||
»Naboerne til broen har mulighed for selv at operere broen
in ,

Tre byggerier på øen præmieret

BYGNINGSPRÆMIERING 2016. Byhusene på Islands Brygge samt Cirkelbroen og Krøyers Plads på Christianshavn er blandt de syv byggerier, som i fredags modtog Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2016.

Af Hanne Bjørton
hab@minby.dk

KØBENHAVN: Siden 1902 har Københavns Kommune præmieret smukke bygninger, bymiljøer og anlæg.
Og i fredags var det tid for årets bygningspræmiering, der både kan gives til nybygning, tilbygning, restaurering, nyindretning til nye formål eller hele bymiljøer.

Syv byggerier blev præmieret, og tre af dem ligger her på Amager, fortæller Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Fornyende ingeniørkunst

Byhusene på Islands Brygge – 110 huse i fem karréer – ligger blandt andet på Islands Brygge, Hilmar Baunsgaards Boulevard og i Vilhelm Buhls Gade. De blev bygget i 2015-16 og er tegnet af Vandkunsten A/S. Byggeriet er som helhed Svanemærket.

Byhusene på Islands Brygge er en moderne fortolkning af Kartoffelrækkerne. Foto: Københavns Kommune.

Bedømmelsesudvalget siger blandt andet om byggeriet, at det er en moderne fortolkning af Kartoffelrækkerne.

»Huse der skaber gode rammer for et aktivt familieliv med nye, spændende løsninger ude og inde. (…) Bygherre turde bygge en anden type boliger, hvor de også har sagt ja til kvalitetsvinduer, genbrugssten og arkitekttegnede trapper.«

Det er Vandkunsten A/S og bygherre Bonava Danmark A/S, der præmieres.

Lidt længere mod nordøst præmieres arkitekt Studio Olafur Eliasson, ingeniør Rambøll og bygherre Nordea-Fonden for Cirkelbroen, der er bygget i 2015 til fodgængere og cyklister og spænder over Christianshavns Kanal – lige over for Den Sorte Diamant på den anden side af havneløbet.

»Den ene af broens platforme fungerer som en svingbro, så store skibe kan sejle ind og ud af kanalen. Den glider fuldstændig lydløst. Det er en dynamisk konstruktion, som løser et teknisk udfordrende design, hvor der er balance i broen samtidig med, at den skal kunne bære og være i bevægelse. Fornyende ingeniørkunst der understøtter både arkitektur og det kunstneriske udtryk. Denne lavmælte, tekniske bedrift, gør det nemmere for københavnerne at transportere sig rundt langs havnekanten. Det daglige antal brugere anslås til 5.000 cyklister og fodgængere,« skriver bedømmelsesudvalget blandt andet om broen.

Lokal involvering

Det er også på Christianshavn, at det tredje præmierede byggeri ligger, nemlig Krøyers Plads. Her præmieres Vilhelm Lauritzen Arkitekter og GHB Landskabsarkitekter.

Krøyers Plads er Danmarks første Svanemærkede lejlighedsbyggeri. Foto: Rasmus Hjortshøj, COAST Studio.

Flere andre forslag til byggeri på pladsen er blevet afvist, primært af den lokale befolkning, men i dette tilfælde var de lokale beboere involveret i udviklingen af arkitekturen.

De tre boligbebyggelser i fem etager blev bygget i 2015 og tager udgangspunkt i pakhusbebyggelsen langs havnen.

»Bygningernes ydre og landskabet er bymæssigt interessant med gode proportioner og smukke kantzoner, som giver meget tilbage til byen og nærområdet. Kantzonen med de integrerede cykelparkeringer og affaldshåndtering fungerer rigtig godt og er i overensstemmelse med københavnerlooket,« skriver bedømmelsesudvalget blandt andet om Krøyers Plads.

I det øvrige København blev Sankt Annæ Plads, Kvæsthusprojektet, Turbinehuset i Adelgade samt Folketeatret i Nørregade præmieret af Københavns Kommune.

FAKTA OM BYGNINGSPRÆMIERINGEN
Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning har gennemgået projekter, der har fået ibrugtagningstilladelse eller midlertidig ibrugtagnings-tilladelse i perioden mellem 1. juli 2015 og 1. juli 2016.
Der er udarbejdet en liste med de otte bedste projekter til bedømmelsesudvalget, som har foretaget den endelige præmiering.
Bedømmelsesudvalget, med kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) i spidsen, består af politikerne i kultur- og fritidsudvalget, sagkyndige udpeget af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen Danmark, stadsarkitekt Tina Saaby og arkitekt Lars Kring Jakobsen fra teknik- og miljøforvaltningen.
Kilde: Københavns Kommune


OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Loading…

Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Skriver som journalist på Amager Bladet siden 2005 om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Kirsebærtræer og dansk-japansk festival

Dragørs ældreråd går i protest