Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd

Luftens usynlige dræbere

LUFTFORURENING. 550 dør for tidligt i hovedstaden årligt på grund af luftforurening. Men meget af den forurening, der skabes inden for kommunegrænsen, kan Københavns politikere ikke få lov til at gøre noget ved.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

KØBENHAVN: I 2016 var der 12 dødsfald ved trafikulykker i København.

Kommunen forsøger via vejkrydsjusteringer og kampagner mod højresvingsulykker at nedbringe tilskadekomster i trafikken. Københavns ambition er, at antallet af trafikdrab skal ned på nul.

I 2013 døde 550 personer for tidligt i København og Frederiksberg på grund af luftforurening. Det viser en ny undersøgelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DEC) på Århus Universitet.

Men hvor er kampagner og konkrete indsatser for at nedbringe det uhyggelige tal? Og hvor har man egentlig tallet 550 fra? Luftforureningen er jo ikke synlig som dødsårsag, når et menneske dør af blodprop, hjertekarsygdom eller kræft.

Vi har spurgt ekspert i luftforurening Kåre Press Kristensen fra den uafhængige miljøorganisation Det Økologiske Råd.

»Man ved, at når partikelkoncentrationen stiger så og så meget, så stiger dødelighed og sygelighed så og så meget. Man ved, at hvis der kommer for eksempel 10 mikrogram flere partikler pr. kubikmeter i luften, så stiger tilfældene af bronkitis, astma samt antallet af dødsfald,« fortæller han.

Regeringernes jerngreb

Det meste af partikelforureningen kommer fra det øvrige Danmark og udlandet. Undersøgelsen fra DEC når frem til, at ’kun’ 28 af de 550 for tidlige dødsfald skyldtes forurening fra lokale kilder i København.

Ifølge rapporten var udledning fra lokale brændeovne skyld i 10 for tidlige dødsfald i 2013, mens forurening fra lokal vejtrafik var årsag til 9.

Hvad kan Københavns Borgerrepræsentation stille op over for den lokale luftforurening?

»Den københavnske vejtrafik kan begrænses via roadpricing og en betalingsring, men det skal København først have lov til af Folketinget. Man kan stramme kravene for de miljøzoner, København allerede har. De blev etableret i 2006, men kravene er håbløst forældede og handler om lastbiler og busser produceret før 2004, som stort set ikke kører på vejene længere,« siger Kåre Press-Kristensen.

I flere andre europæiske storbyer må kun miljørigtige biler køre, og Paris, Madrid og Athen vil indføre et forbud mod dieselbiler fra 2025.

»Det har Frank Jensen også lanceret sin interesse i, men det kan heller ikke ske uden Folketingets godkendelse,« siger Kåre Press-Kristensen og fortsætter: »Det København kan gøre, er at regulere trafikken ved at reducere antallet af p-pladser og hæve parkeringstaksten. Man ved, at færre gider tage bilen, hvis det er dyrt eller bøvlet at finde p-pladser. Man kan regulere lyskurve, så der er rødt lys i længere tid – og jeg snakker ikke om, hvad der er populært, men hvad der har en effekt. Man kan fortsætte udbygning af cykelstier, lave elcykelprojekter og motivere flere til at tage alternativ transport. Det er stadig kun småjusteringer, det mest effektive er at skærpe miljøzonerne, men der holder skiftende regeringer kommunen i et jerngreb.«

Brændeovne forurener

Brændefyringen i 16.000 brændeovne i private hjem i København er ifølge DEC’s rapport lige så farlig en forurener som vejtrafik i København.

Ifølge en brændeovnsbekendtgørelse fra Miljø- og fødevareministeriet kan en kommune forbyde brændefyring i et afgrænset område.

»Måske kunne kommunen beslutte, at kommunegrænsen er et klart defineret og afgrænset område, og her forbyder man opvarmning med fast brændsel. Der er den udfordring, at borgerne har installeret brændeovn på et tidspunkt, da det var lovligt. Kan man så forbyde det?« siger Kåre Press-Kristensen.

Han vurderer, at borgerne ved for lidt om, hvor meget brændeovnen forurener.

»Når jeg hos en familie måler partikelforurening i stuen før og efter, man tænder brændeovnen, og de ser, at måleren når op på 100.000, behøver man ikke sige mere.«

Klik for større tekst.


SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Den hippeste bydel på det store lærred

|

»Valby Bibliotek er en mærkesag«