Et af de bælter
in

Protester standser boreprøver

FÆLLEDBYGGERI. By & Havn fik i sidste uge ryddet bælter for vegetation i byggefeltet for det planlagte Ørestad Fælled Kvarter for at tage boreprøver til en VVM-undersøgelse og til en jordbundsundersøgelse til PensionDanmark. Men efter talrige protester nøjes man her og nu med boringer til VVM-undersøgelsen.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

AMAGER FÆLLED: Udviklingsselskabet By & Havn gik i sidste uge i gang med at fjerne vegetation i byggefeltet til det planlagte byggeri Ørestad Fælled Kvarter.

Formålet var, som fortalt i sidste uges avis, at skabe plads til maskiner, der skal foretage boreprøver i jorden.

Dels til den VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet), der skal udføres, før et lokalplanforslag for byggeriet skal behandles politisk.

Dels er PensionDanmark indgået i et projektselskab med By & Havn om udviklingen af Ørestad Fælled Kvarter, men har betinget sig et tilfredsstillende udfald af en undersøgelse af forurening og jordens sammensætning og bæreevne, som har betydning for, hvordan man funderer et byggeri.

Normal praksis at koordinere

Der blev brugt et bæltekøretøj til at rydde vegetationen i flere bælter på fælleden, og det skabte en spontan, mindre demonstration på fælleden og en massiv kritik af rydningen på Facebook – både rettet mod By & Havn og PensionDanmark.

På Facebookgruppen Amager Fælleds Venner blev der vist eksempler på døde frøer i bæltekøretøjets spor.

By & Havn skrev onsdag på sin Facebookside, at man nu udsætter de jordprøver, som Pension Danmark skulle bruge. Fordi der i kritikken er stillet spørgsmålstegn ved, om By & Havn går for hurtigt frem og reelt foregriber byggeriet af Ørestad Fælled Kvarter.

»Vi havde tilrettelagt processen, så vi kunne koordinere jordprøverne, hvilket er helt normal praksis. Set i lyset af debatten vil vi dog undgå enhver form for misforståelse, og derfor vælger vi udelukkende at tage de jordprøver, der er relateret til VVM’en. Vi har derfor aftalt med PensionDanmark, at vi udskyder de geotekniske jordprøver til efter den færdige VVM foreligger,« skrev udviklingsselskabet på sin Facebookside onsdag.

Kunne nøjes med mindre

Vi har spurgt By & Havn, hvorfor det er praksis at gennemføre geotekniske jordprøver sammen med jordprøver til en VVM-undersøgelse.

»Fordi det er de samme maskiner, der udfører boringerne. Når man alligevel er ude, så foretager man det samtidig. Der vil være et større antal boringer til de geotekniske undersøgelser, men man vil være ude i terrænet alligevel, og nogle steder kan man tage prøverne i det samme borehul,« forklarer udviklingschef i By&Havn, Rikke Faaborg Jarmer.

Der er klippet nogle bælter af vegetation ned i byggefeltet – var det sket i samme målestok, hvis planen kun var at bore jordprøver til VVM-redegørelsen?

»Nej, hvis vi kun skulle have taget undersøgelser til VVM, så ville vi have kunnet nøjes med at udtynde på mindre arealer,« siger udviklingschefen.

Blandt de mange kritiske kommentarer på By & Havns Facebookside er spørgsmålet om, hvordan By & Havn kan tillade sig at fjerne vegetationen med bæltekøretøjet.

Udviklingsselskabet svarer i et faktaark på siden, at der ikke kræves særlig tilladelse, for at By & Havn kan rydde vegetation.

Fremgår af anlægsloven

Kan du beskrive den lovhjemmel, praksis eller myndighed, der beskriver, at det er sådan?

»I anlægsloven, lov nummer 551 af 6. juni 2007, paragraf 16 omkring udviklingsselskabet By & Havn, fremgår det, at »de naturfredningsmæssige hensyn vedrørende arealanvendelsen inden for Ørestadsområdet varetages alene ved denne lov og gennem den fysiske planlægning.« Det vil sige, vi må gerne udtynde vegetationen. Vi har klippet det ned før – i 2001 blev der ryddet for vegetation og gravet drængrøfter i området. Vi skal, på grund af anlægsloven, ikke have særskilt lov til det først,« siger Rikke Faaborg Jarmer.

Det bliver også diskuteret på Facebook, om habitatdirektivet, der beskytter arter som spidssnudet frø, ikke sætter Ørestadsloven til vægs?

»I forhold til den diskussion, er det vores vurdering, at habitatdirektivet kun regulerer, hvis man laver en varig, negativ ødelæggelse af bestanden,« siger udviklingschefen og henviser til et notat fra rådgivningsvirksomheden Orbicon, der har rådgivet om, hvordan rydningen til boreprøverne foregår med en minimal påvirkning af den sårbare natur i området.

Blandt andet blev rydningen udsat fra foråret 2017 af hensyn til de da ynglende fugle i området. I notatet fra biologerne i Orbicon står:

»Trods ovenstående planlægning og timing af indgrebet kan det ikke helt undgås at f.eks. enkelte individer af padder kan blive slået ihjel i forbindelse med arbejdet. Det vurderes dog ikke, at bestande af padder eller den økologiske funktionalitet i området vil blive påvirket i væsentlig grad, da området rummer store bestande af både skrubtudse, grøn frø, spidssnudet frø samt stor og lille vandsalamander.«

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

|||

Ambulancefly lander på halfacade

Amager Fælled Festival på søndag