Initiativtager til Exitcirklen
in

Fond støtter kamp mod psykisk vold

FÆLLESSKAB. Efter et års virke udvider Exitcirklen – et netværk for kvinder, der udsættes for psykisk vold  og social kontrol – nu med fem nye cirkler i provinsen. Det er gjort muligt via fondsmidler fra Lauritzen Fonden.

Af Hanne Bjørton
hab@minby.dk

SUNDBY: For et år siden stiftede Sherin Khankan fra Amager et nyt fællesskab for kvinder, der udsættes for psykisk vold og social kontrol.
Det skete i initiativet Exitcirklen, hvor kvinder i samtalegrupper møder andre i samme situation. Cirklen besøges på skift af rådgivere med juridisk, psykologisk og andre relevante baggrunde. Først blev der etableret en Exitcirkel i Sundby, siden en på Nørrebro, og derefter en i Århus.

Og nu gør en donation på 300.000 kroner fra Lauritzen Fonden det muligt at udvide initiativet med yderligere fem cirkler – på Vestegnen, Helsingør, Ålborg, Esbjerg og Odense.

»Det har vist sig, at psykisk vold er en samfundsepidemi. Jeg får ugentligt henvendelser fra kvinder, der udsættes for det. Og det er alt fra de dygtige piger under uddannelse, som er lidt usynlige og får gode karakterer, og til højt uddannede kvinder. Det er alle samfundsgrupper, der udsættes for psykisk vold og psykisk tortur,« siger Sherin Khankan.

Bryd de negative tanker

Exitcirklen kan betragtes som et forebyggende supplement til krisecentre, hvor kvinder søger ly, hvis de er udsat for fysisk vold. Så langt er situationen ikke nået ud for de kvinder, som Exitcirklen favner.

»Vi tilbyder en tidlig indsats med et forebyggende netværk og samtalegrupper, inden det er for sent, og krisecentret er eneste løsning. Hvis du hele livet har fået at vide, at du er grim, at du er overvægtig, eller at du ikke duer til noget, så ender det med, at du selv tror på det. I Exitcirklen udfordrer og omstrukturerer vi de tanker ved hjælp af den kognitive metode: Kan du måske mobilisere dine ressourcer og tænke noget andet og mere positivt om dig selv,« forklarer Sherin Khankan og fortsætter:

»Vi baserer det på tre elementer i alle menneskers liv: Leveregler, grundsyn og tanker. Ved at ændre tankerne, kan du ændre på leveregler og grundsyn. Hvis du tænker om dig selv, at du ikke er god nok, vil du overkompensere og tro, at du skal præstere hele tiden, »ellers er der ingen, der vil elske mig.« Måske er det grundsyn baseret på, at kvinden aldrig har fået at vide i barndommen at hun er elsket og at hun er god nok.«

Sherin Khankan peger på, at det kan få store konsekvenser, hvis der ikke gribes ind, når en kvinde er udsat for psykisk vold og fanget i negative tankecirkler om sig selv.
Det kan føre til isolation, skamfuldhed, selvskade, stress, angst og at kvinden dropper ud af uddannelse eller arbejde.

»Hvis kvinden bliver udsat for psykisk vold i et hjem med børn, viser man desuden børnene, at man ikke siger fra, og dermed bliver de også en del af den negative cirkel og en normalisering af den psykiske vold,« siger hun.

Det flerkulturelle lag

Exitcirklen baseres på frivillig arbejdskraft – der er i dag tilknyttet 40 frivillige til arbejdet med de eksisterende tre cirkler. Heriblandt fagpersoner inden for jura, sexologi, socialrådgivning og psykologi, der rådgiver deltagerne i cirklerne.

»Blandt de frivillige har 70 procent en flerkulturel baggrund og er samtidig veluddannede. Jeg vil gerne understrege, at vi ikke spiller etnicitet- eller religionskortet. Psykisk vold findes alle steder, og den kognitive metode er universel. Men hvis kvinder i samtalegrupperne har flerkulturel baggrund, kan vore frivillige gør brug af den ekstra indsigt,« siger Sherin Khankan.

På længere sigt, når de nye samtalegrupper er etableret og alle omfatter 10 kvinder, er målet at udvide indsatsområdet med samtalegrupper for mænd, børn og unge.

FAKTA OM PSYKISK VOLD OG SOCIAL KONTROL
Tyranni, trusler om vold, jalousi, isolation, nedvurderende adfærd og dominans. Hvis du bliver mobbet og kontrolleret af et andet menneske.
Hvis du skal leve op til et andet menneskes forventninger og krav på en måde, der strider imod din egen overbevisning. Hvis du ikke har ret til selvbestemmelse.
At blive udsat for omsorgssvigt, overvåget, råbt af, ydmyget, forfulgt, udspioneret, forhørt, ignoreret eller systematisk kritiseret.
At være passivt offer for dine forældres skænderier eller magtkampe.
Psykisk vold kan være forbundet med radikalisme i form af religiøs social kontrol. F.eks. at du bliver nægtet adgang til almene sociale sammenhænge.
Kilde: Exitcirklen.dk

FAKTA OM EXITCIRKLEN
Exitcirklen er samtalegrupper for kvinder, der udsættes for psykisk vold og social kontrol
Samtalegrupperne findes i dag i Sundby, på Nørrebro og i Århus. Det udvides nu med fem nye cirkler i provinsen
Exitcirklen foregår på adresser, der skærmes, så deltagerne føler sig trygge. For at deltage skal man henvende sig til sherin@exitcirklen.dk
Læs mere på exitcirklen.dk

INGE GRØNVOLD, direktør i Lauritzen Fonden om Exitcirklen:
»Det giver så meget mere mening at forsøge at forebygge eller afhjælpe, inden den enkelte kvinde får ødelagt hele sit liv – både på det menneskelige plan og på samfundsplan. Lauritzen Fonden tror på, at Sherin Khankan og hendes frivillige vil kunne gøre en afgørende forskel og give andre modet til og troen på, at de selv kan og skal gøre noget for at komme den psykiske vold til livs.«

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Skriv et svar

Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

|

Thorbjørn og Annika – 10 års blueseventyr

De savner koner og børn