Fra forleden hvor den nye skoleleder
in

Ny skole bygges – så nedrives Hyltebjerg Skole

SKOLEBYGGERI. I alt 400 mio. kr er bevilget til at bygge en helt ny skole i forbindelse med skolesammenlægning af Vanløse og Hyltebjerg Skoler. Den skal stå færdig i 2021.

Af Jan Diament

jan@minby.dk

SKOLER: Det er store beløb, der er blevet bevilget til renovering af skoler i København i forbindelse med budget 2016. En tredjedel af de penge går til en helt ny Hyltebjerg Skole, nemlig 260 mio. kr. Men dertil kommer 134 mio. kr fra overførselsmidlerne. Det vil sige i alt 394 mio. kr.

I budget 2016 blev der afsat en planlægningsbevilling på 4,5 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg, byggeprogram og tekniske forundersøgelser for en sporudvidelse af Vanløse og Hyltebjerg Skoler. Endvidere blev der i overførselssagen 2015/2016 afsat 134 mio. kr. i anlæg til helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole. Derudover 7,5 mio. kr. til renovering af Hyltebjerghallen.

Nedslidt skole

Sammenlægningen af Vanløse og Hyltebjerg Skole blev vedtaget i Borgerrepræsentationen 28. april i år, og undersøgelser viser, at Hyltebjerg Skoles bygninger er i meget dårlig stand.

Parterne er derfor enige om at afsætte midler til nedrivning af den gamle skole og genopbygning til syv spor med udgangspunkt i Vanløse Skoles bygninger, som netop er udbygget og helhedsrenoveret.

Samtidig skabes der plads til 112 fritidspladser og etablering af Fremtidens Fritidstilbud på den nye samlede skole. Man er endvidere enige om, at Hyltebjerg Skole etableres som madskole, tandlægeklinikken udvides, svømmefaciliteten bevares og idrætsfaciliteten genopbygges.

Der afsættes 233,9 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2021 til sporudvidelse inkl. 112 fritidshjemspladser, sammenlægning og fritidstilbud. 0,5 mio. kr. i drift fra 2021 og frem til vedligehold og drift af de nye bygninger. 23,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2021 til madskole. Endelig 3,3 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2021 til udvidelse af tandklinik fra fem til ni stole. På madskolen er eleverne med til at købe mad ind og tilberede den som et led i undervisningen.

Bedst mulige start

Overborgmester Frank Jensen (S): »Ved at genopbygge Hyltebjerg Skole i samspil med Vanløse Skole sikrer vi den bedst mulige start for sammenlægningen af de to skoler. Det bliver en ny, fantastisk syvsporet madskole med idrætshal, svømmehal og eget produktionskøkken, så alle børn kan få sund og frisklavet mad hver dag. I København prioriterer vi skolerne meget højt, og det er fantastisk, at vi med dette budget får genrejst ti af byens mest nedslidste skoler, samtidig med at vi får sat penge af til ombygningen af Hyltebjerg.«

Den nye skoleleder for den sammenlagte skole, Kaj Klint Pedersen, er også begejstret:

»Jeg synes, at det er fantastisk at Københavns Kommune har prioriteret en meget stort beløb – 260 mill. kr plus de ca. 140 mio. kr. til at få skabt gode rammer for elever og personale på den sammenlagte skole. Vi kan få skabt nogle moderne bygninger, hvor læring og trivsel understøttes af de fysiske rammer.«

Han mener også, at man med denne vedtagelse får den hurtigste og mindst turbulente proces.

Stor nødvendig gave

»Vi bygger ved siden skolen, og det gør at vi kan være i de nuværende bygninger indtil de nye bygninger er på plads. Selv om Hyltebjerg skole er nedslidt, så skal vi nok få det til at fungere, og det er bedre end alternativet, som ville være pavilloner i flere år. Det var en stor og nødvendig gave vi fik med vedtagelsen, og vi kan nu i samarbejde med personalet, forældre og elever bruge den nærmeste tid til at udarbejde ønsker og få sat retning på byggeprojektet, så vi får en rigtig god, moderne og flot skole.«

Else Marie Nygaard, som er formand for Hyltebjerg Skoles bestyrelse og formand for overgangsudvalget: »I dag er en god dag at være borger i vores del af Vanløse. Forældrene på tværs af de to skoler i overgangsudvalget har ønsket, at man politisk valgte netop denne model, hvor der skal udbygges til syv spor. Budgetaftalen betyder, at vi får mulighed for at tænke pædagogik ned i murstenene.

Overgangsudvalget er et organ med repræsentanter fra medarbejdere, ledere, lærere og de to skolebestyrelser. Michaela Lydiksen og hun er formænd for overgangsudvalget.

Rammer skal være i orden

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) siger:

»Jeg er glad for, at vi får mulighed for at bygge nogle helt nye bygninger til eleverne på den nu sammenlagte Vanløse-Hyltebjerg Skole. Hyltebjerg Skole er udtjent. Derfor river vi den ned og bygger nogle nye, tidssvarende bygninger, som selvfølgelig bliver tænkt sammen med dem, som Vanløse Skole netop har fået, så vi får én stor, samlet skole til glæde for elever og medarbejdere.«

Hun fastslår, at skal man have flere forældre til at vælge den lokale folkeskole, skal rammerne være i orden, så børnene får de bedste forudsætninger for at lære.

»De rammer får Vanløse-Hyltebjerg Skole nu, og jeg er sikker, at vi får en fagligt stærk folkeskole i Vanløse..«

Jakob Hougaard (S):

»Vores bydel får Københavns nyeste og mest moderne skole, som jeg forventer vil blive voldsom populær hos forældre og børn. Socialdemokratiet gik til valg på, at alle vores skoler bliver sat fuldstændig i stand. Det valgløfte kan vi nu sige er opfyldt, for i budget 2017 er der penge til at renovere ti skoler.

Jakob Næsager (K):

»Ti skoler bliver helhedsrenoveret med den indgåede budgetaftale. Hyltebjerg skole renoveres og udbygges. Det er tiltrængt og en vigtig konservativ sag.«


SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Skriv et svar

Alkoholdet på grønsværen

Fich svæver med drømmene