pr-FOTO FRA FOLDER OM FLEXTUR-ordningen
in

Dragør mister Flextur-stoppested i lufthavnen

Offentlig transport. Kommunerne har modstridende interesser i det kollektive trafiktilbud Flextur. Derfor er et særligt Flextur-stoppested ved metrostationen i lufthavnen, etableret for Dragørborgeres skyld, blevet nedlagt fra 2. maj.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR/KASTRUP: Dragør Kommune besluttede i 2010 at tilbyde sine borgere det kollektive trafiktilbud Flextur. En slags fælles og koordineret minibuskørsel for borgere i de kommuner, der har tilvalgt ordningen.

Flextur-ordningen blev startet i 2000 for at sikre et kollektivt transporttilbud, især til tyndt befolkede områder, hvor der ikke er passager- og økonomisk grundlag for rutebusser.

Enhver borger i de tilmeldte kommuner kan bestille kørsel mellem to selvvalgte adresser – begge adresser skal dog ligge i en af de tilmeldte kommuner.

Borgeren betaler en fastlagt takst for kørslen, der dog ikke dækker den fulde udgift til turen. De deltagende kommuner betaler administrationsudgifterne efter en fastlagt fordelingsnøgle.

Her på Amager er det kun Dragør Kommune, der er tilmeldt Flextur, mens Tårnby og Københavns Kommune ikke er tilmeldt ordningen. Ved introduktionen i 2010 fik Dragør gennemført, at der blev etableret et særligt Flextur-stoppested ved metrostationen i lufthavnen, selv om stoppestedet ligger i Tårnby Kommune, som ikke er med i ordningen.

Stoppestedet blev etableret for at tilgodese Dragørborgeres mulighed for at komme let til og fra metroen

Men Movias bestyrelse har nu vedtaget at nedlægge stoppestedet. Blandt andet efter, at flere kommuner i en høring sidste forår om en takstforhøjelse i Flextur, kom med ønsker om andre ændringer i Flextur-ordningen.

Bruges mest af andre

Flextur-stoppestedet i lufthavnen har også kunnet benyttes af andre kommuner i ordningen, og Rudersdal Kommune skrev sidste år i sit høringssvar, at man ønsker at begrænse meget lange rejser med Flextur og derfor var betænkelig ved at tilbyde muligheden for et stoppested i lufthavnen, fordi borgere nordfra har let adgang til S-tog og metro til lufthavnen.

Det er opgjort, at der i 2015 har været 482 rejser til eller fra lufthavnen med Flextur, og heraf har de 56 været til eller fra adresser i Dragør – det er altså andre kommuner, der gør mest brug af det stoppested, som oprindelig blev etableret for Dragørborgernes skyld.

For Dragør Kommune har Flextur-stoppestedet betydet en månedlig udgift på omkring 1.500-1.600 kroner ud af den samlede årlige Flextur-udgift for Dragør Kommune på godt 80.000 kroner. Ture til og fra lufthavnen står således for knap en fjerdedel af Dragørs Flextur-udgifter.

Movia skriver i et orienteringsbrev, at nedlæggelsen af stoppestedet giver borgere fra Dragør »en lidt ringere mulighed for at rejse mod vest«.

»Dette må der findes en afklaring på sammen med Dragør Kommune efterfølgende,« skriver Movia i brevet.

FAKTA OM FLEXTUR
Flextur-ordningen blev startet i 2000 for at sikre et kollektivt transporttilbud især til tyndt befolkede områder, hvor der ikke er passager- og økonomisk grundlag for rutebusser
33 kommuner på Sjælland og øerne er med i Flextur
Borgere i alle aldre, der bor i en af disse kommuner, kan gøre brug af Flextur – man skal ikke visiteres til det først
Flextur skal ses i sammenhæng med de øvrige Flextrafik-ordninger, hvoraf flere er lovpligtige: Flexpatient, Flexhandicap, Flexkommune og Flexrute
Stordriftsfordelene ved at samle kommuner og regioners lovpligtige transport, så de planlægges og koordineres samlet, sparer årligt kommuner og regioner for 130 mio. kroner
Kilde: Movia

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Skriv et svar

Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Zlatan kommer til Park Bio

Ny skole ændrer på skoledistrikter