Østerbro Avis har her sammenstykket Københavns Kommunes skitser for den grønne udvikling af Strandboulevarden
in

Grønnere boulevard på vej

Strandboulevarden. Politikerne skal torsdag aften tage stilling til at gøre Strandboulevarden grønnere. I første omgang er der dog ikke cykelstier med i planerne, som et politisk flertal dog ønsker at indføre.

Af Thomas Frederiksen

thof@minby.dk

Klimasikring: Et kørespor til biler i hver side, ingen grøn midterrabat, men til gengæld et bredt grønt bælte i del vestlige del af vejen.

Sådan kommer fremtiden for Strandboulevarden til at se ud – fra strækningen mellem Vordingborggade og Marstalsgade.

I hvert fald hvis et politisk flertal beslutter sig for den løsning i borgerrepræsentationen torsdag aften.

Det nye grønne område vil i enderne løbe parallelt med midtersporet, således at det begynder ved rundingen i Løgstørgade og slutter ved Nordre Frihavnsgade.

Mens hovedstadens forsyningsselskab HOFOR anlægger en skybrudstunnel under overfladen, står Københavns Kommune for at skabe 12 grønne regnvandsbassiner mellem Nordre Frihavnsgade og Løgstørgade, som adskilles af sidegaderne på ruten.

Store mængder af regn skal samles i bassinerne, der anlægges som fordybninger med græs og træer, som vil være i stand til at holde på vandet, så kloaknettet belastes mindst muligt.

En grønnere boulevard kombineret med skybrudssikring er blevet diskuteret i Københavns Kommune gennem ti år.

De sidste par års budgetforlig på Københavns Rådhus har der på Østerbro været stor skuffelse over, at der ikke blev givet penge til det formål, når HOFOR alligevel skal sætte spaden i jorden.

Mere bynatur

Nu bliver det formentlig et projekt, som dog ikke er helt så omfattende som nogle politikere og borgere håbede på. Det bliver nemlig uden cykelsti – i hvert fald som det ser ud nu.

»Jeg havde gerne set, at vi samtidig havde skabt cykelstier for at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, men det fik de borgerlige sat en effektiv stopper for med deres veto mod at nedlægge parkeringspladser. Løsningen må altså siges at blive det muliges kunst, og overordnet set er jeg tilfreds med de grønne tiltag, østerbroerne nu forhåbentlig kan se frem til,« siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) i en pressemeddelelse med henvisning til tidligere budgetforlig, hvor det blandt andet var diskussionen om manglende parkeringspladser i fremtiden, der gjorde, at boulevarden ikke kom med i et forlig. Selvom der er mangler, er han dog trods alt positiv over for projektet.

»Projektet på Strandboulevarden skaber store grønne oaser og forbedrer bynaturen og biodiversiteten i et område, som i dag er voldsomt domineret af asfalt og trafik. Med omdannelsen kan østerbroerne se frem til flere rekreative opholdsmuligheder og mindre trafikstøj, og på den måde er skybrudsløsningen med til at skabe merværdi lokalt,« siger Morten Kabell.

Take it or leave it

De radikale har flere gange beklaget, at de øvrige partier ikke har prioriteret en ændring af Strandboulevarden.

Nu glæder medlem af borgerrepræsentationen Mette Annelie Rasmussen (R) sig over, at der alligevel sker noget. Men hun undrer sig dog over processen.

»Det virker lidt som »take it or leave it«. Hvorfor er der ikke mulighed for at ændre i projektet?« spørger hun og nævner, at det blandt andet var et lokalt ønske, at få det grønne område på østsiden og ikke vestsiden, og at der også er behov for cykelsti. Mette Annelie Rasmussen så også gerne, at der blev etableret en afskærming mellem de grønne områder og boulevardens biler.

Østerbro Lokaludvalg ønskede sig også, at det grønne område kom til at ligge på vestsiden af boulevarden, hvor der er sol i dagtimerne, og at der kom en cykelsti. Lokaludvalgets formand Allan Marouf er dog ganske glad for, at der tilsyneladende sker noget med Strandboulevarden.

»Vi har sammen med en lokal borgergruppe arbejdet for omlægningen af Strandboulevarden i over 10 år, og derfor er det fantastisk at se det lykkes. Vi har haft et godt samarbejde med kommunen og glæder os til, at vi i fremtiden sammen kan inddrage borgerne i udformningen af de rekreative oaser, så østerbroerne bliver glade for dem,« siger han i en pressemeddelelse.

Konservativ standsning

Sagen skal behandles i borgerrepræsentationen, da den konservative politiker Jakob Næsager benyttede sig af den såkaldte standsningsret og sendte sagen videre.

»En så stor beslutning bør ske på et åbent møde og ikke på et lukket udvalgsmøde,« siger han som forklaring på, at sagen er sendt videre.

Et flertal i udvalget vedtog, at der skal arbejdes for at findes penge til cykelsti og afskærmning fra det grønne område samt erstatningsparkeringspladser under etableringen. Det ventes, at borgerrepræsentationen stemmer på samme måde torsdag aften.

Bekymret for bilisterne 

Parkeringspladser: Som projektet for fremtidens Strandboulevarden er udformet, bliver der nedlagt fem parkeringspladser, når det er anlægt, og HOFOR har lagt rør i jorden.

Men mens arbejdet står på, vil der midlertidigt blive nedlagt 126 parkeringspladser fordelt på tre steder på Strandboulevarden, hvor HOFOR har behov for arbejdspladser.

»Vi kan ikke byde beboerne at hive mere end 100 parkeringspladser ud. Vi skylder beboerne en løsning, der også holder i anlægsperioden,« mener den konservative Jakob Næsager.

Af de 126 pladser forventes 53 af pladserne at være ude af brug i hele anlægsperioden på cirka 28 måneder, mens de resterende forventes at være nedlagt i seks måneder, oplyser kommunen.

Også Østerbro Lokaludvalg og de radikale mener, at der bør findes midlertidige løsninger for bilister.

Ifølge kommunens embedsfolk er der dog ikke nogen muligheder for at erstatte dem.

En mulighed kunne ellers være gasværksgrunden, men her er der planlagt byggeri og byggearbejde de kommende år.

Forvaltningen er dog imødekommende over for et andet af Jakob Næsagers forslag, at beboere omkring Strandboulevarden kan parkere i gul zone nord for boulevarden og Jagtvej på deres p-licens.

Jakob Næsager er også skeptisk over for, at der bliver færre vejbaner på Strandboulevarden i fremtiden.

»Trafikken er i forvejen kaotisk omkring Vordingborggade,« konstaterer han.

– Men det bliver vel bedre, når Nordhavnsvej kommer og kan aflaste Strandboulevarden og Vordingborggade?

»Jeg tror ikke på paradis på jord, når Nordhavnsvej kommer. Der skal samtidig etableres en bydel med 40.000 mennesker, som også skal på tværs til det gamle Østerbro. Det vil give enorm trængsel på Strandboulevarden,« siger han. thof

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

Fra design til børn og sundhed

Københavnsk virksomhed tilbyder alle former for tilbehør til dine Apple-enheder