Fortovet ved Poul Henningsens Plads bliver rettet op

Træernes rødder vitaliseres

Renovering: Københavns Kommune arbejder i disse måneder med at genoprette fortov og cykelstier på Østerbrogade – for tiden foregår arbejdet ved Poul Henningsens Plads.

Samtidig bliver der udført såkaldt rodvitalisering på begge sider af Østerbrogade fra henholdsvis Nøjsomhedsvej til Strandboulevarden og fra Gunnar Nu Hansens Plads til Jagtvej.

Træerne kan tage skade

Rodvitaliseringen sker, da højtliggende rødder fra vejtræerne nogle steder giver problemer, fordi de vokser op og bryder igennem asfaltbelægningen på cykelstierne. Det beskadiger dels belægningen og er dermed problematisk i forhold til trafiksikkerheden, dels kan det betyde, at træerne tager skade.

Ved rodvitalisering graver man fri, der hvor problemet er, og sænker rødderne så man både kan bevare de gamle vejtræer og samtidig holde belægningen hel.

Færdig til oktober

Herudover genopretter kommunen altså fortovet på den vestlige side – mellem Gunnar Nu Hansens Plads og Jagtvej. Arbejdet er planlagt til at vare til udgangen af oktober.

Arbejdet er en del af en særlig genopretningspakke, som borgerrepræsentationen har bevilget 178 millioner kroner til. Pakken blev vedtaget, fordi store dele af det københavnske vejnet, inklusive cykelstier og fortove, er alvorligt nedslidt, men nu skal efterslæbet altså indhentes.

Genopretningspakken skal udføres inden udgangen af 2016, og den betyder, at genopretningsbudgettet i 2016 er tre gange så stort som i 2015.

»Vi har desværre et voldsomt efterslæb på vedligeholdelsen af Københavns vejnet. Det går ud over fremkommelighed og trafiksikkerhed, og det betyder også, at hvis ikke vi handler nu og får indhentet det her efterslæb, så får vi nogle langt mere alvorlige og dyre skader på vores vejnet,« siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). jbe

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Skriv et svar

Ugens B.93-triumfer

Sådan skal kulturcentret se ud