Den københavnske vejtrafik er årsag til megen partikelforurening i København. Arkivfoto: Michael Paldan (fra dengang hastighedsgrænsen på Langebro var 60 km/t)
in

Hvad vil partierne gøre ved luftforurening i København?

SPØRGSMÅL OG SVAR. Vi har spurgt spidskandidater til Københavns Borgerrepræsentation, hvad deres respektive partier vil gøre for at nedbringe luftforurening fra vejtrafik og brændeovne i København.

NIKO GRÜNFELD, ALTERNATIVET: København skal være fossilfri og for at nedbringe den livsfarlige luftforurening i København vil vi stoppe salget af nye brændeovne, indtil de er 100 procent miljøvenlige, og gøre alternativer til forurenende privatbilisme mere attraktive. Vi vil arbejde for bilfrie zoner og roadpricing, så man betaler efter, hvor meget man forurener. Vi vil arbejde for at få dieselbiler og tung trafik ud af byen og allerede nu reservere flere veje og spor til elbiler, el-taxaer, el-cykler og andre nul-udledningskøretøjer. I samarbejde med de omkringliggende kommuner skal vi desuden sikre god og sikker cykelparkering i begge ender af den offentlige transport, cykelbusser, flere supercykelstier og generelt bredere cykelstier og fortov. Det skal være nemmere at skifte mellem forskellige transportmidler som delebil, bus, metro, tog, cykel (fx ’park and ride’).

ALEX VANOPSLAGH, LIBERAL ALLIANCE: København er nødt til at se på, hvordan vi kan nedbringe partikelforureningen for københavnerne. Her er tre konkrete bud på, hvordan vi kan sikre, at København er en by med lavere partikelforurening – uden at skulle genere familier afhængige af bil:

Partikelfiltre på busserne. Det er ikke alle Movias busser, der lever op til EU-normerne – det bør vi kræve. Havnetunnel. Det vil dirigere den tunge, gennemkørende uden om indre by og forskåne københavnerne for partikelforurening. Flere parkeringspladser. Når bilisterne skal køre rundt i tomgang i lang tid i jagten efter en parkeringsplads, er det med til at optage plads og øge forureningen. Lad os få trafikken til at fungere i København. Ikke bare for bilisternes skyld, men så sandelig også for os andre.

CARL CHRISTIAN EBBESEN: dansk folkeparti: Luftforureningen fra vejtrafikken er et problem flere steder i København, men det er utopisk at tro, at vi kan få en helt bilfri by. Dansk Folkeparti ønsker i stedet at arbejde for at udvide Metroen, samt sikre, at der etableres trafiksikre cykelstier, så cyklen i endnu højere grad bliver et alternativ til bilen for de mange københavnere.

Vi ønsker ikke at forbyde brændeovne i København, men vil i stedet arbejde for at få flere parker, sansehaver og grønne oaser i byen. København skal være en by med grønne åndehuller i alle bydele. Jo flere grønne områder, der er i byen, des mere af den skadelige partikelforurening kan der blive absorberet til glæde for københavnerne.

CECILIA LONNING-SKOVGAARD, VENSTRE: Vi skal mindske luftforureningen. Luftforurening er et problem i København, ikke mindst i områderne langs de store indfaldsveje. Venstre arbejder for en by med bedre luftkvalitet via teknologi og positive incitamenter – ikke via sure forbud.

Konkret arbejder vi for en Havnetunnel, som vil forbedre den trafikale fremkommelighed og mindske udslip fra tomgangskørsel, for teknologiske løsninger, der mindsker luftforurening (f.eks. CO2-absorberende asfalt) og for at mindske færdslen med tunge køretøjer (f.eks. påmontering af filtre på busser og overgang til elbusser). Og vi ser gerne en lokal ordning, hvor der gives tilskud til udskiftning af gamle og meget forurenende brændeovne – i lighed med den ordning, som Miljøstyrelsen for nogle år siden havde.

SOCIALDEMOKRATIET: Socialdemokraterne vil inden valget fremlægge en ambitiøs miljøpakke, som skal sikre ren luft i København. Pakken vil blandt andet betyde en reduktion af forurening fra diesel og brændeovne m.v. Dertil er S initiativtager til, at alle byens forurenende dieselbusser over de kommende år skal skiftes ud med el-busser eller andre miljørigtige busser, som hverken larmer eller sviner.

Også havnebusserne skal i løbet af valgperioden skiftes ud med miljørigtige både. Der skal bygges videre på cykelinfrastruktur – altså nye cykelstier og supercykelstier, så cyklen bliver det naturlige transportmiddel. Metroen skal udvides, så det bliver lettere at komme rundt uden bil i hele byen. En større del af varmeforsyningen skal overgå til biomasse, når det nye BIO4 anlæg er klar.

ANNA MEE ALLERSLEV, RADIKALE VENSTRE: København skal have en grøn Citytunnel, der sender bilerne under jorden og skaber plads til grøn byudvikling, flere boliger og hyggelige områder. Vi har råd til at tænke visionært i Danmarks rige hovedstad og gå forrest i den grønne omstilling.

Indtil vi får trafikken ned under jorden og selvkørende el-biler, ønsker vi at gøre noget ved den skadelige forurening. Både med filtre på biler og busser og konkret der, hvor vores børn er mange timer, nemlig vuggestuer, børnehaver og skoler, der ligger ud til trafikerede veje. Børnene skal ikke hive forurenet luft ned i lungerne dagen lang. Vi vil investere i luftrensere i institutionerne og skolerne. Teknologien er der, vi har råd. Prisen for at vente er alt høj. Vi skal handle nu.

JAKOB NÆSAGER, KONSERVATIVE: Vi konservative ønsker en ren luft i København. Heldigvis kan man effektivt rense partikler ud af røgen fra brændeovne og ud af udstødningen fra dieselmotorer. Vi vil hellere forbyde partiklerne end brændeovne og biler, lokomotiver og lastbiler. Heldigvis er der allerede i dag sat partikelfiltre på bussernes udstødningsrør. Det bør der også sættes på biler og lastbilers udstødningsrør. Også brændeovnene skal have filtre.

SISSE MARIE WELLING, SOCIALISTISK FOLKEPARTI: Vi skal ikke bare finde os i, at flere end 500 borgere hvert år dør som følge af luftforurening i København. Biler er de helt store miljøsyndere. Derfor skal vi have nedbragt antallet af biler i byen og sætte særligt hårdt ind overfor de biler, der forurener mest. Til gengæld skal vi gøre det nemmere at være cyklist og at bruge offentlig transport i hele Københavns Kommune.

Biler er dog ikke alene om at forurene luften. Krydstogtsskibe i tomgang i Københavns Havn er en stor kilde til luftforurening, som vi skal afhjælpe ved at sørge for, at de kan blive tilsluttet strøm fra land. København er fyldt med grønne åndehuller og har alle muligheder for at blive verdens grønneste storby.

NINNA HEDEAGER OLSEN, ENHEDSLISTEN: Det er meget alvorligt at mennesker i København dør af luftforurening. Den største synder, som vi skal gøre noget ved først, er særligt gamle dieselbiler, der står for stor den af de ultrafine partikler i luften. Enhedslisten ønsker at indføre en renluftzone med forbud for dielselbiler, men det kræver en lovændring, for regeringen blokerer for det, som det ser ud lige nu.

Generelt ønsker vi desuden at flytte så meget transport som muligt over i bæredygtige og grønne transportformer, som cykler, offentlig transport. De mennesker og erhverv, der har behov for at transportere sig selv eller varer rundt i biler i byen, skal køre på ikke-forssile brændstoffer som el og biogas.

Redaktionen har i torsdags også stillet spørgsmålet til Nye Borgerliges spidskandidat Aia Fog på en mailadresse oplyst af partiet, men har ikke hørt fra hende.

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

|

Lokomotivværkstedet fyldes med kunst

1-1 trods en mand i overtal i anden halvleg