtte projekter, hvor medarbejderne spiller ind med gode ideer, der på sigt kan forbedre servicen og mindske udgifterne.

Også skolelærerne kan forvente at få en borgmester, der vil gøre op med konrol og minuttyrrani.

»Jeg er fortaler for, at vi får slækket på nogle af de stramme bånd. Vi gik hårdt til stålet, da vi skulle implementere den nye skolereform, som var dikteret af Kommunernes Landsforening. Vi har nu mulighed for at lave lokale aftaler, hvor vi giver større handlefrihed ude på skolerne,« forklarer Allan Andersen, der som skoleudvalgsformand stod midt i orkanens øje, da Tårnby-forældre protesterede højlydt over konsekvenserne af den nye reform.

Tårnby kommer først
I Allan Andersens optik vil det være meget nemmere at styre sin egen butik uden alt for megen indblanding, men historien har vist, at Tårnbys borgmester altid skal være klar til at udkæmpe store slagsmål. Henrik Ziminos forgænger, Torkild Feldvoss, kæmpede for at få nedgravet Øresundsmotorvejens forbindelse, og Henrik Zimino krævede »vand for vand« af A/S Øresundsforbindelsen i kølvandet på udgravningerne til landanlægget, som tappede kommunen for millioner af liter grundvand. Zimino sloges også med Københavns overborgmester Jens Kramer Mikkelsen for at få nedgravet Metroen.

»I horisonten er der en havnetunnel, der kan påvirke Tårnby, hvis man laver en frakørsel til Amager Strandvej. Det kan vi på ingen måde acceptere. Vi er i forvejen belastet af alt for meget trafik, så det vil vi stritte imod,« siger Allan Andersen, der også er opmærksom på, at Københavns Kommune vil udbygge med flere parkeringszoner.

»Det vil få mange pendlere til at benytte Tårnbys veje, så også på det punkt må vi tage vores forholdsregler,« siger Allan Andersen.

En attraktiv kommune
Han understreger, at det handler om at bevare Tårnby som en attraktiv komkune med en solid økonomi, lav skatteudskrivning, gode fritidstilbud og gode rammer for erhvervslivet.

»Vi skal udbygges vores erhvervsområder med Kirstinehøj 3 og nytænke området omkring Kastrup Havn, Den Blå Planet, Amager Strandvej og Øresundsparken, så der bliver mulighed for forretninger og cafeer kombineret med boliger. Der er planer for at rive Tårnby Torv ned og bygge et nyt, moderne indkøbscenter. Og vi støtter udbygningen af lufthavnen, for det skaber endnu flere arbejdspladser og dermed vækst i kommunen,« siger Allan Andersen, der er sikker på, at hans tid som forhandler i Dansk El-Forbund kommer ham til gode, hvis han bliver borgmester.

»Jeg har et blik for at skabe fælles løsninger, som helt sikkert vil gavne mig, og jeg er sikker på, at jeg vil kunne drage nytte af min forhandlingsteknik, når jeg sidder på borgmesterkontoret.«

Jeg tror vi bliver styrket
Men nu gælder det først og fremmest om at vinde valgkampen. Formen bliver pudset af hver morgen, når han løber 6,4 kilometer på Amager Fælled eller rundt om søerne i København, der ligger tæt på forbundshuset i Nyropsgade.

»Jeg er en smule nervøs for udfaldet 21. november, men har en tro på, at vi kan bevare magten. Jeg tror endda, vi får et styrket socialdemokrati, og hvis tendenserne på landsplan holder, så vil Venstre og Konservative få svært ved at ændre så meget. Jeg er også temmelig sikker på, at Zimino stadig vil trække mange stemmer,« siger Allan Andersen, der i 2013 fik 258 personlige stemmer – 3.505 færre stemmer end Zimino.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

Behandlingsforløb for multisyge patienter skal samles på et sted

Pris til forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus