in

Nu begynder ændringerne i Bryggervangen

GRØNT I GADEN: Der har været talt om det i årevis, projektet er blevet udskudt, men nu sker det. skybrudssikringen af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads går i gang i næste uge.

1. november tager Teknik- og Miljøforvaltningen hul på arbejdet med at skybrudssikre Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Projektet skal ikke blot sikre området mod oversvømmelser, men også skabe bedre og grønnere byrum til glæde for beboerne.

Fra starten af 2019 kan østerbroerne se frem til resultatet af det arbejde, som nu sættes i gang..

Samtidig med at området sikres mod følgerne efter skybrud, indretter forvaltningen nemlig også fire nye, grønne byrum på Skt. Kjelds Plads, Victor Bendix Gade, Landskronagade og Kildvældsplads, ligesom hele vejstrækningen også vil få en opgradering.

Her bliver der plantet nye træer, buske og græsplæner.

Desuden omdannes omkring to tredjedele af de områder, som i dag består af asfalt, til grønne regnbede, som opsamler regnvandet efter skybrud.

Bedene er små fordybninger fyldt med forskellige planter, så vandet ikke blot holdes væk fra kloakken, men også bruges til at skabe et grønnere og mere frodigt byrum.

Træer fældes, nye plantes

Når anlægsarbejdet, som gennemføres i seks etaper fra 1. november 2017 til udgangen af 2018, er færdigt, vil regnvand fra området blive ledt fra den sydlige del af Bryggervangen ned mod Sankt Kjelds Plads, hvor det vil sive ned i pladsens nyanlagte grønne regnbede.

Herfra vil det vand, som bedenes planter ikke kan absorbere, blive ledt videre ned ad den nordlige strækning mod skybrudsledningen i Landskronagade.

Teknik- og Miljøforvaltningen er i forbindelse med anlægsarbejdet nødt til at fælde 29 ud af de 86 eksisterende træer på strækningen, men der vil til gengæld blive plantet 230 nye træer, så området får i alt 287 træer, når arbejdet er gennemført. De træer, der ikke skal fældes, bliver sikret, så de ikke lider skade under anlægsarbejdet.

Bryggervangen lukkes

Desuden ændrer kommunen de trafikale forhold på strækningen for at tilgodese cyklister og fodgængere, når skybrudsprojektet er gennemført.

Det sker ved, at hastigheden bliver sænket fra 40 km/t til 30 km/t, og samtidigt bliver gennemkørsel af biltrafik ikke muligt fra syd, da Bryggervangen nord for Skt. Kjelds Plads bliver lukket.

Trafikken ensrettes

Trafikken på Bryggervangen fra Australiensvej i syd til Vognmandsmarken i nord vil være påvirket i anlægsperioden, som løber 1. november 2017 til og med december 2018.

Strækningen vil dog være åben for gennemkørsel, men der vil være enkelte ensretninger i perioder.

Endeligt vil der også blive inddraget en række parkeringsplader, mens arbejdet står på. Når arbejdet er gennemført vil der dog være det samme antal parkeringspladser som i dag.

Klik for større kort.

thof@minby.dk


Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

B.93 er dronningerne af Østerbro

Forslag: Vand og grønt i gaden