Allégårdens Ungdomscenter på Frederiksberg Allé 48 ligger en kommunal ejendom. I over et år har der boet unge flygtninge under 18 år og et par lokale unge. Foto: Klaus Sletting

Unge flygtninge har boet over et år på Allégården

FLYGTNINGE. Allégårdens Ungdomscenter er normalt et sted for børn og unge med psykosociale problemer, men ledige pladser har i over et år været fyldt op med unge flygtninge under 18 år.

Af Heidi Engelund

hee@minby.dk

FREDERIKSBERG ALLÉ: I en smuk ejendom på Frederiksberg Allé 48 ligger Allegårdens Ungdomscenter i en ejendom ejet af kommunen.

De mange kvadratmeter bruges normalt til børn og unge fra Frederiksberg med psykosociale problemer, og er en selvejende institution med overenskomst med kommunen.

Ved seneste Kommunalbestyrelsesmøde valgte flertallet at stemme for et forslag om, at Allégården i fremtiden kun skal huse unge uledsagede flygtninge. Et forslag stillet af Socialdemokraterne.

Unge fra Syrien og Eritrea

Lige nu bor der allerede 12 unge uledsagede mandlige flygtninge fra blandt andet Syrien og Eritrea, der løbende er flyttet ind gennem det sidste års tid.

Antallet kan svinge lidt, da der er løbende udskiftning af unge, når de unge videresendes i andre tilbud.

»Forvaltningen arbejder løbende med, hvordan disse unge uledsagede flygtninge skal modtages, idet vi alle ved, at der vil komme flere. Der er selvfølgelig et ønske om, at modtage disse unge uledsagede drenge på den mest optimale måde, og det har forvaltning lovet at komme med et oplæg om,« fortæller Margit Ørsted (V).

Et dyrt tilbud

»Allégården er et meget dyrt tilbud, det koster i dag over en million om året pr. ung. Men efter at der nu opnormeres med to nye pladser kommer udgifterne under en million om pr. ung om året. Forvaltningen oplyser, at de penge der bruges kommer retur fra staten, så det ikke koster Frederiksberg Kommune noget. Men selv om det er staten som betaler, så er det jo alligevel skatteborgernes penge,« siger Margit Ørsted.

Hvordan flygtningene i fremtiden skal modtages, og om alle kan placeres på Allégården vil tiden vise.

»Det vigtigste er, at de hurtigst muligt bliver udredt, og at de kommer i skole og lærer det danske sprog og kultur og får danske venner og bliver aktive borgere i det danske samfund,« siger hun.

Det går godt

Kristian Hansen er forstander på Allégården, og har ansvaret for de 12 flygtninge under 18 år. Nogle af de unge flygtninge er blevet udsluset og er kommet på efterskole eller kostskole, oplyser han.

»De flyttede ind for et års tid siden, og det er gået fantastisk godt. De er her i en periode på 3-5 måneder, mens de bliver udredt både pædagogisk og psykologisk,« fortæller han.

De unge flygtninge går alle i skole fra dag et på Skolen ved Bülowsvej.

»De har alle en primær kontakt, så de har trygge rammer. Vi har en døgnbemanding og har ansat 13 pædagoger,« fortæller Kristian Hansen.

Kun for flygtninge

Socialdemokraterne er glade for at deres forslag om unge uledsagede flygtninge blev stemt igennem ved seneste Kommunalbestyrelsesmøde.

»Socialdemokraterne ønsker ikke at placere flygtningebørn og -unge sammen med udsatte børn og unge. Det har ingen gavn af. Derfor foreslår vi at målrette Allégården til flygtningebørn- og unge. Samtidig vil vi gerne lægge vægt på, at vores nye borgere hurtigt kommer i gang med skole og fritidstilbud, så vi får større succes end hidtil med integrationen«, siger rådmand Sine Heltberg (S).

God integration

Socialdemokraterne ser gerne et tilbud, hvor flygtningebørn og unge introduceres til de mange muligheder for gratis uddannelse, biblioteker, sport og andre aktiviteter, der findes i byen.

Et tilbud, hvor der samtidig er personale klar dag og nat til at hjælpe de børn og unge, der er stærkt traumatiseret af krigsoplevelser.

»Vi tror på integration og muligheder for den enkelte – men det kræver at Frederiksberg som fællesskab bakker op og fra start af lægger en handleplan for, hvordan den unge kan få en uddannelse og senere komme i arbejder.

Det er og bliver nu engang det bedste og letteste måde at blive integreret på«, siger 2. viceborgmester Michael Vindfeldt (S).

Rustet til opgaven

Direktør for børne- og ungeområdet i Frederiksberg Kommune, Inger Andersen, kan godt forstå, hvis folk ryster på hovedet over prisen på en million kroner pr. ung flygtning på Allégården, men det er taksten for en plads på en døgninstitution, oplyser hun.

»Allégården er en institution, der er rustet til opgaven, og vi har valgt stedet, da de ikke har brug for alle pladserne til unge lokale, da behovet ikke har været der. Det har ført til, at vi har nedjusteret bemandingen, da det indtil nu har været velfungerende unge flygtninge, der har boet der,« fortæller hun.

Afgørelse i løbet af marts

Hun fortæller, at forvaltningen ikke har været bekymret over, at lokale unge fra Frederiksberg har boet under samme tag som de unge uledsagede flygtninge, da der har været fagfolk ind over og vurderet situationen.

»Kommunalbestyrelsen har efterspurgt om Allégården kunne blive en institution kun for uledsagede, unge flygtninge, og det er vi ved at kigge på nu,« fortæller Inger Andersen.

I løbet af marts måned forventes det, at der ligger en plan for det fremtidige tilbud til unge uledsagede flygtninge.


SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Skriv et svar

Heidi Engelund

Om journalisten Heidi Engelund

Jeg er journalist på Frederiksberg Bladet, og er altid glad for at skrive om det lokale, stort og småt, rundt omkring på Frederiksberg. Har du et godt tip, så er du altid velkommen til at maile til mig på hee@minby.dk

|

Et stykke med kærlighed til FREDERIKSBERG

Kundetælleren er på overarbejde