Vanløse Lokaludvalg vil etablere et borgerpanel hvor flere tusinde borgere kan spørges visa e-boks og eventuelt også via app. Erfaringer viser at 60-70 procent svarer på spørgsmål om lokale forhold.

Borgerne skal spørges i et borgerpanel

SPØRGESKEMA. Vanløse Lokaludvalg vil spørge flere tusinde borgere om deres mening via et borgerpanel.

Af Jan Diament

jan@minby.dk

Borgerinddragelse: Flere lokaludvalg i København har et såkaldt borgerpanel. Blandt andre Indre Bys lokaludvalg. Og erfaringerne med at spørge borgerne via elektronisk borgerpanel. Borgerne spørges om lokale spørgsmål via e-boks.

Alle for eksempel over 15 år eller 18 år får en invitation via e-boks, hvor de så kan tilmelde sig et borgerpanel.

Men erfaringerne fra andre lokaludvalg er blandt andet, at man særligt får fat i de ressourcestærke.

Driften af borgerpanelet forankres i sekretariatet. Erfaringerne fra de lokaludvalg, der allerede har et borgerpanel er, at man i sekretariatet i gennemsnit bruger 17 timer pr. undersøgelse via borgerpanelet.

Kan ramme bredt

Jens Askov, medlem af lokaludvalget, var en af dem, der plæderede for et borgerpanel i Vanløse på sidste møde i lokaludvalget.

»Vi skal tænke på, at et borgermøde sjældent samler flere end 100-150 mennesker. Med et borgerpanel kan vi nå ud til langt flere – vi kan ramme bredt. Undersøgelser viser, at 60-70 procent svarer når man henvender sig til et borgerpanel. I Vanløse, der har cirka 37.000 indbyggere kan vi for eksempel sende ud til 3000 borgere over 18 år. Jeg er klar over, at arbejdet med et borgerpanel tager lang tid, men det gør et borgermøde jo også,« sagde han.

Han mente videre, at et borgerpanel skal ses som et supplement til et borgermøde.

»Det kan måske også få flere til at blive interesserede i lokale spørgsmål og få dem til at møde op til et borgermøde,« sagde han.

En app til de unge

Allan Christensen og Per Stengade foreslog, at borgerpanelet fik en app.

»Hvis man vil have de unge til at komme med deres mening, skal der være en app. Det er de vant til,« sagde Allan Christensen.

Men et problem er det, at mange ældre ikke har en e-boks, ja måske ikke engang en pc.

Derfor kan det ofte være de ressourcestærke grupper man når med et borgerpanel.

Finn Nesgaard: »Det er også vigtigt at gøre os klart hvad vi vil spørge om.«

Allan Christensen gjorde opmærksom på at lokaludvalget ofte snakker meget om borgerinddragelse.

»Her er virkelig en mulighed for at inddrage borgerne,« sagde han.

Bent Christensen slog til lyd for, at skaffe eksempler på spørgsmål som er brugt af andre lokaludvalgs borgerpaneler.

»Derudfra synes jeg at vi skal udarbejde et beslutningsgrundlag,« sagde han.

For nylig var alle lokaludvalg i København samlet for at høre om og drøfte om erfaringer fra de borgerpaneler, der findes i dag.

Pris: ca. 40.000 kr.

Vanløse har omkring 34.000 indbyggere, der er over 15 år. Det vil derfor koste omkring 36.000 kr. at få udsendt en mail via e-boks af KMD. Derudover kan man forvente udgifter til analyseteam, easyresearch (spørgeskema) med videre på omkring 3.500 kr. Etablering af et borgerpanel kan derfor forventes at koste omkring 40.000 kr. Hvis der skal laves en kommunikationsindsats med videre i forbindelse med arbejdet, skal dette lægges til.

Første undersøgelse vil handle om et fælles postnummer for hele Vanløse i regi af bydelsplanarbejdet.

Det er planen, at Vanløse Lokaludvalg skal nedsætte en arbejdsgruppe, der kan arbejde med at lave en kommunikationskampagne målrettet de borgere, der ikke har en e-boks. Arbejdsgruppen skal udarbejde en projektbeskrivelse og et budget til drøftelse og beslutning i lokaludvalget.

Der skal afsættes 42.000 kr. til etablering af et borgerpanel. Det koster cirka 36.000 kr. at få sendt mails til alle borgere over 15 år, der har en e-boks via KMD, og det koster omkr. 4-6.000 kr. at kunne bruge easyresearch.

På lokaludvalgsmødet på torsdag skal det endelig besluttes om lokaludvalget skal have et borgerpanel.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Handelsformand: Vi står i stampe

En lille smule (cykel)styr på cykelkaos